Organizátoři EET se po roce působení snaží dodatečně ospravedlnit zavedení on-line kontrol podnikatelů. Odvolávají se přitom na výsledky průzkumů.

Elektronická pomsta socialistického státu podnikatelům v podobě EET už přežívá více než rok. Ministerstvo financí však ve prospěch slídivé činnosti Velkého bratra již neargumentuje ekonomickými přínosy, ale ohání se výsledky průzkumů veřejného mínění. Dokonale tak potvrzuje ryze politický aspekt tohoto totalitního projektu. Ostatně, Babišovi tento klacek na podnikatele, založený na třídní nenávisti, práskačství a závisti vyhrál parlamentní volby.

Ministerstvo financí při příležitosti oslav Velké elektronické kontrolní revoluce (VEKR) konané na počest vítězství státu nad podnikateli předložilo řadu mělkých argumentů na oslavu projektu Elektronické evidence tržeb (EET).

Především, úřad argumentoval na podporu EET tím, že se „nepotvrdilo žádné zneužívání elektronické evidence tržeb“. A nepotvrdilo se prý ani to, že EET bude likvidovat drobné podnikatele a živnostníky…

Nebýt tragičnosti situace, dalo by se konstatovat, že taková argumentace je směšná. Pokud má přínosem EET být to, že ještě úplně nezničila podnikatele, pak tím stát zpochybňuje nejenom smysl EET, ale i samotnou podstatu svého konání.

Vláda tu přece není od toho, aby konala represe či agrese vůči skupinám obyvatelstva. A už vůbec tu není od toho, aby represe konala tak rafinovaně, že při těchto ekonomických útocích své oběti vždy jen vážně „poraní“, ale „nezabije“ (tzn., nezažene všechny podnikatele do krachu)…

Úřednická numera

Dosluhující ministr financí také uvedl, že v systému bylo od spuštění EET evidováno 3,6 miliardy účtenek a podnikatelé přiznali tržby za 1,3 bilionu korun.

K čemu jsou taková numera užitečná veřejnosti? Možná tak k vyvolání pláče nad tím, kolik energie a lidských kapacit hrazených z kapes skutečných daňových poplatníků muselo být vyplýtváno na to, aby armády státních úředníků přesně a důkladně evidovaly činnost podnikatelů.

Kam se z životů lidských vytratil zdravý rozum? Copak daňový poplatník, který financuje chod státu, k něčemu potřebuje, aby stát evidoval (24 hodin denně), analyzoval a prezentoval počty zaúčtovaných lízátek, rohlíků, smažáků a vypitých štamprlí? To nemají úředníci nic užitečnějšího na práci?

Ekonomice by tito státní sčítatelé účtenek a tržeb podstatně více pomohli, pokud by svoji marnotratně plýtvanou pracovní sílu nabídli skutečnému trhu, který dnes kvůli nedostatku lidí musí dovážet pracovníky z Mongolska, neboť čím dál více našinců si svůj plat navyklo pobírat z veřejných zdrojů za nepotřebné činnosti, jako je „evidování tržeb“. (Copak nemáme ČSÚ, který na profesionální úrovni den co den sčítá vše možné i nemožné?)

Evidování nesmyslů

Poplatník, občan však namísto šikany a evidování nesmyslů potřebuje tvorbu skutečných hodnot, kvalitní nabídku produktů a služeb, co největší konkurenci mezi podnikateli a z toho pramenící dobrou cenu.

Nic z toho nezajistí stát svým kocourkovským evidováním transakcí mezi obchodníky a spotřebiteli. Bizarních údajů sypaných z rukávu ministerstvem financí se nikdo nenají (tedy, s výjimkou kontrolorů, kteří tato čísla sumarizují a zaplavují jimi éter), i kdyby bylo kontrolní sčítání nepotřebného balastu vydáváno za nebetyčný úspěch…

Státní „úspěchy“ EET

Státní správa provedla za první rok fungování EET přes 76 tisíc kontrol, které (podnikatelům, kteří zákazníka „smrtelně poškodili“ tím, že mu nevystavili účtenku, pozn. redakce) uložily 4 000 pokut.
„Celkem bylo na pokutách vybráno 38,4 milionů korun. Nejmenší pokuta byla 100 korun, nejvyšší 260 tisíc korun. Mezi nejčastější pochybení, která jsme řešili, bylo nevystavení účtenky, nebo neposlání tržby do systému,“ uvedl úřad.

