Martin Malý: Největší problém je rozpor mezi státem, který by si přál zachovat bezplatné HD vysílání a televizními provozovateli, kteří považují HD vysílání za nadstandard, za který by si měl divák připlatit.

Nová televizní norma pro zemské digitální televizní vysílání DVB-T2 prohloubí problémy s příjmem signálu tam, kde problémy existují již dnes. Na některých místech nebude příjem pozemního digitálního vysílání v normě DVB-T2 možný vůbec. Uvedl to v rozhovoru Martin Malý z firmy Anténa. O přechodu na novou generaci digitálního pozemního vysílání (DVB-T2) v Česku rozhodla vloni vláda. Současné televizní digitální vysílání v normě DVB-T má být úplně vypnuto nejpozději 1. února roku 2021.


Rozhovor s Ing. Martinem Malým z firmy Anténa (www.antena.cz) na téma přechodu ČR k televiznímu standardu DVB-T2:

Otázka: Jak hodnotíte dosavadní průběh přechodu na nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 v Česku?

Přechod na DVB-T2 je zatím trochu nečitelný, ale to je dáno i tím, že zatím neexistuje dokument „Plán přechodu na DVB-T2“.

Když odhlédneme od údajné „nutnosti“ opustit pásmo 700 MHz pro vysokorychlostní internet, je podle vás přechod na standard DVB-T2 v Česku potřebný z pohledu spotřebitelů, tedy televizních diváků? Získají domácnosti přechodem na DVB-T2 vyšší kvalitu terestrického digitálního vysílání?

Odchod z dnes používané normy DVB-T nutný není, ale pokud chceme v budoucnu sledovat programy ve vyšší kvalitě a případně v jejich vyšším počtu, tak je to správná cesta.

V čem bude spočívat ona vyšší kvalita vysílání pro diváky? Dá se očekávat, že DVB-T2 bude motivovat televizní provozovatele přejít se všemi stanicemi z dnešního standardního (SD) rozlišení na HD? Může se přechodem na DVB-T2 nějak zvýšit kvalita současného HD vysílání? Nebo je to dokonce krok k vysílání v ultravysokém rozlišení (4K)?

Naprostá většina televizí už nyní produkuje kvalitní HD signál, který můžeme sledovat v kabelových sítích nebo prostřednictvím satelitního vysílání. Pro jeho šíření v pozemní digitální síti jsou potřeba dvě věci. Za prvé technicky přejít na vyšší kompresní formát MPEG-4 a tedy na vysílací normu DVB-T2. A za druhé motivovat televize, aby HD obsah v této síti šířily. Bohužel se mi zdá, že ani jedna z těchto dvou věcí není zatím dořešená.

Když pominu technickou stránku věci, tak zatím největší problém je rozpor mezi státem, který by si přál zachovat bezplatné HD vysílání a televizními provozovateli, kteří považují HD vysílání za nadstandard, za který by si měl divák připlatit. Na ultra HD vysílání zatím rovnou zapomeňte, to je otázkou daleké budoucnosti.

Vy jste již dříve prohlásil, že „způsob vysílání nemá na kvalitu přímý vliv, nezáleží tedy na tom, zda je vysílání DVB-T či DVB-T2“.  Jaké problémy s příjmem standardu DVB-T2 očekáváte? Trváte na tom, že může dojít k ohrožení kvality příjmu tohoto signálu v oblastech, kde je dnes již na hraniční úrovni a že v řadě míst, kde fungoval příjem DVB-T, nebude fungovat DVB-T2?

Jednoznačně. Nová norma DVB-T2 je mnohem citlivější na kvalitu zdrojového signálu. Takže tam, kde již teď jsou problémy v příjmu, lze očekávat, že v nové normě vysílání se tyto problémy prohloubí a někde nebude příjem vůbec možný. Toto tvrzení mohu opřít o naše zkušenosti s příjmem DVB-T2 z Rakouska, které na tuto normu přešlo už loni na podzim. Na druhou stranu, kvalita příjmu je závislá na kvalitě vysílací sítě a tu lze vždycky zlepšit. Ale někdo to musí zaplatit.

