Král český a markrabě moravský, Miloš von Zeman II., navštívil v tatranském sídle slovanských monarchů slovenského knížete Andreje Kisku. Oba panovníci provedli exhibiční jízdu královským kočárem, během níž velkoryse podzdravili poddané obou jejich veličenstev.  

Král Zeman II. byl na Slovensku přivítán před knížecím palácem Grand Hotelu Kempinski na Štrbském plese. Následovalo soukromé setkání s knížetem Kiskou, který na počest české královské rodiny vystrojil velkolepou hostinu, jíž se zúčastnila hlavní část obou urozených panovnických rodů a vybraní dvořané.

Vyvrcholením programu obou panovnických veličenstev byla projížďka královským kočárem kolem Štrbského plesa, tedy tradičního poutního místa obou monarchií.

Nadšené poddané obyvatelstvo slovenského knížectví radostně a s požadovanou úctou vítalo oba slovanské panovníky během spanilé jízdy řízené distinguovaným vozatajem oděným ve slavnostních šedých barvách podtatranské monarchie.

Jeho blahorodí, král český a markrabě moravský Miloš Zeman II., z jedoucího kočáru nadšení lidu opětoval s neskrývanou pýchou nad dosavadními úspěchy své monarchie, jejíž rozvoj se dramaticky urychlil díky nezištné pomoci bratrského čínského císaře Si.

Jeho podtatranská výsost Andrej Kiska poté oznámil, že přijede do Prahy na oficiální návštěvu Českého království.

Jeho excelence Miloš Zeman poznamenal, že do knížecích slovenských velehor Tatry zavítal poprvé po dvaceti letech.

Oba panovníci se ještě letos zúčastní společné urozené jízdy vlakem Českých královských železnic, jenž bude mimořádně vypraven z města Brno do města Prahy.

Zdroj: EVROPSKÁ INVESTIGATIVNÍ AGENTURA / EUROPEAN INVESTIGATIVE AGENCY (EURINA)