(zdroj: MF ČR)

 

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Velmi „silný“ neekonomický argument předložil samotný ministr Pilný. Poctiví podnikatelé prý systém EET přivítali…

„Všichni poctiví podnikatelé vítají EET, protože se narovnalo podnikatelské prostředí,“ zanotoval na krajně demagogickou notu Pilný.

Přeložíme-li jeho slova do češtiny, chtěl tím říci, že kdo z podnikatelů nevítá a neslaví EET, je podvodník a nepřítel státu (možná i pracujícího lidu).

Míra demagogie takového „argumentu“ překonává i ty největší perly vypuštěné kdy z úst duchovního otce EET, Andreje Babiše. Srovnatelnou „kvalitu argumentů“ snad byli schopni produkovat jen pohlaváři v dobách nejhlubšího úpadku za dob socialistické diktatury.

Jistě, kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdo společně s námi nevítá EET, ten jde proti nám, jde proti vůli lidu a proti zájmům státu, který vždy neomylně určují úředníci ministerstva financí…

Pilného slova je však nutno přeložit do ještě srozumitelnějšího jazyka.

Vzhledem k tomu, že většina podnikatelů nepřivítala zavedení EET s dostatečným nadšením (na náměstích se nekonaly manifestace podnikatelů na počest EET; na Prvního máje nebyly v ulicích k vidění alegorické vozy podnikatelů velebící pokrokovou linii organizátorů EET…), dá se v logice Pilného „argumentu“ říci, že podnikatelé jako společenská třída jsou (dle názoru státu) nepoctiví; jsou to tedy podvodníci a podle toho by s nimi měla sjednocená tripartitní železná pěst státu a pracujících naložit!

Demagogický hřeb

Zlatý demagogický hřeb pak výročním oslavám Velké elektronické kontrolní revoluce nasadil „argument“ o masivní podpoře lidu pro zavedení EET. Ministr Pilný a jeho náměstkyně Schillerová (údajná budoucí ministryně) představili průzkum veřejného mínění o EET, v němž zjistili následující:

„Téměř dvě třetiny občanů (64 %) považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Dalších 59 procent lidí se domnívá, že EET přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí. Podíl postupně stále stoupá. Více než dvoutřetinová většina lidí aktuálně souhlasí i s pozitivním přínosem EET.“

Postup z učebnice

Ohánět se většinovou podporou lidu, která údajně plyne z (vlastního, za veřejné prostředky zaplaceného) průzkumu, je nekorektní a nepřípustná metodika, která symbolizuje zneužívání moci:

a) stát nejdříve (na základě ryze politické myšlenky Andreje Babiše) zavedl krajně represivní opatření (EET) vůči jedné specifické skupině obyvatel (která riskuje, podniká, netyje z veřejných zdrojů a nečerpá zaměstnanecké výhody)
b) následně (za cizí peníze) prováděl kampaň na obhajobu tohoto represivního opatření (například formou Účtenkovky)
c) a poté si stát provedl průzkum spokojenosti lidu, jenž, nepřekvapivě (vzhledem k propagandě), dopadl tak, jak dopadl…

Takový postup jakoby vypadl z učebnice totalitarismu a diktatury. Úřad, který má k dispozici všechna myslitelná ekonomická data, obhajuje zavedení vládního opatření průzkumem na limitovaném vzorku obyvatelstva, aby tím dodatečně ospravedlnil smysl zavedení EET?

Průzkum nenávisti

Průzkum, který je založený na třídní nenávisti a závisti, přitom nelze považovat za seriózní, natož za argument na obhajobu represí. Výsledek průzkumu byl jasný předem a to na základě znalosti sociální a profesní stratifikace obyvatelstva.

Většina obyvatel v ČR nepodniká (zaměstnanci, penzisté, nezaměstnaní atd.) a většina obyvatel pobírá (jak plyne ze statistických zákonitostí) podprůměrnou mzdu. Lze se pak divit tomu, když – pod vlivem masivní babišovské a sociálně demokratické propagandy (ministr Mládek: „Podnikatelé jsou paraziti“) – veřejnost jásá nad represí vůči drobným podnikatelům?

Balzám na frustraci

Pro velkou část nepodnikatelské veřejnosti je EET balzámem na frustrovanou duši. Proč bych se snažil o zlepšení vlastní situace? Mnohem víc přece potěší (a je to mnohem jednodušší), když stát zhorší situaci druhých, například skupiny nenáviděných podnikatelů.

