Inflace v Česku za červen klesla meziročně na 2 %. Meziměsíčně se ceny snížily o 0,3 %.

Růst spotřebitelských cen v Česku zpomalil, když v červnu dosáhla meziroční míra inflace 2 %, což představuje pokles o 0,6 procentního bodu proti květnu. V meziměsíčním srovnání došlo k deflaci, když ceny klesly o 0,3 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně spotřebitelské ceny v červnu vzrostly o 2 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu, uvedl ČSÚ.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně klesly spotřebitelské ceny v červnu o 0,3 %. V oddíle doprava byly nižší ceny pohonných hmot a olejů o 3,7 % a ceny automobilů o 0,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny výrobků ve skupině mléko, sýry, vejce o 0,9 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %, uzenin o 0,9 %, ovoce o 1,0 % a cukru o 7,3 %.

Pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl ovlivněn nižšími cenami lihovin o 1,5 %, piva o 1 % a vína o 1 %. Na zvyšování celkové cenové hladiny působil v červnu především růst cen v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 0,5 %.

V oddíle rekreace a kultura vzrostly především ceny kulturních služeb o 2,7 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny másla o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, zatímco ceny služeb o 0,4 % vzrostly.

Meziroční srovnání

„Spotřebitelské ceny v červnu oslabily svůj meziroční růst na 2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zmírněním cenového růstu ve většině oddílů spotřebního koše. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ceny meziročně klesly, a to zhruba o 4 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura.

V oddíle doprava zmírnil růst cen pohonných hmot a olejů z 10,8 % v květnu na 6,1 % v červnu. V oddíle rekreace a kultura přešly ceny dovolených s komplexními službami z květnového růstu o 8,4 % v pokles o 0,1 % v červnu v důsledku nástupu cen pobytů v sezónních destinacích, vysvětlil ČSÚ.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu o 7 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,7 %, vodného o 10,9 %, stočného o 13,4 %, elektřiny o 10,6 % a tepla a teplé vody o 4,7 %.

Ceny zemního plynu meziročně klesly o 7,9 % a tuhých paliv o 3,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování v důsledku vyšších cen stravovacích služeb o 7,4 % a ubytovacích služeb o 8,1 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 4,4 %, piva o 3,8 % a tabákových výrobků o 7,3 %.

Ceny vína meziročně klesly o 2,6 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny měly v červnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly především ceny mouky o 20,9 %, drůbežího masa o 12,1 %, polotučného trvanlivého mléka o 14,7 %, vajec o 20,4 % a ceny cukru také o 20,4 %.

Náklady vlastnického bydlení (tzv. imputované nájemné) meziročně vzrostly o 0,8 % (v květnu o 1 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 102 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 4,9 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v červnu 151 % (v květnu 151,4 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 4,9 % (v květnu 5,6 %).

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)

Podle předběžných výpočtů HICP v červnu v Česku meziměsíčně klesl o 0,3 % a meziročně vzrostl o 2,2 % (v květnu o 2,8 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v červnu 2024 za Eurozónu 2,5 % (v květnu 2,6 %), v Německu 2,5 % a na Slovensku 2,4 %.

Nejvyšší byla v červnu v Belgii (5,5 %) a nejnižší ve Finsku (0,6 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v květnu 2,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu. Nejvyšší byla v květnu v Rumunsku (5,8 %) a nejnižší v Lotyšsku (0 %). (sfr)