Až 22 procent lidí v Česku není spokojeno se zdravotním systémem v Česku.

Až 22 procent lidí v Česku není spokojená se zdravotním systémem v Česku. Jako největší problém vidí obyvatelé ČR nedostatek lékařů a sester. Meziročně klesl podíl spokojených se zdravotním systémem o 9 procentních bodů. 

Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Naopak spokojeny se zdravotním systémem jsou více než dvě pětiny lidí. Zhruba třetina je „ani spokojena, ani nespokojena“.

„V porovnání s předchozím výzkumem z prosince 2018, kdy byl zaznamenán jeden z nejlepších výsledků, se jedná o statisticky významné zhoršení,“ uvedli autoři průzkumu.

Připomněli, že nejhorší výsledek byl zaznamenán v roce 2008, kdy podíl spokojených dosáhl 27 procent a podíl nespokojených 44 procent.

Zdroj: CVVM

Jako nejproblematičtější oblast označili lidé v Česku nedostatek lékařů a zdravotních sester.

Počet zdravotních sester hodnotí jako „velmi velký“ nebo „velký“ problém přibližně sedm desetin (72 procent) Čechů.

Pro zhruba stejný podíl (70 procent) obyvatel je „velmi velký“ nebo „velký“ problém také nedostatečný počet lékařů.

Jako třetí nejzávažnější problém vidí Češi financování veřejného zdravotnictví.

Naopak jako nejmenší problém hodnotí občané vztah mezi lékaři a pacienty a kvalitu poskytované péče.

Dostupnost zdravotní péče označilo téměř sedm desetin obyvatel jako dobrou. Naopak hodnocení situace čekací doby na operace a vyšetření je z většiny negativní.

Přibližně sedm desetin českých občanů hodnotí situaci v tomto ohledu za špatnou.

Průzkumu se konal od 30. listopadu do 11. prosince 2019 a zúčastnila se zhruba tisícovka lidí starších 15 let.

(pel)