A v tomto směru minulá vláda, jejíž tahounem byl Andrej Babiš, urazila velký kus cesty…

Skrze EET, jejímž prostřednictvím stát nahlíží podnikatelům do kuchyně, nabídla vláda lidem alespoň částečnou léčbu závisti a vytvořila dojem vykonání definitivní pomsty vůči podnikatelům, čemuž větší obyvatelstva tleská.

Ministerstvo se dovolává podpory 2/3 veřejnosti. Ale nezapomínejme, že zbylá třetina (poražených), to nejsou 3 lidé, ani tři sta disidentů… To jsou miliony lidí.

Vláda, která koná svoji politiku proti vůli a proti názoru plné třetiny občanů, se rozhodně nemá čím chlubit, i když formálně jedná v duchu primitivního výkladu pojmu demokracie, dle kterého může většina vnutit menšině prakticky cokoliv a pokud možno co nejvíce represivního.

Smysl vládnutí

Metodika obhajoby EET a výsledky průzkumu zadaného ministerstvem financí ukázaly na dva zásadní důkazy.

1) Především, jasně se prokazuje, že došlo k tvrdému rozdělení společnosti na 2 tábory, přitom ten větší tábor (podporovaný vládou) se netají touhou zakroutit tomu druhému krkem. V čem je přínosné vytváření takového antagonismu mezi skupinami obyvatel? Má tohle být smyslem vládnutí a smyslem státu?

2) Nejnovější sebeoslavné vystoupení organizátorů EET také prokázalo, že tento „projekt“ má nikoliv ekonomický, ale bytostně politický charakter. Byl to jen politický kalkul k získání voličů, což se hnutí ANO skutečně povedlo.


Ministrovo zdražení

Je symptomatické, když po roce působení EET stát zapomněl na údajné ekonomické přínosy pro státní kasu (slibováno bylo 18 miliard Kč ročně) a namísto se ministr Pilný jen snaží odvrátit nařčení z negativních dopadů…

A tvrdí, že EET vedlo ke zdražení jen u těch obchodníků, kteří jsou (či dříve byli) nepoctiví…

„Vedlo to (EET, pozn. redakce) samozřejmě i k negativním jevu. Některé restaurace zdražily, ale zdražily, protože jim to nevycházelo,“ prohlásil Pilný.

Realita přitom tvrdě odporuje postoji šéfa finančního resortu.

Data ze statistického úřadu za období leden až září 2017 v sektoru Ubytování, stravování a pohostinství (USP) uvádějí, že sektor USP vzrostl o 9,5 % ve stálých cenách a o 19,2 % v cenách běžných. Tedy došlo jednoznačně k výraznému celoplošnému zdražení.
Pokud to ministr popírá, pak nerespektuje tvrdá data ČSÚ.

K markantnímu nárůstu cen přitom došlo za situace snížení DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Tržby jsou přitom zjišťovány bez DPH. Vzhledem k poklesu DPH mohli hostinští snížit celkovou cenu pro zákazníka a stejný díl tržeb inkasovat pro sebe. A dosáhnout růstu prostřednictvím zvýšení prodeje.

Místo toho však zdražili, neboť museli, aby tím kompenzovali náklady na EET.

Jasně to vynikne ve srovnání s předchozím rokem. Za období leden až září 2016 (EET ještě nebyla) došlo k růstu tržeb v sektoru USP o 5,1 % ve stálých cenách a o 6 % v cenách běžných. Což je zanedbatelné zdražení.

Srovnání růstu ve stálých cenách mezi roky 2016 (+ 5,1 %) a 2017 (+ 9,5 %) je vysvětlitelné vyšším růstem nominálních mezd (+3,7 % za období 1-9/2016; odhadovaných cca 7 % za 1-9/2017).

A samozřejmě výrazně vyšším růstem HDP: nyní je to 5 % meziročně, loni to bylo 1,8 % meziročně… V potaz je nutno brát také letošní výrazně vyšší počet turistů a jejich rekordní počet ubytování a logicky i návštěv restaurací…Abychom předešli případným zkresleným interpretacím, jednoznačně uvádíme, že cílem této analýzy nebylo a není hájit či dokonce podporovat nepoctivé podnikatele.

Nicméně, je nutno velmi hlasitě říci, že stát za pomocí EU vytvořil za 28 let demokratického regulatorního působení v ČR tak nepřátelské podnikatelské podmínky (v kombinaci s celkově stále v průměru nízkou životní úrovní obyvatelstva, která není srovnatelná se Západem), že pro mnohé podnikatele je životní nutností se alespoň částečně vyhýbat dopadům drtivého komplexu všech daňových a regulatorních zátěží, ordinovaných státem.