Ve Finsku budou mít diváci po přechodu na DVB-T2 volně, tedy bezplatně dostupné TV vysílání výhradně v HD kvalitě.

Finsko připravuje revoluční krok v oblasti „vzduchem šířeného“ pozemního televizního vysílání, který nastane po přechodu země na nový vysílací standard DVB-T2. Všechny televizní stanice, vysílané bezplatně v digitální terestrické síti, budou šířeny výhradně ve vysokém (HD) rozlišení. Finsko totiž jako první stát v Evropě hodlá zrušit televizní vysílání ve standardním (SD), tedy nízkém rozlišení.

Situace v České republice je diametrálně odlišná od finského přístupu. V Česku budou po přechodu z dnešní normy DVB-T na nový standard pozemního digitálního vysílání DVB-T2 šířeny „bezplatně“ v HD rozlišení jen programy České televize. Za příjem vysílání programů ČT si přitom domácnosti v ČR platí koncesionářský poplatek ve výši 135 Kč měsíčně (tj. 1620 Kč ročně).

Hlavní komerční stanice, jako NOVA a PRIMA, ve stávající terestrické síti DVB-T nevysílají programy v HD rozlišení a nehodlají tak činit ani po přechodu Česka na nový standard DVB-T2.

Revoluční Finové

Finští operátoři pozemního televizního digitálního vysílání v současné době řeší, jakým způsobem ukončit DVB-T vysílání tak, aby to nemělo ekonomický dopad na tamní domácnosti.

Připomeňme jen, že v České republice vláda na veřejnost nebrala ohledy: domácnosti, pokud budou chtít přijímat pozemní digitální televizi i v novém standardu DVB-T2, si budou muset (nebo již museli) pořídit nový televizor, anebo zakoupit nový set-top box. Celkové náklady domácností v Česku se vyšplhají na v souhrnu „úctyhodnou“ částku 5 miliard Kč.

Stát současně přislíbil soukromým operátorům, kteří zajišťují šíření digitálního terestrického signálu, že jim uhradí veškeré s tím spojené náklady v řádu stovek milionů Kč.

I když ve Finsku ještě otázku ekonomických nákladů nedořešili, je už dnes jasné, že tamní diváci získají přechodem na nový standard DVB-T2 velkou výhodu v podobě reálně vyšší kvality obrazu.

Finsko totiž jako první země v Evropě hodlá opustit standardní rozlišení (SD) obrazu. Všechny televize vysílající v bezplatné pozemní digitální síti budou muset vysílat povinně ve vysokém rozlišení (HD).

Finové se rozhodli, že nejpozději v březnu 2020 úplně opustí standardní rozlišení obrazu a všechny volně dostupné televize budou vysílat výhradně ve vysokém rozlišení a to zřejmě dokonce ve full HD rozlišení.

Na rozdíl od České republiky tak ve Finsku přechod na DVB-T2 přinese hmatatelný benefit pro diváky. Počítá se i s krátkodobým souběžným vysíláním v SD a HD rozlišení, aby se diváci mohli na změnu připravit. Souběh obou platforem potrvá maximálně jeden rok.

Díky pokračujícímu vysílání ve formátu MPEG-4 budou moci diváci ve Finsku (na rozdíl od Česka) využít své moderní televize, i když nepodporují formát HEVC.

Finský postup ukazuje, že přechod na systém DVB-T2 může divákům přinést výhody v podobě výrazně vyšší kvality obrazu nebo doplňkových služeb.

V Česku jinak

Situace v České republice je velmi odlišná. České komerční televize totiž odmítají poskytovat své stanice v HD rozlišení bezplatně.

Znamená to, že TV programy Novy ani Primy vysílané v HD rozlišení se ve volně dostupném terestrickém vysílání DVB-T2 neobjeví.

Evropská unie požaduje, aby televize uvolnily frekvence v pásmu 700 MHz. Jednotlivé státy si však mohou libovolně stanovit, zda chtějí zachovat současnou technologii vysílání DVB-T v menším rozsahu, nebo zda chtějí kombinovat technologie DVB-T a DVB-T2. (sfr)


Více o problematice přechodu na DVB-T2 čtěte ZDE:

Sociálně spravedlivé TV vysílání DVB-T2 se může změnit v blamáž a podvod na divácích

Temné prognózy kolem přechodu na televizní vysílání standardu DVB-T2 se naplňují