Maturity jsou od roku 2021 nadále zahaleny mlhou. Stále není jasné, zda matematika bude či nebude povinným maturitním předmětem.

Zrušení povinných maturit z matematiky je blízko. Podle platné úpravy se matematika měla stát povinným maturitním předmětem od roku 2021, respektive 2022. Vláda nyní bude projednávat návrh opozičních poslanců, jímž se zavedení povinných maturit z matematiky ruší.

Novelu školského zákona, která ruší povinnou maturitní matematiku, předložili Piráti společně s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle této novely by si maturanti mohli nadále, tedy i po roce 2021 vybírat mezi cizím jazykem a matematikou.

Současná úprava uzákoňuje od jara 2021 povinnou maturitu z matematiky pro gymnazisty a studenty lyceí; od roku 2022 pak pro další typy škol.

Vláda se k tomuto poslaneckému návrhu, jímž se ruší povinná maturitní matematika, zřejmě postaví neutrálně, tedy návrh ani nepřijme ani neodmítne. Proti zrušení povinné matematiky se z oslovených úřadů postavilo jen ministerstvo obrany.

Novelu podpořily Unie zaměstnavatelských svazů a vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Neutrálně se k novele postavila ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí i školství.

Resort školství, který má maturity ve své gesci, preferuje řešení pomocí svého vlastní novele, která je připravována „s ohledem na nutnost zvyšování matematické úrovně a celkově matematické gramotnosti“. v této novele ministerstva školství se však pouze navrhuje roční odklad povinné maturity z matematiky na jaro 2022.

Ministerstvo školství obecně podpořilo i další navrhovanou změnu, která by neúspěšným maturantům umožnila získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud by střední školu dokončili. Mohli by se pak lépe uplatnit na pracovním trhu, ale nemohli by vykonávat profese, kde je maturita podmínkou. A nemohli by studovat vysokou školu.

Bez výhrad se ministerstvo školství postavilo za navrhovanou změnu, podle níž by se organizace ústní a písemné části maturit opětovně přesunula do kompetence samotných škol. Stejný záměr má i ministerská novela s platností od přespříštího školního roku.

Podle Pirátů, kteří novelu předložili spolu s poslanci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jsou ministerské změny jen kosmetické a problém neřeší. Ze zhruba 60 tisíc, kteří by maturitu skládali, by podle pirátského odhadu nezvládlo matematiku kolem 20 tisíc žáků.

Matematiku si jako maturitní předmět letos na jaře zvolila zhruba pětina maturantů. Uspělo 84,5 procenta z nich, což bylo o 6,3 procentního bodu více než loni. V předešlých letech se neúspěšnost v matematice prohlubovala.

Státní maturita byla zavedena od roku 2011. V současnosti se skládá ze dvou předmětů. Povinný je český jazyk. Druhý předmět si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Většina dává přednost cizímu jazyku, ze kterého jich nepropadá tolik jako z matematiky.

Z matematiky obnáší státní maturita didaktický test. U jazyků je navíc písemná a ústní zkouška. (sfr)