Pražský dopravní podnik vypsal tendr na další úsek trasy metra D za 25 miliard. (Vizualizace: Metroprojekt)

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele stavby druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Předpokládaná hodnota tendru je odhadována na 24,63 miliard korun. Nabídky zájemců DPP očekává na začátku letošního září.

DPP o tom informoval na webu.

„Po zahájení první etapy stavby metra D na konci dubna pokračujeme v práci k úspěšnému dokončení celé linky. I přes všechna příkoří se nám daří posouvat jednu z nejvýznamnějších investic v Praze i České republice. Metro je nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy po městě a tento luxus brzy získají Pražané z další části Prahy,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Metro D je také příležitost pro další rozvoj, trávení volného času, nové bydlení pro Pražany i podnikatelské příležitosti. Metro do území přivádí vedle kvalitní veřejné dopravy i nový potenciál a život. Zároveň je to příležitost i pro stávající infrastrukturu. Nová linka bude plně automatizovaná, nakoupíme pro ni nejmodernější automatické soupravy. A při té příležitosti taky zmodernizujeme i linku C,“ dodal Scheinherr.

Provozní úsek metra D Olbrachtova – Nové Dvory má délku zhruba 3,3 kilometry.

Začíná za stanicí Olbrachtova, zahrnuje tři stanice, z toho dvě hloubené – Nádraží Krč, Nemocnice Krč a jednu raženou – Nové Dvory a tři mezistaniční úseky tvořené vždy dvěma jednokolejnými tunely.

Stanice Nádraží Krč, jejíž součástí bude i přestup metro vlak a P+R, bude jednou z mála povrchových stanic metra D, která bude částečně ležet pod Jižní spojkou a na mostní konstrukci vedoucí a nad údolím Kunratického potoka.

Součástí výstavby tohoto úseku bude také vybudování tunelu a obratových kolejí ve stanici Nové Dvory, technologických tunelů např. pro vzduchotechniku a další zařízení nezbytná pro provoz pražského metra a v neposlední řadě založení případné odbočky metra do Modřan.

Kromě toho bude mít zhotovitel za úkol vybudovat a nainstalovat kompletní napájení pro budoucí dopravní systém, tj. rozvodny, měnírny a trakci pro celý nejkratší provozuschopný úsek metra D, tj. pro pět stanic a mezistaničních úseků od Pankráce po Nové Dvory.

„První nabídky zájemců na tendr na samotnou stavbu očekáváme na začátku letošního září a pevně věříme, že do konce letošního roku budeme znát i vítěze, pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace. Výstavba druhého úseku metra D potrvá celkem šest let, zahájit bychom ji chtěli v průběhu druhého pololetí příštího roku,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Navážeme tím na stavbu prvního úseku Pankrác – Olbrachtova, kterou jsme odstartovali letos na konci dubna, a která potrvá ze všech úseků nejdéle, až 7,5 roku. Dokončení a zprovoznění obou úseků plánujeme na konci roku 2029. Ale pevně věřím, že nezůstane jen u těchto pěti stanic a metro D bude na konci roku 2029 jezdit až do Depa Písnice,“ doplnil.

Obdržené nabídky bude DPP hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 80 procent, zkušenosti vybraných členů realizačního týmu dodavatele pak váhu 20 procent.

V hodnocení nabídek budou zohledněny zkušenosti zhotovitele při výstavbě rozsáhlejších dopravních tunelových staveb s raženými tunelovými úseky. (pel)