LAMA energy: Cena elektřiny v ČR se vyvíjí příznivě. Je nutno zvážit, zda se ji vyplatí fixovat. (Ilustrační foto).

Cena elektřiny už několik měsíců po sobě mírně klesá a příznivě vypadá i výhled na následující měsíce. Energetická krize předchozích dvou let nás však naučila, že nevíme dne ani hodiny, a situace se může dramaticky změnit. Logicky vyvstává otázka, zda se vyplatí cenu elektřiny zafixovat, uvedl tuzemský energetický dodavatel LAMA energy.

Lidé mají v živé paměti, jaký scénář probíhal ve chvíli, kdy v prosinci loňského roku přestal platit vládou nastavený cenový strop pro elektřinu a plyn. Během energetické krize všichni hromadně fixovali ceny, ať už byly sebevyšší. Byl to jediný způsob, jak mít nějakou jistotu.

V konečném vyúčtování se poté promítl cenový strop, který odběratelům dočasně ulevil, ale když přestal platit, měsíční zálohy se u smluv s fixovanou cenou vrátily na původní hladinu. Tisíce odběratelů najednou platili několikanásobek toho, kolik elektřina i plyn reálně stály, a nemohli s tím nic dělat, uvedla LAMA energy.

„Záleželo také na tom, jaký objem energií dodavatelé pro odběratele reálně zajistili během doby, kdy byla cena vyšší. Nám se podařilo v druhé polovině roku 2023 nabízet cenu hluboko pod vládním stropem, a cenový skok tak od letošního ledna nebyl nijak závratný,“ podotkl Jakub Tobiáš z LAMA energy.

Sám však přiznal, že zákazníci nyní ke smlouvám na dobu určitou přistupují opatrněji.

„Pokud jde o krátkodobou predikci, ceny by se nadále mohly vyvíjet příznivě a mírně klesat, ale všichni si uvědomuje, že nikdy nemůže s naprostou jistotou říct, co se stane. Proto jsme se už v loňském roce rozhodli zákazníkům umožnit být více flexibilní a do nabídky jsme zahrnuli cenové tarify bez závazku, u kterých je cena fixována jen na dobu jednoho měsíce,“ vysvětlil Tobiáš.

Tarif bez závazku od LAMA energy funguje tak, že se odběratelé vždy s několikatýdenním předstihem dozví cenu elektřiny a plynu na následující měsíc. Zákazníci nejsou vázáni smlouvou na dobu určitou, podepisují smlouvu na dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou.

Pokud se tedy cena začne vyvíjet nepříznivě, mohou smlouvu vypovědět a přejít na jiný produkt s fixovanou cenou.

„Jedná se o kompromis mezi fixovanou a spotovou cenou. Zákazníci se nemusí dlouhodobě vázat a mohou svobodně reagovat na vývoj trhu. Zase ale nemusí denně kontrolovat vývoj cen na burze, minimálně po dobu jednoho měsíce mají cenu zafixovanou. Pro červen máme stanovenou cenu elektřiny 2278 Kč za 1 MWh a cenu plynu 1325 Kč za 1 MWh,“ vysvětlil Tobiáš z LAMA energy.

Fixace cen na více než rok se podle energetických expertů nyní nevyplatí, dlouhodobé predikce se v současném kontextu rozchází a neposkytují jednoznačnou odpověď na vývoj cen v nadcházejících letech.

Krátkodobá fixace cen a možnost tarif změnit je tak aktuálně lákavým řešením pro ty, kteří preferují pružnější podmínky a nechtějí energie přeplácet, pokud by ceny nadále klesaly, podotkla ve svém vyjádření LAMA energy. (sfr)