Nejvyšší kontrolní úřad zkritizoval hospodaření Babišovy vlády. Podle kontrolorů byl i loni stát neschopný využít ekonomickou prosperitu Česka.

Babišova vláda neumí dobře hospodařit, zkritizoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle výroční zprávy kontrolorů stát ani loni nedokázal využít dobré hospodářské situace a státní kasu opět skončila v mínusu, a to 28,5 miliard korun. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu ČR 40 miliard se nejspíš kvůli vypuknutí koronavirové nákazy zvýší o další desítky miliard korun.

„NKÚ konstatuje, že stát opakovaně nevyužil období hospodářského růstu pro sestavení rozpočtu, který by byl alespoň vyrovnaný a zohledňoval principy hospodářského cyklu,” je uvedeno ve zprávě.

Současně se podle kontrolorů naplno promítla vysoká závislost plnění státního rozpočtu na růstu ekonomiky a podceňování rizik růstu běžných, resp.mandatorních výdajů státu.

Bez přijetí adekvátních opatření nebude stát v případě nepříznivého ekonomického vývoje připraven reagovat např. na budoucí rizika spojená se zvýšenými výdaji vlivem stárnutí obyvatelstva nebo s krytím zvýšených investičních potřeb, a nebude tak možné
zajistit udržitelnost veřejných financí v dlouhodobém horizontu.

Příjmy státního rozpočtu za rok 2019 se meziročně zvýšily o 119,3 mld. Kč (tj. o 8,5 %), jde o jedno nejvyšších zvýšení příjmů od roku 1993.

Nejvíce se na růstu podílely daňové příjmy, které se zvýšily o 75,3 mld. Kč. Na ty měl vliv zejména ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a zvyšováním mezd a platů, částečně se také promítl lepší výběr daní.

Celkové výdaje rozpočtu se však meziročně zvýšily o 150,8 mld. Kč (tj. o 10,8 %). Na tomto navýšení se nejvíce podílel nárůst běžných výdajů ve výši 128,1 mld. Kč.

Zvýšené příjmy státu tak byly ve své podstatě zcela spotřebovány na běžné výdaje.

Přetrvávající nízká výkonnost veřejné, resp. státní správy je limitujícím faktorem konkurenceschopnosti země a řešení budoucích potřeb společnost

Vysoké investice do IT zakázek a do digitalizace veřejné správy nevedly k zásadním změnám její efektivity ani komunikace státu a občanů prostřednictvím online služeb.

V souvislosti se zpomalováním hospodářského růstu spatřuje NKÚ nadále významné riziko pro budoucí vývoj plnění daňových příjmů ve vysoké závislosti na přímých daních včetně pojistného na sociální zabezpečení. (pel)

Schillerová: Schodek rozpočtu překročí 100 miliard. Babiš: Bude to 200 miliard korun

Schillerová plánuje prohloubit vládní deficit o desítky miliard a přenést dluhy na další garnitury