Průměrná mzda přesáhla 43 tisíc. Češi ale stále chudnou, reálná mzda klesla o 3,1 procenta. (Ilustrační foto)

Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti loňsku o 7,7 procenta a dosáhla částky 43 193 korun, uvedl statistický úřad. Vlivem inflace ale reálně opět klesla, a to o 3,1 procenta. Jde už o sedmý pokles reálné mzdy v řadě. 

Doba poklesu průměrné reálné mzdy, která klesla sedmé čtvrtletí v řadě, je zatím nejdelší v historii ČR. V reálném srovnání se vrátila na úroveň roku 2018.

I ve druhém čtvrtletí letošního roku platí, že se růst mezd velmi různil v závislosti na konkrétním odvětví. Zaměstnavatelé sice svým lidem přidávali všude, ale takřka nikde mzdy nevzrostly nad hodnotu nárůstu spotřebitelských cen, který činil 11,1 procenta.

Jedinou výjimkou byla energetika, kde nominální nárůst mezd o 13,7 procenta znamenal pro zaměstnance v tomto oboru reálné polepšení o 2,3 procenta.

Desetiprocentní či vyšší nárůsty mezd se pak týkají například oboru peněžnictví a pojišťovnictví, kde mzdy nominálně rostly o deset procent. Podobný nárůst proběhl i v oblasti u těžby a dobývání nebo v oblasti nemovitostí.

Následuje zpracovatelský průmysl, kde růst mezd překročil v průměru devítiprocentní hranici (růst o 9,2 procenta). V tomto oboru se pak meziročnímu snížení reálných mezd těsně vyhnuli zaměstnanci ve výrobě motorových vozidel a výrobě elektrických zařízení.

Naopak na konci žebříčku, co se týká nominálního růstu mezd, jsou mimo jiné kulturní, zábavní a rekreační činnosti s nárůstem 3,8 procenta. Průměrná mzda se zde se zvýšila o 1331 korun na 36 600 korun hrubého, následuje vzdělávání s růstem o 4,3 procenta a průměrnou mzdou 41 658 korun.

Medián ukazuje částku, kdy polovina zaměstnanců bere méně a polovina více, než činí tato hranice. Aktuálně medián dosahuje téměř 37 tisíc korun hrubého, u žen je to o několik tisíc níž.

Medián mezd činil 36 816 korun a oproti stejnému období minulého roku vzrostl o 7,8 procenta. Nadále je výrazně vyšší u mužů, u nichž dosáhl sumy 39 847 korun, u žen činil 33 862 korun.

V 1. pololetí 2023 dosáhla průměrná mzda 42 249 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 3 198 Kč (8,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 13,7 %, reálně tak mzda klesla o 4,8 %. (at)