Ve Španělsku vláda nebude dotovat radiokomunikační firmy, ale finančně přispěje bytovým domům na jakýkoliv příjem televizního vysílání.

Španělsko nebude dotovat radiokomunikačním firmám přechod na nový systém terestrického (pozemního) televizního vysílání DVB-T2. Vláda naopak poskytne veřejné prostředky obyvatelstvu na výměnu svých zařízení pro příjem televizního vysílání. tuto finanční podporu již oficiálně odsouhlasila Evropská komise.

Stejně jako v České republice dochází i ve Španělsku k uvolnění pásma 700 MHz, které je dosud využíváno pro terestrické digitální vysílání DVB-T. Na rozdíl od Česka však španělská vláda nebude z veřejných zdrojů finančně kompenzovat radiokomunikačním firmám náklady na budování jejich přechodových sítí pro nový systém vysílání.

Naopak, veřejné prostředky poskytne přímo obyvatelstvu.

Španělská veřejná podpora schválená Evropskou komisí je určena na adaptaci nebo výměnu zařízení pro příjem televizního signálu. Konkrétně je určena bytovým domům, které používají společné televizní antény.

Ty na rozdíl od individuálních antén totiž po vypnutí terestrického vysílání v pásmu 700 MHz nemusí být schopny plnohodnotného příjmu televizního signálu. Španělsko odhaduje, že počet dotčených domů dosáhne 800 tisíc (z celkového počtu 1,4 milionu). Celkový rozpočet pro tento dotační program určeným obyvatelstvu ve Španělsku dosáhne 150 milionů eur (3,8 mld. Kč).

Španělská neutralita

Evropská komise takovou veřejnou podporu ve Španělsku schválila zejména z toho důvodu, že dodržuje princip technologické neutrality.

Technologická neutralita je v záměru Španělska zajištěna tak, že dotčené domy mohou využít příslušnou dotaci buď pro technické úpravy společné televizní antény (STA), nebo pro nahrazení STA jakoukoliv jinou technologií příjmu televizního signálu, tedy například formou internetové televize či satelitního příjmu.

EK přitom výslovně uvedla, že nehraje roli, pokud v jiných televizních platformách (internet, kabel, satelit) bude rozsah programů menší, než v (bezplatném) pozemním („anténovém“) vysílání. Současně souhlasila s tím, že tyto alternativní platformy mohou (na rozdíl od bezplatného terestrického vysílání) vyžadovat platbu předplatného.

Technologickou neutralitou tak bude zajištěno, aby veřejná podpora nezlepšila tržní pozici žádné z technologií dostupných na trhu.

Za zmínku stojí to, že v souhlasném rozhodnutí EK se vůbec nevyskytuje termín „DVB-T2“. Z toho se dá jednoznačně vyvodit, že uvolnění pásma 700 MHz a případné zavádění nových vysílacích formátů pozemního digitálního vysílání (jako je DVB-T2) jsou dva na sobě nezávislé procesy.

Ve Španělsku, stejně jako v ČR, je terestrické digitální vysílání zatím stále ještě dominantní technologií pro příjem televizního signálu.

Česká situace

V České republice je však situace diametrálně odlišná v tom, že česká vláda v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz plánuje masivně podpořit z veřejných zdrojů radiokomunikační firmy, nikoliv pro obyvatelstvo.

Vláda ČR už dříve rozhodla o zrušení televizního vysílání ve formátu DVB-T a jeho nahrazení novým typem terestrického vysílání DVB-T2. S tím, že se rozhodla financovat vybraným soukromým firmám z veřejných zdrojů technickou přestavbu jejich vysílačů tak, aby mohly celoplošně šířit digitální terestrický signál pro DVB-T2.

Česko předběžně schválilo finanční podporu Českým Radiokomunikacím a dalším firmám (Digital Broadcasting) zajišťujícím digitální pozemní vysílání v souhrnné výši na úrovni 1 mld. Kč.

Poskytnutí takové veřejné podpory soukromým vysílatelům terestrického digitálního signálu napadla ČASO stížností k Evropské komisi, která v této záležitosti zatím nerozhodla. K proplacení této podpory zatím nedošlo, jelikož ČTÚ čeká na rozhodnutí EK.

Přechod za 5 miliard

Obyvatelstvo v Česku přitom bude stát jejich „soukromý přechod“ na nový typ pozemního vysílání v souhrnu zhruba 5 miliard korun.

Samozřejmě, platí to za předpokladu, že se všichni, kdo dnes využívají příjem digitálního pozemního („anténového“) systému DVB-T, rozhodnout setrvat u příjmu terestrického „anténového“ příjmu televizního vysílání a budou chtít přejít na nový systém DVB-T2.

Z hlediska občanů přechod z dnešní normy DVB-T na nový standard vysílání DVB-T2 neznamená jednoduchou změnu vysílací frekvence. Nejde jen o „banální“ přeladění televizních stanic na ovladači televizoru.

Nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 (s kódováním HEVC) totiž na drtivé většině dnešních televizorů nelze přijímat.

Domácnosti si tak kvůli přechodu na novou normu, respektive na jiné kódování budou muset zakoupit nové televizory nebo set-top boxy, ale v mnoha případech si také budou muset zmodernizovat své antény či dokonce pořídit antény zcela nové.

Oficiální vládní materiály přiznávají, že přechod na novou digitální normu DVB-T2 bude stát domácnosti v Česku celkem až 5 miliard korun.

Stát vedle „finanční kompenzace“ pro ČRa, Digital Broadcasting a Českou televizi na modernizaci jejich vysílačů připravuje také informační kampaň na podporu přechodu na systém DVB-T2. Náklady se mají pohybovat kolem 50 milionů Kč. Přičemž původní strategie počítala s finančním rámcem na kampaň ve výši až 350 milionů Kč.

 


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Sociálně spravedlivé TV vysílání DVB-T2 se může změnit v blamáž a podvod na divácích

Temné prognózy kolem přechodu na televizní vysílání standardu DVB-T2 se naplňují

Náklady přechodu ČR na televizní vysílání DVB-T2 mohou dosáhnout až 1,35 miliardy Kč