Dojednáno. Andrej Babiš a Donald Tusk diskutovali o prioritách EU. Pro českého premiéra je prioritou změna rozdělování dotací...

Babiš jednal s Tuskem o prioritách EU na další období. Českého premiéra trápí způsob rozdělování eurodotací. Chtěl by o nich rozhodovat sám. Tusk vzýval ducha Václava Havla a velká skupina zemí EU přišla s požadavkem, aby absolutní prioritou EU byla ochrana klimatu.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš prezentoval „europrezidentovi“ Tuskovi své strategické priority na další pětileté období. Zařadil mezi ně bezpečnost, otázky spojené s migrací nebo vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí.

Za nejdůležitější však Babiš označil posílení vlivu členských zemí na použití dotací z EU. Tusk se o prioritách nezmínil, ale zdůraznil myšlenky bývalého prezidenta Václava Havla o tom, jaká by Evropa měla být.

„Václav Havel řekl, že v Evropě jsou svoboda a odpovědnost dvě strany jedné mince. Přesně vystihl, co znamená být Evropanem,“ řekl Tusk.

Dodal, že o těchto myšlenkách chce mluvit i na čtvrtečním summitu evropských lídrů v rumunském Sibiu, který se má prioritami EU zabývat.

„Z mého pohledu to nejdůležitější, s čím my stále bojujeme, je to, abychom měli podstatně větší vliv a abychom hlavně my rozhodli o tom, na co budou použity peníze, které dostáváme z Evropy,“ prohlásil premiér ČR.

Tusk však už dříve zveřejnil materiál stručně popisující jeho představu strategické agendy EU pro roky 2019 až 2024. Vedle ochrany vnějších hranic či reformy unijní azylové politiky hovoří třeba o rychlejším přechodu k „zelené“ energii či posilování měnové unie.

Evropská komise naznačila, že by se EU měla v nadcházejících pěti letech soustředit na pět priorit. Jsou jimi vznik skutečné bezpečnostní unie a směřování k funkční obranné spolupráci sedmadvacítky, zvyšování konkurenceschopnosti EU, zachování sociálně spravedlivé EU, účinnější boj s klimatickými změnami a posílení vlivu unie na světové scéně. Evropská komise chce být také aktivnější při řízení migrace a prosazuje sdílení odpovědnosti a solidaritu. Členské státy ale na to mají stále značně rozdílný pohled.

Skupina zemí EU žádá ochranu klimatu

Skupina zemí ve společném stanovisku požádala, aby se EU v příštích pěti letech daleko výrazněji zaměřila na boj s klimatickými změnami a této prioritě přizpůsobila své plány v řadě oblastí.

Před čtvrtečním neformálním summitem unie v rumunském Sibiu to navrhla Francie, společně s Belgií, Dánskem, Lucemburskem, Nizozemskem, Portugalskem, Španělskem a Švédskem.

Nejpozději v roce 2050 by podle nich měla unie být neutrální z hlediska vypouštění skleníkových plynů a v příštím dlouhodobém rozpočtu unie do roku 2027 by měla být čtvrtina výdajů vyčleněna právě na nejrůznější věci s touto problematikou spojené.

Neformální summit unie v rumunském Sibiu bude pro šéfy států a vlád 27 unijních zemí – bez odcházející Británie – první příležitostí k diskusi o nové strategické agendě EU pro příští léta. (sfr)