ČASO podala žalobu u Soudního dvora EU proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání. (Ilustrační foto: redakční koláž)

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) podala žalobu u Soudního dvora Evropské unie proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání. Touto žalobou vedenou se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise o bezplatném prodoužení vysílacích kmitočtů pro jeich dnešní držitele.

O žalobě informoval člen představenstva ČASO Patrik Brom.

V uvedeném rozhodnutí dospěla Komise k závěru, že bezplatné prodloužení kmitočtových přídělů pro provozování multiplexů zemského televizního vysílání jejich stávajícím držitelům do roku 2030 není veřejnou podporou, nicméně ho začala šetřit pro podezření z porušení pravidel pro přidělování rádiového spektra.

„ČASO je nadále přesvědčeno, že tento krok definici opatření veřejné podpory splňuje a že příslušné rozhodnutí Komise je tedy nesprávné,“ uvbedl Brom.

ČASO bude podle něho své argumenty uplatňovat jak v této žalobě u SDEU, tak v paralelním šetření Komise vedeném Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT).

Brom dále informoval, že ČASO bude nadále aktivně pokračovat ve své stížnosti i proti další veřejné podpoře pro platformu zemského televizního vysílání, kterou je proplácení nákladů na souběžné vysílání při přechodu na DVB-T2.

Podporu pro svojí pozici vidí mimo jiné v nedávném rozhodnutí Komise (z června tohoto roku), podle kterého byla finanční podpora pro přechod zemského televizního vysílání z analogového na digitální ve Španělsku v letech 2005 až 2008 nepřípustným selektivním zvýhodněním této platformy na úkor jiných technologií (včetně satelitní) a tedy nedovolená.

Na základě tohoto definitivního rozhodnutí Komise budou příslušné platby od příjemců bezodkladně vymáhány. (sfr)

VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Evropská komise řeší už 2 roky vládní podporu pro nové televizní DVB-T2 vysílání v Česku

TV vysílání: Španělsko nedotuje firmám DVB-T2. EK schválila finanční podporu občanům


PŘÍLOHA: 

SOUHRN aktivit ČASO a související události ve věci veřejné podpory pro platformu zemského televizního vysílání od června 2019.

Leden 2020

Rozhodnutí Evropské komise (Komise) SA.55742, které schválilo úhradu přímých nákladů českých operátorů zemského televizního vysílání vyvolaných opuštěním pásma 700 MHz

Toto souhlasné rozhodnutí(1) se týká jediné části veřejné podpory pro platformu zemského televizního vysílání vyplývající z vládní Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání z roku 2016(2), proti které ČASO nenamítá ve své stížnosti u Komise. Pro analýzu tohoto rozhodnutí odkazujeme na článek na serveru Digizone z dubna 2020(3).

Listopad 2020

Výhra ve sporu s Úřadem pro dohled nad financováním politických stran a hnutí (Úřad) ve věci inzerátu „Sobotka v buldozeru“

Tímto rozsudkem(4) dal Nejvyšší správní soud zapravdu ČASO ve sporu s Úřadem, který ČASO pokutoval za údajné nedodržení pravidel pro předvolební kampaň v roce 2017. To mělo spočívat v uveřejnění inzerátu známého jako „Sobotka v buldozeru“. Úřad své rozhodnutí následně zrušil.

Prosinec 2020

Výhra člena ČASO ve sporu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (Ministerstvo) ohledně informací k notifikaci veřejné podpory

Tímto rozsudkem(5) potvrdil Městský soud v Praze názor ČASO a jeho členů, že se české orgány nemohou vyhýbat povinnosti poskytovat informace dle českého zákona o svobodném přístupu k informacím s poukazem na specifický předpis Evropské unie. Ministerstvo se proti tomuto rozsudku neodvolalo a informace (podklady pro notifikaci veřejné podpory související s DVB-T2 a uvolněním pásma 700 MHz) tak členovi ČASO po zhruba 3 letech od podání jeho žádosti poskytlo.

Duben 2021

Rozhodnutí Komise SA.55805 konstatující, že bezplatné prodloužení kmitočtových přídělů pro multiplexy zemského televizního vysílání jejich stávajícím držitelům do roku 2030 není veřejnou podporou

Komise tímto rozhodnutím(6) zamítla stížnost ČASO z pohledu pravidel pro veřejnou podporu, nicméně v rámci svých struktur jí předala Generálnímu ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) pro podezření z porušení pravidel pro přidělování rádiového spektra.

Červen 2021

Komise potvrdila své předešlé zamítavé rozhodnutí SA.28599 ohledně finanční podpory pro přechod zemského televizního vysílání z analogového na digitální ve Španělsku v letech 2005 až 2008

Přestože text rozhodnutí nebyl k dnešnímu datu zveřejněn, je z příslušné tiskové zprávy(7) zřejmé, že Komise pouze doplnila zevrubnější analýzou své předešlé rozhodnutí se shodným závěrem. Tato analýza potvrdila nepřípustnost selektivního zemského televizního vysílání na úkor jiných technologií (včetně satelitní). Předmětné platby budou od jejich příjemců bezodkladně vymáhány.

Červen 2021

Podání žaloby u Soudního dvora Evropské Unie vedené pod č. T-363/21(8), kterým se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise SA.55805

Červenec 2021

Rozhodnutí Komise SA.60062, kterým schválila kompenzace mimořádných přímých nákladů českých operátorů zemského televizního vysílání v rámci režimu COVID-19

Text rozhodnutí(9) nebyl k dnešnímu datu zveřejněn.