Náklady na informační kampaň státu k procesu přechodu Česka na televizní vysílací formát DVB-T2 by mohly činit až 350 milionů Kč.

Náklady veřejných rozpočtů ČR na přechod digitálního televizního vysílání na nový standard DVB-T2 se mohou vyšplhat až na 1,35 miliardy Kč. Potvrdilo to MPO. Náklady na informační kampaň státu v médiích by mohly činit až 350 milionů Kč.

Úhrada nákladů na modernizaci infrastruktury provozovatelů digitálního vysílání je však podmíněna souhlasem Evropské komise. Ta musí posoudit, zda dotace soukromým firmám není nedovolenou veřejnou podporou.

Tato finanční podpora (označovaná oficiálně jako kompenzace nákladů) z veřejných zdrojů má být poskytnuta 2 soukromým firmám (Skupině ČRa a Digital Broadcasting), které provozují vysílače pro digitální pozemní signál (více o tom čtěte ZDE).

Transformaci České republiky z dnešního formátu DVB-T na nový standard zemského televizního digitálního vysílání DVB-T2 má zakotvit Technický plán přechodu (TPP), který schvaluje vláda.

Samotný plán však náklady na přechod Česka k novému formátu digitálního TV vysílání nespecifikuje. Jeho příloha zmiňuje pouze částku 1 mld. Kč a odkazuje se na platnost dříve přijaté vládní Strategie…

Náklady přechodu

MPO nyní upřesnilo, že náklady na informační kampaň státu nejsou součástí částky 1 mld. Kč, kterou zmiňuje příloha technického plánu přechodu na DVB-T2.

„Částka 1 mld. Kč je předpokládaná částka, která by měla sloužit k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů v rámci procesu přechodu na standard DVB-T2 na technické zajištění služby šíření zemského televizního vysílání,“ upřesnila Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPO.

Uvedená částka 1 mld. Kč by měla být vyplacena z tzv. radiokomunikačního účtu. S tím, že proces úhrady těchto nákladů je podmíněn dokončením tzv. notifikace ze strany Evropské komise.

„Uvedená částka tedy nezahrnuje náklady na informační kampaň,“ upřesnila Filipová.

Již dříve schválená Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání specifikuje, že náklady na komplexní informační a propagační kampaň by neměly přesáhnout objem 300 – 350 mil. Kč za období 2016 – 2020.

Tato částka je však dle vyjádření MPO jen rámcem, nikoliv konkrétně stanovenou či schválenou částkou.

„Výše nákladů na informační kampaň bude stanovena na základě vyhodnocení stavu informovanosti obyvatel o procesu přechodu na standard DVB-T2 a s ohledem na termíny vypínání zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T, jak je vyjádřeno v předkládací zprávě,“ upřesnila tisková mluvčí MPO.

Státní kampaň

Technický plán přechodu napadla Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) a to i kvůli absenci specifikace výdajů na inkriminovanou informační vládní kampaň.

„Materiály doprovázející návrh TPP mlčí o tom, že pro informační kampaň se dle Strategie počítá s částkou až 350 mil. Kč, a navozují tak dojem, že Předkladatel nehodlá tento parametr Strategie dodržet,“ kritizovala asociace.

Satelitní operátoři požadují, aby ve vládním usnesení byla výslovně uvedena částka 350 milionů korun jako rozpočet plánované státní kampaně k přechodu na DVB-T2 a garance, že tato kampaň bude technologicky neutrální a že bude průběžně konzultována se zástupci všech vysílacích technologií.

„Pro posouzení, zda je státem financovaná informační kampaň veřejnou podporou ve prospěch držitelů přídělů rádiových kmitočtů (Skupiny ČRa a DB), je podstatné, zda bude divákům zasaženým ztrátou signálu DVB-T propagovat pouze řešení nabízené v rámci digitálního televizního vysílání (tj. nový standard DVB-T2), nebo bude (tak jako tomu bylo při přechodu z analogového zemského vysílání na digitální) informovat i o alternativních technologiích pro příjem TV signálu (tj. DTH, CATV a IPTV),“ píše se v připomínkách ČASO.

Plánovaných 350 mil. Kč na informační kampaň označila ČASO za „naprosto nepřiměřený objem“.

„Žádáme, aby předkladatel v této souvislosti vysvětlil, proč má být tato informační kampaň násobně dražší, než byla ta související s přechodem analogového zemského televizního vysílání na digitální,“ podotkla asociace.

ČASO navíc dovozuje, že také státem prováděná informační kampaň by mohla být považována za nedovolenou veřejnou podporu a měla by proto podléhat souhlasu Evropské komise.

„V prvním případě (kampaň pouze ve prospěch přechodu na DVB-T2; pozn. redakce) by byla státem financovaná informační kampaň veřejnou podporou ve prospěch dvou privátních subjektů (ČRa a DB, pozn. redakce) a významně by navýšila její objem nad Předkladatelem deklarovanou částku 1 mld. Kč. Také by podléhala notifikaci EK,“ uvedla ČASO.

Více o tématu čtěte ZDE:

Satelitní operátoři torpédovali vládní plán přechodu Česka na televizní vysílání DVB-T2

Česká televize shání peníze pro přechod na DVB-T2. O veřejnou dotaci zatím nepožádala


PŘÍLOHA:

Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání – VÝŇATEK:

3.            Náklady státu

Při zvažování nákladů na straně státu je možno v některých položkách analogicky vyjít ze skutečných nákladů procesu Přechodu na DTT. Odhady tak zhruba odpovídají nákladům, uskutečněným v průběhu 4 – 5 let Přechodu na DTT (v letech 2008 – 2012).

3.1.         Informační a propagační kampaň

3.2.         Řešení sociálně kritických situací

Náklady na speciální služby obyvatelstvu a řešení specifických sociálních situací byly v minulosti ve výši 43 mil. Kč. Jde zejména o vybavení sociálních zařízení přijímači vč. příslušného servisu. Lze tedy orientačně počítat s cca 50 mil. Kč.

3.3.         Řízení projektu Přechodu na DVB-T2

Tyto náklady vč. právních a technických expertíz lze předběžně odhadnout ve výši 30 – 35 mil. Kč.

3.4.         Monitoring procesu

Výdaje při Přechodu na DTT činily kolem 12 mil. Kč za celé období 2008 – 2012 (celkem 10 celostátních reprezentativních šetření, měřící systémy). Pro proces Přechodu na DVB-T2 lze odhadnout náklady ve výši 10 mil. Kč v závislosti na komplexnosti (a periodicitě) získávaných informací.

3.5.         Správa spektra a řešení interference DTT a LTE

Náklady související se správou spektra a řešení interferencí lze odhadnout ve výši 50 mil. Kč. Je nutno si uvědomit, že v nákladech poměrně velkou část činily náklady měřící techniky využívané pro měření, která bude nutno vzhledem k novým technologiím šíření signálu prakticky opakovat.

Celkové náklady státu by podle výše uvedené struktury mohly činit cca 430 – 485 mil. Kč.

Rekapitulace nákladů  v mil. Kč:

Náklady operátorů sítí:                                   441 – 627 mil. Kč

Náklady státu:                                                 430 – 485 mil. Kč

Celkem                                                            871 – 1 057 mil. Kč