Evropská komise už více než 2 roky řeší legálnost vládní podpory pro nové televizní vysílání ve formátu DVB-T2 v Česku. (ilustrační foto)

Českým ministerským úředníkům se už zhruba 2,5 roku nedaří přesvědčit orgány Evropské komise o legálnosti veřejné finanční podpory pro firmy zajišťující pozemní digitální televizní vysílání v novém formátu DVB-T2. Evropská komise zatím bez jakéhokoliv výsledku přezkoumává záměr Česka uhradit vybraným firmám řádově stovky milionů korun za vysílací sítě pro nový formát DVB-T2 a k tomu jim zdarma poskytnout vysílací frekvence až do roku 2030.

Dlouhá doba „notifikačního“ (respektive, zatím jen „prenotifikačního“) řízení a panující nejistota přitom může v Česku způsobit značné problémy.

Evropská komise už téměř 2,5 roku v jednom spojeném řízení řeší jak „prenotifikaci“ České republiky“ (tzn. soulad veřejné finanční podpory pro soukromé vysílatele v ČR s evropským právem), tak stížnost České asociace satelitních operátorů.

Předmětem šetření Evropské komise je mj. poskytnutí prostředků na proplacení nákladů soukromým operátorům pozemního televizního vysílání (České Radiokomunikace; Digital Broadcasting) v novém standardu DVB-T2.

Vláda chce prostřednictvím již schváleného zákona „kompenzovat náklady“ související s přeladěním vysílačů na nové frekvence a s provozem tzv. přechodových sítí pro vysílání DVB-T2. Podle některých oficiálních materiálů by mělo jít celkem až o jednu miliardu korun.

Bezplatné frekvence 

Trnem v oku jsou také bezplatné frekvenční příděly, respektive jejich zamýšlené znovu přidělení pro jejich současné privátní držitele – skupinu České Radiokomunikace a firmu Digital Broadcasting do roku 2030. Podle oponentů tohoto kroku jde fakticky také o formu veřejné podpory.

Výši této podpory, související s bezplatným přidělením vysílacích frekvencí, odhaduje Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) na zhruba jedenáct miliard korun.

Předmětem stížnosti ČASO je také zamýšlená kampaň na propagaci vysílání v DVB-T2. Ministerstvo průmyslu ji označuje jako „informační“. Podle satelitních operátorů jde však o propagační kampaň výhradně ve prospěch terestrického televizního vysílání DVB-T2 a tedy ve prospěch soukromých vysílatelů.

Na uvedené záměry (kompenzace nákladů na přechodové sítě, případně informační kampaň) však zatím v Česku nebyla z veřejných zdrojů vyplacena ani koruna. Žádosti o proplácení nákladů byly stejně jako žádosti o prodloužení frekvenčních přídělů zaslány Českému telekomunikačnímu úřadu, který o nich má rozhodnout ve správním řízení.

Vysílací nejistota

Fakt, že Evropská komise již více než 2 roky posuzuje legálnost veřejné podpory vázané na konec vysílání v pásmu 700 MHz a na přechod z formátu DVB-T na nový systém DVB-T2, vytváří v Česku značnou nejistotu.

Rizika dalšího pokračování nejistoty v této věci tíží především příjemce veřejné podpory – například Česká televize obhajovala prodloužení režimu vratek DPH do rok 2021 tím, že je nejisté, jak EK rozhodne ve věci legálnost veřejné podpory.

Privátní terestričtí operátoři financují „přechod“ na DVB-T2 z vlastních zdrojů, aniž by měli jistotu, že vůbec kdy dostanou něco proplaceno.

Mimo to, Ministerstvo průmyslu si zatím netroufá zahájit informační (propagační) kampaň, jelikož i tato kampaň je napadána stížnosti k EK. Přitom, vypínání prvních DVB-T vysílačů již začalo. A jak ukazují průzkumy, veřejnost o ukončení současného formátu „anténového“ vysílání není dostatečně informována.