Podle některých odborníků vysílání ve standardním rozlišení obrazu při využití kódování HEVC snižuje kvalitu obrazu a je chybové. Je podle vás správné, že má být pro DVB-T2 prosazeno právě kódování HEVC? 

Nejdříve bych upřesnil pojmy. Není pochyb o tom, že pro HD vysílání bude potřeba kompresní formát MPEG-4. Ale zjednodušeně řečeno, existují dvě verze tohoto formátu: H.264/AVC a H.265/HEVC. A teď jde o to, jakou z těchto dvou verzí zvolit. Zatím se mluví o tom, že by se měl využívat formát HEVC, ale je s ním spojena spousta problémů. Jsou řešitelné, ale stojí to další peníze. Já osobně bych volil vysílání ve formátu AVC, který by všechny vyšel výrazně levněji a je nejvíce rozšířen.

Podle dosavadních informací bude standard DVB-T2 se zvoleným kódováním HEVC způsobovat problémy v hraničních oblastech příjmu tohoto signálu. O jaké oblasti se jedná? V čem je jejich problém a jaká část diváků se po přechodu vysílání na normu DVB-T2 ocitne v hraniční oblasti příjmu?

To obecně nelze říci. Laicky řečeno má televizní signál dva ukazatele. Sílu a kvalitu signálu. Zatímco sílu signálu lze do určité míry pozvednout zesilovačem, tak klíčová je kvalita signálu. Ta je ovlivněná spoustou faktorů, jako je vzdálenost od vysílače, jeho výkonem, zvlněním krajiny, odrazy od okolních budov a rušením. Tyto faktory jsou v každém místě individuální a nelze je předem určit. Nevhodná anténa může kvalitu zhoršit a větší anténa zase zlepšit. Ke snížení rušení zase pomohou filtry, které se pomalu stávají nezbytnou součástí anténního systému. Největší rušení vytváří vysílání mobilních sítí ať už v LTE nebo v CDMA pásmu, které dříve neexistovalo. Tím, že mobilní operátoři vysílají na původních frekvencích televizního pásma se tento problém prohlubuje.

DVB-T2 tedy bude vyžadovat „lepší“ příjem signálu. Co to znamená pro spotřebitele? O kolik lepší signál budou potřebovat?
To je nejčastější dotaz, který dostáváme. Lidé si obvykle myslí, že když jejich televizor hlásí chybu signálu, tak že si koupí silnější zesilovač a bude po problému. Naše zkušenosti jsou spíše opačné. Lidé mají obvykle příliš silný zesilovač, který zahltilo nějaké rušení a zesilovač tak přestal fungovat. Řešení je tedy spíše v doplnění systému o filtr nebo ve výměně antény.

Při přechodu od analogového vysílání na digitální standard DVB-T bylo nezbytně nutné pořídit si novou anténu. U přechodu z DVB-T na DVD-T2 bude potřeba jen upravit stávající anténu?

Anténní systém se obvykle sestává z antény, filtru a zesilovače. Každá jeho část řeší jiný problém a vzájemně se doplňují. Vhodná anténa může znamenat, že nebudete potřebovat žádný filtr, nebo nebudete muset vyměnit zesilovač. Stejně tak, kvalitní filtr dokáže částečně napravit nedostatky antény. Zesilovač nakonec zesílí signál na správnou úroveň. Náročnost přechodu do DVB-T2 je právě v tom, že v problematických oblastech se bude muset hledat správný mix těchto tří složek.
Změna anténního systému je závislá na tom, zda se změní vysílací frekvence, což bude v každé oblasti jinak.

Pro přechod na vysílací standard DVB-T2 si lidé budou nuceni pořídit nový televizor nebo set-top box. O anténách se ovšem příliš nemluví. Do jaké míry tedy bude pro domácnosti akutní a jak to bude finančně náročné vyřešit anténní systém tak, aby anténa dokázala bez zhoršení kvality přijímat nový standard DVB-T2? 

