Pavel chce řešit problémy regionů. Vytvoří k tomu na Hradu odbor. Kritizoval rušení pošt.

Prezident Petr Pavel by chtěl pomoci řešit problémy regionů. Vytvoří k tomu na Hradu speciální odbor. Na sněmu Svazu měst a obcí Pavel nepřímo kritizoval vládu Petra Fialy za nepovedené rušení poboček České pošty.

Pavel řekl, že není správné, že se reformy plánují z centra bez seznámení se s pohledem dotčených obcí. Uvedl, že opačný proces by byl určitě složitější a náročnější, ale zahrnout do rozhodovacích procesů místní znalosti je zásadní.

Vláda v dubnu informovala o záměru zrušit 300 poboček. Teprve poté začala jednání o tomto plánu s jednotlivými obcemi.

Prezident zdůraznil, že vnímá stížnosti starostů na nedostatečné financování přenesených agend ze strany státu a další problémy. Uvedl, že je nemůže přímo řešit, proto se rozhodl, že od 1. června začne při Kanceláři prezidenta republiky fungovat oddělení regionů a komunit.

To by mělo mj. připravovat podklady a sbírat „příklady dobré praxe“.

Pavel řekl, že je překvapen, jakým způsobem probíhala, či zpočátku ani neprobíhala komunikace vlády s obcemi při rušení poboček pošt a finančních úřadů. Podotkl, že nezpochybňuje nutnost zefektivňovat Českou poštu, která by v opačném případě podle něj skončila ve vážných ekonomických problémech.

„Samotného mě překvapilo, jakým způsobem probíhala, nebo zpočátku ani neprobíhala komunikace státu, v tomto případě konkrétně vlády, s obcemi při rušení poboček pošt a finančních úřadů,“ konstatoval.

„Nijak nezpochybňuji nutnost zefektivňovat Českou poštu, která by v opačném případě zřejmě skončila ve vážných ekonomických problémech, a už vůbec ne program digitalizace kontaktů mezi státem a občanem, jehož výsledkem určitě bude mimo jiné rušení poboček některých úřadů, v tomto případě i těch finančních.“

Dodal však, že „nepovažuje vůbec za správné“, že se tyto reformy plánují bez účasti dotčených obcí.

„Při svém posledním výjezdu do Libereckého kraje jsem od starostů obcí ve Frýdlantském výběžku vyslechl, jak je pro ně rušení poboček pošt a finančních úřadů problematické. A nejsou to zcela jistě jenom oni,“ dodal Pavel.

Informoval také, že agendě regionálních problémů přikládá velký význam. Z toho důvodu v Kanceláři prezidenta, v rámci Odboru vnitřní politiky zřídil oddělení regionů a místních komunit, které by mělo být funkční od 1. června.

„To se bude věnovat všem problematickým regionům a problémům v nich. Bude zároveň tyto problémy analyzovat a připravovat mi podklady pro jednání s experty a s ministry,“ dodal. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Vláda schválila zrušení 300 poboček České pošty