Vláda při řešení rostoucích cen energií zapomíná na firmy, tvrdí Svaz průmyslu a dopravy. (Ilustrační foto)

Vláda při řešení rostoucích cen energií zapomíná na firmy, tvrdí Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR). Svaz odmítá návrh na převedení části výnosů z emisních povolenek do státního rozpočtu, který schválil končící Babišův kabinet. Celkově má jít asi o 17 miliard korun, které chce vláda použít na zmírnění sociálních dopadů současného zvyšování cen energií.

Svaz to uvedl v tiskové zprávě.

SP ČR nezpochybňuje nutnost řešení negativních dopadů vysokých cen energií, je podle něj ale třeba hledat systémová řešení.

Upozornil, že stát nemůže zavírat českému průmyslu klíčový a pro některé oblasti téměř jediný možný zdroj financování použitelný k modernizaci a postupné dekarbonizaci.

„Vláda deklaruje, jak svým návrhem pomáhá zmírnit dopady ceny elektřiny pro domácnosti, na druhé straně ohrožuje například prostředky pro modernizaci centrálních zdrojů tepla, které dnes využívají téměř 4 miliony obyvatel ČR. Změna zákona by byla nesystémovým krokem, který ohrozí potřebné investice do modernizace a dekarbonizace energetiky a průmyslu,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz proto vyzval budoucí poslaneckou sněmovnu, aby v zájmu celé společnosti tento návrh v žádném případě nepodpořila, zamítla jej v prvním čtení a pokračovala v evropském kurzu využití výnosů povolenek pro modernizaci a dekarbonizaci kompletní technologické základny ČR.

Situace s energetickými vstupy není podle svazu příznivá ani pro podnikatelský sektor. Rostoucí náklady ubírají některým firmám prostředky potřebné pro investice.

„Přestože jsme vyzvali vládu na tripartitě k okamžitému řešení i pro firmy, stále nevidíme konkrétní kroky, které by pomohly tlumit stávající situaci. Naopak vláda předložila zatím pouze návrh, který Svaz průmyslu a dopravy ČR musí odmítnout, protože snižuje prostředky pro investice a transformaci energetiky a průmyslu v příštích letech,“  řekl Hanák.

Návrh, který vláda schválila formou novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, musí nyní projednat s Evropskou komisí. Následně bude návrh řešit Poslanecká sněmovna ČR.

Peníze měly původně směřovat do Modernizačního fondu, který je určen na investice do modernizace energetiky ve východní Evropě.

Svaz dále upozornil, že vláda zcela zapomněla na negativní dopady ceny elektřiny pro firmy, které jsou ještě vyšší než u domácností – protože cena silové elektřiny tvoří u firem větší složku celkové ceny elektřiny.

SP ČR několikrát na tento problém vládu upozornil a předložil ministerstvu průmyslu a obchodu konkrétní řešení pro firmy.

Ten by zajistil možnost snížit placený příspěvek na podporované zdroje energie (POZE). K tomu je možné využít vyšších výnosů z prodeje emisních povolenek, které jsou příjmem do státního rozpočtu.

Skokový nárůst cen energie představuje podle svazu pro některé firmy nákladový šok a patří mezi aktuální limitace růstu spolu například s nedostatkem pracovních sil, problémy v logistice, nedostatkem či značným zpožděním dodávek řady vstupů či jejich často i násobným zdražováním.

„Vyšší cena energie znamená pro nejvíce dotčená energeticky náročná průmyslová odvětví navýšení nákladů o miliardy korun ročně s negativními dopady do jejich konkurenceschopnosti. Snižují se tak zdroje, které by firmy mohly investovat do svého rozvoje, nových technologií nebo projektů souvisejících se zelenou transformací,“ uvedl svaz.

Řada firem musí přistupovat i ke zdražení své produkce, což se projeví ve spotřebitelské inflaci. Řada zejména malých a středních podniků nemá navíc možnost promítnout v dodavatelském řetězci zvýšené vstupy do ceny svých dodávek.

Objevují se i případy, kdy náklady na energii vzrostly tak významně, že kromě nutnosti omezit potřebné investice firmy zvažují i omezení své produkce. (pel)

Šéfové EU „řešili“ zdražování energií. Žádná opatření nepřijali. Babiš závěry blokoval

Schillerová navzdory Bruselu zrušila DPH u energií. Nulová daň má platit celý rok 2022