Pravděpodobně bude potřeba vyměnit anténu a tu doplnit LTE filtrem, což vyjde na zhruba 1500 Kč. Odborná montáž by se měla také vejít do 1500 Kč, takže řekněme, že celkové náklady budou činit do 3000 Kč.

Myslíte, že oněch vládou kalkulovaných 2 – 5 miliard korun nákladů pro domácnosti na nákup nových televizorů či set top boxů odpovídá reálné situaci? Vždyť řada domácností dnes používá dva i více TV přístrojů… Když připočteme náklady na anténní systém, nepovede DVB-T2 k tomu, že domácnosti využívající zemské digitální vysílání si budou muset snížit svůj divácký komfort?

Celkové náklady pro domácnosti nejvíce ovlivní termín vypnutí DVB-T, protože nové televizory již všechny potřebné normy a kodeky obsahují. Čím později dojde k vypnutí DVB-T a tedy nutnosti řešit přechod na DVB-T2, tím levněji to domácnosti vyjde. Statistický úřad zveřejnil, že životnost průměrného televizoru je okolo 6-ti let. Takže pokud dojde k vypnutí až v roce 2020, tak by většina televizorů v provozu měla být připravená pro nové vysílání bez nutnosti je doplnit nějakým externím set-top boxem.

Může tato nutnost kupovat nový televizor a ještě k tomu anténu vést k tomu, že domácnosti namísto DVB-T2 přejdou na satelitní televizní příjem případně na kabelové televize tam, kde to je možné?

Spíše ne, protože ani kabelové či satelitní vysílání není zdarma. Domácnosti by určitě zvažovali přechod na jinou formu vysílání v okamžiku, kdy by se pozemní digitální vysílání také zpoplatnilo.

Jak hodnotíte celkové náklady státu na projekt ve výši až 1 miliardy korun? Nedalo se celou záležitost řešit efektivněji, tedy bez dotace státu Českým Radiokomunikacím na úrovni 600 milionů Kč? Pustil by se podle vás někdo do výstavby nové vysílací infrastruktury pro standard DVB-T2 bez toho, aniž by ji stát zadotoval?

Víte, kabelové i satelitní vysílání fungují roky bez dotací. Nevím žádný rozumný důvod, proč zvýhodňovat jedno vysílání před druhým. Takže za mne by bylo nejlepší dotace zrušit a vybudovat DVB-T2 síť bez nich. A ano, divák by si musel za příjem pozemního digitálního signálu zaplatit. Ale platit bude tak jako tak, buď formou nějakého poplatku nebo prostřednictvím daní.

Je vůbec správné, aby existovala „bezplatná“ pozemní digitální síť, na které je příjem televizního vysílání „zdarma“? Neočekáváte, že provozovatelé televizního vysílání budou chtít příjem stanic prostřednictvím DVB-T2 zpoplatňovat divákům?

Komerční televize se opakovaně vyjádřily, že HD vysílání považují za nadstandard a že si za něj má zákazník připlatit. Takže pokud by stát trval na bezplatném terestrickém vysílání, pak je možné, že v něm budou jen SD programy (ve standardním rozlišení) komerčních televizí a HD programy České televize. Jenže potom by celý přechod na DVB-T2 byl zcela zbytečný.

Nebylo by férovější, kdyby celý proces probíhal na ryze komerční bázi, tedy bez dotací státu? Někteří kritici namítají, že dotováním a řekněme i zkvalitňováním terestrického digitálního vysílání stát neadekvátně zvýhodňuje právě tento způsob příjmu televizních stanic a poškozuje tím satelitní či kabelové TV…

Myslím si, že je to přesně tak. Dotace zvýhodňují jeden systém vysílání oproti těm ostatním. Přitom ostatní systémy poskytují další služby, které terestrické vysílání poskytovat nikdy nebude. Kabelovky poskytují datové služby, přístup k internetu a satelitní vysílání zase zpřístupňuje obrovské množství programů, které na pozemním vysílání nikdy nemůže být.

Více se o přechodu na nový standard zemského digitálního vysílání DVB-T2 dočtete zde: 

Lidé budou muset vyměnit televizory. Vláda schválila přechod na jiný typ vysílání