Česko již zahájilo přechod na nové digitální TV vysílání v normě DVB-T2. Europarlament přitom bude o změně vysílání teprve hlasovat. Rozhodnutí kritizuje europoslanec Petr Mach. Změna pásem, na kterých se vysílá, se podle něho nemá dělat uprostřed platných licencí.

Europoslanec Petr Mach se postavil proti připravovanému nařízení Evropské unie, které členským zemím nařizuje přechod na novou normu digitálního pozemního vysílání DVB-T2. Podle Macha nemá Evropská unie právo o těchto záležitostech rozhodovat. Česká vláda však o celé záležitosti rozhodla před více než půl rokem.

Připravované rozhodnutí Evropského parlamentu vnucuje členským státům unie přechod pozemního televizního vysílání na nový digitální standard DVB-T2. Cílem tohoto zásahu shora má být uvolnění televizního pásma 700 MHz (ve kterém je dnes vysílán signál v normě DVB-T) ve prospěch služeb mobilního širokopásmového připojení.

Česká vláda však o přechodu na DVB-T2 rozhodla ještě před tím, než o něm bude hlasovat europarlament. V červenci 2016 vláda ČR přijala „Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání“, v níž schvaluje přechod na „technologicky vyšší standard DVB-T2“.

„Vždy považuji za ubohé lokajství, když naše vláda zavádí něco, co ještě ani žádný parlament v Bruselu neschválil. Jakoby už dopředu počítali s tím, že nám to nařídí,“ prohlásil europoslanec Mach (Svobodní).

Ten současně potvrdil, že uvedený návrh Evropské komise již projednával výbor pro průmysl eurparlamentu a rozhodnutí o celoevropských změnách v digitálním TV vysílání schválil s malými změnami.

Pravděpodobně už v březnu letošního roku se o celé záležitosti bude hlasovat na plénu Evropského parlamentu.

Právo EU na vysílání

„Budu hlasovat proti. Nechci, aby Evropská unie nařizovala České republice, jak má nakládat se svým vlnovým spektrem. Podle mě na to ani EU nemá právo,“ uvedl Mach.

Podle českého ministerstva průmyslu a obchodu je přechod Česka na nový systém pozemního digitálního vysílání DVB-T2 „vynucený krok“.

„Tento vynucený krok je nutný s ohledem na mezinárodní aktivity na celosvětové úrovni v rámci Mezinárodní telekomunikační unie, a na úrovni EU – s ohledem na nová pravidla pro využívání kmitočtových pásem jednak pro televizní vysílání, jednak pro další druhy služeb elektronických komunikací,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Přechod na novou televizní normu digitálního terestrického vysílání DVB-T2 již v Česku začal a má být dokončen zhruba v roce 2020. Termín dokončení přechodu na DVB-T2 stanovila vláda předběžně na 1. února 2021. Znamená to, že vysílání v dnes používané digitální normě DVB-T by mělo být definitivně ukončeno již za necelé 4 roky.

Přechod byl spuštěn

Fakticky tak byl v České republice přechod na nový standard DVB-T2 spuštěn, aniž by bylo na úrovni EU schváleno příslušné rozhodnutí o celé záležitosti.

Celoplošná akce se dotkne více než 60 procent domácností v ČR, které v nějaké podobě využívají příjem digitálního terestrického TV vysílání. Lidé si kvůli vynucenému přechodu na novou normu DVB-T2 budou muset koupit nové televizní přístroje či set-top boxy a také podstatně zmodernizovat své antény či zakoupit zcela nové. Celkové náklady domácností jsou odhadovány až na 5 miliard korun.

Souhrnné náklady státu jsou stanoveny v rozmezí 871 milionu až 1,06 miliardy korun. Subjektům, které se aktivně podílejí na uskutečnění přechodu na normu DVB-T2, bude z veřejných zdrojů poskytnuto celkem cca 630 milionů Kč.

Vládou schválená strategie tak předpokládá finanční „kompenzaci“ nákladů pro ty subjekty, které jsou držiteli přidělených radiových kmitočtů pro digitální vysílání, což jsou Česká televize a soukromé firmy České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Digital Broadcasting. Většinu prostředků přitom získají České Radiokomunikace (ČRa), což potvrzuje i MPO.

„V současné době většinu, to je tři celoplošné sítě jako součást předmětné infrastruktury, provozují České Radiokomunikace, pročež budou majoritním příjemcem uvedených kompenzací,“ konstatovalo ministerstvo.

Resort navíc zdůrazňuje, že uvedená částka není klasickou dotací.

„V žádném případě nejde o dotaci na realizaci přechodu na DVB-T2, ale o zpětnou úhradu účelně a efektivně vynaložených nákladů ve formě jejich kompenzace,“ uvedlo MPO.

Europoslanec Petr Mach (Svobodní) kritizuje Bruselem vynucený přechod Česka na novou digitální normu DVB-T2.

Zbytečné dotace

Europoslanec Mach jednak zpochybňuje samotné důvody pro přechod na novou TV normu. Tvrdí, že „taková vážná věc se má dělat, jen když pro to existuje vážný důvod“.

„Ten u nás neexistuje a ministerstvo přiznává, že to dělá z donucení od EU“.

Finanční „kompenzace“ soukromým subjektům hrazené z veřejných zdrojů Mach označil za zbytečné. Podle něho se jim dalo vyhnout, kdyby stát počkal, až provozovatelům sítí vyprší příslušné licence.

„Změna pásem, na kterých se vysílá, se nemá dělat uprostřed platných licencí. Takhle stát zcela zbytečně bude firmám platit kompenzace z kapes daňových poplatníků,“ prohlásil Mach.

Zdůraznil také, že by stát neměl dotovat či jinak zvýhodňovat žádný z existujících typů televizního vysílání.

Televizní zvýhodnění

Někteří kritici přechodu na novou vysílací normu namítají, že se jednak jedná o nedovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem a tedy o neférové jednání, které narušuje hospodářskou soutěž.

Poukazují na skutečnost, že komplexním zafinancováním výstavby a zprovozněním nové terestrické digitální sítě (DVB-T2) za peníze z veřejných zdrojů budou neférově zvýhodněni nejenom provozovatelé těchto sítí (tedy zejména ČRa), ale i samotné digitální pozemní vysílání a to na úkor kabelového a satelitního TV vysílání, jejichž provozovatelé žádné kompenzace svých „oprávněných“ nákladů od státu nedostávají.

„Dnes je terestrická televize jen jedním z mnoha zdrojů informací a zábavy. Existuje internet, kabelová televize, satelitní televize. Jinými slovy, koncept signálu, který žije z reklam a za který uživatel neplatí, je zkrátka jen jednou z mnoha možností.
Neměl by ho stát nijak dotovat,“ konstatoval europoslanec Mach.

„Za přežitý koneckonců považuji i koncept koncesionářského poplatku. Ať si každý vybere, co mu vyhovuje, a stát ať se do toho nemíchá. Stát ať jen pronajímá licence k jednotlivým frekvencím – rádiím, televizím, mobilním operátorům,“ dodal.

Více o nejasnostech kolem zavádění DVB-T2 v Česku čtěte ZDE:

Přechod na nové televizní digitální vysílání ve standardu DVB-T2 provázejí v ČR nejasnosti

Více o potenciálních technických problémech s příjmem nového televizního standardu DVB-T2 čtěte ZDE:

Odborník na televizní vysílání varuje: Příjem signálu v DVB-T2 někde nebude vůbec možný