Dlouhá doba přezkumu legálnosti veřejné podpory a bezplatného přídělu frekvencí na úrovni EK může mít za následek, že první frekvenční příděl (držitel ČRa) vyprší v květnu roku 2021. Pokud by EK bezplatné prodloužení frekvencí zamítla, může dojít k tomu, že příslušné vysílací frekvence nebude mít kdo užívat. A nestihne se již připravit tendr na jejich přidělení.

Technologická neutralita

Zvolený postup přechodu z dnešního typu DVB-T na DVB-T2 zakotvený v návrhu novely telekomunikačního zákona je podle zástupců asociace v rozporu s legislativou EU a znamená nepovolenou podporu soukromým subjektům.

ČASO ve své stížnosti k EK kritizuje, že Česká republika konec digitálního pozemního vysílání ve formátu DVB-T v pásmu 700 MHz neřeší technologicky neutrálním způsobem. Vláda v zákoně, přijatém následně v Parlamentu, zakotvila finanční podporu pouze pro jeden typ televizního vysílání a to výhradně pro „anténové“ pozemní vysílání označované jako DVB-T2, respektive, pro výhradní přechod na tento typ terestrického vysílání.

Satelitní operátoři poukazují na zcela odlišnou situaci v jiných evropských zemích (Francie, Slovensko, Švýcarsko apod.), v nichž vlády neupřednostnili terestrické vysílání a veřejnou podporu poskytly technologicky neutrálním způsobem, tedy nikoliv výhradně vysílacím firmám, nýbrž i domácnostem a pod. (Více o tom čtěte ZDE).

Zpoplatněné DVB-T2

Satelitní operátoři také namítají, že v zákoně není zajištěno, že nové sítě pro terestrické vysílání DVB-T2, vybudované za veřejné peníze, nebudou použity pro provoz zpoplatněného vysílání.

Vývoj v tomto dává kritikům vládního postupu za pravdu. Nejsilnější komerční televize, Nova a Prima, naznačily, že do nezpoplatněného terestrického digitálního vysílání DVB-T2 nezařadí své stanice v HD kvalitě. S tím, že by do terestrického DVB-T2 vysílání své HD stanice zařadily jen tehdy, pokud by tyto stanice byly zpoplatněny a tedy vysílaly se jen jako zakódované…

Konec přijde v roce 2020

Terestrické digitální vysílání ve standardu DVB-T má v Česku skončit v červnu 2020. Jako důvod pro přechod na formát DVB-T2/HEVC se uvádí nutnost uvolnit pásmo 700 MHz pro mobilní operátory, a to v rámci celé Evropy. Uživatelé si budou muset pořídit TV přístroj umožňující příjem DVB-T2 nebo nový set top box, případně přejít na jiný způsob příjmu televizního signálu (satelitní, kabelová, IPTV).

Přechod za 5 miliard

Obyvatelstvo v Česku přitom bude stát jejich „soukromý přechod“ na nový typ pozemního vysílání v souhrnu zhruba 5 miliard korun. To platí za předpokladu, že se všichni, kdo dnes využívají příjem digitálního pozemního („anténového“) systému DVB-T, rozhodnout setrvat u příjmu terestrického „anténového“ příjmu televizního vysílání a budou chtít přejít na nový systém DVB-T2.

Nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 (s kódováním HEVC) na většině dnešních televizorů nelze přijímat.
Domácnosti si kvůli přechodu na novou normu, respektive na jiné kódování budou muset zakoupit nové televizory nebo set-top boxy, ale v mnoha případech si také budou muset zmodernizovat své antény či dokonce pořídit antény zcela nové.

Oficiální vládní materiály přiznávají, že přechod na novou digitální normu DVB-T2 bude stát domácnosti v Česku celkem až 5 miliard korun.


Více o tématu čtěte ZDE:

Sociálně spravedlivé TV vysílání DVB-T2 se může změnit v blamáž a podvod na divácích

DVB-T2: Revolučně vstřícné Finsko. Bezplatné TV stanice tam budou v HD. V ČR ne

Konec DVB-T vysílání v ČR se blíží, vypínání začne v listopadu. Přechod vyjde na 1 miliardu