Evropa žádá podporu menšinových jazyků včetně olašské romštiny.

Rada Evropy (RE) vyzvala Českou republiku, aby pokračovala v ochraně a integraci menšinových jazyků. V hodnotící zprávě uznala, že Česko v podpoře jazyků menšin udělalo pokrok. Přesto vyzvala k dalšímu zvyšování podpory menšinových jazyků., zejména romštiny a němčiny v Česku. Rada Evropy ocenila vývoj romských učebních materiálů i projekt slovníku olašské romštiny.

Projekt slovníku olašské romštiny byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na roky 2016 a 2017.

Slovník byl vytvářen během let 2016 a 2017. Online slovník olašské romštiny představuje první slovník zachycující olašskou romštinu českých a slovenských olašských Romů.  Mj. je určen mluvčím olašské romštiny, jakožto prostředek uchovávání jazykového dědictví vlastní skupiny. Slovník olašské romštiny se zaměřuje výhradně na podoby olašské romštiny, kterými hovoří Romové v České Republice a na Slovensku.

Rada Evropy České republice doporučila, aby nadále skrze média a vzdělávání zvyšovala povědomí o menšinových a regionálních jazycích a kulturách s nimi spojenými a zasazovala se o toleranci vůči nim.

Tento krok podle RE zahrnuje i němčinu, k jejíž ochraně by měl být vytvořen soubor pravidel a mluvčím by země měla usnadnit její používání v běžném životě. Podobným způsobem by měla Česká republika pokračovat i v podpoře romštiny.

RE v předchozích letech Českou republiku vyzvala, aby umožnila Slovákům a Polákům během soudního řízení mluvit svým rodným jazykem. V současnosti je to možné pouze v případech, kdy osoba prokáže, že neovládá češtinu. Podmínku Rada Evropy doporučuje zrušit, české zákony ji stále vyžadují. (sfr)