Nizozemské úřady utajovaly údaje o kriminalitě migrantů. Chtěly vyvolat dojem, že kriminalita není tak velká...

Nizozemské úřady falšovaly statistické údaje o kriminalitě migrantů, kteří v zemi žádali o azyl. Zprávy měly být prezentovány tak, aby panoval dojem, že kriminalita uprchlíků není tak velká. Mezi stovkami případů byly i pokusy o vraždu, znásilnění nebo pedofilie. Poté, co úřad předložil parlamentu zprávu s neúplnými údaji, rezignoval tajemník nizozemského ministerstva spravedlnosti Mark Harbers. 

Informovaly o tom Novinky.cz.

Harbers předložil nizozemskému parlamentu zprávu, která obsahovala informace o zločinech spáchaných žadateli o azyl.

Různé přestupky jako krádeže měly své kategorie

Stovky případů závažných trestných činů azylantů včetně 10 pokusů o vraždu, 4 znásilnění, 79 sexuálních útoků a 4 případů pedofilie kategorizovalo pod hlavičkou „jiné“. Nebylo tak možné zjistit přesná čísla o těchto zločinech.

„Nejsem za tuto zprávu zodpovědný nejen podle zákona, ale cítím se zodpovědný za zprávu osobně“, řekl Harbers.

Dle něj státní úředníci neuvedli všechny údaje, protože se báli, že by mohly vést k zmatku.

Poté, co tato fakta vyplula na povrch, následovalo na ministerstvu spravedlnosti vyšetřování. Harbers přijal zodpovědnost a rezignoval.

(pel)