Přistěhovalci tvoří v Německu čtvrtinu populace.

Migranti tvoří v Německu čtvrtinu populace. Každý čtvrtý obyvatel Německa (25,5 procenta) má kořeny v zahraničí. Počet lidí s migračním původem v roce 2018 stoupl na rekordních bezmála 21 milionů. To dělá oproti roku 2017 nárůst o 2,5 procenta.

Data zveřejnil německý statistický úřad.

Člověk s migračními kořeny je na základě metodiky úřadu ten, kdo se buď sám, nebo alespoň jeden jeho rodič nenarodil jako německý státní příslušník.

Z údajů vyplývá, že více než polovina (52 procent) z této skupiny obyvatel vlastní německý pas a 48 procent jsou cizinci.

Necelých 14 milionů osob s migračním původem se v Německu nenarodilo a přistěhovalo se do něj až v průběhu života

Z nich téměř každý druhý uvedl pro příchod do Německa rodinné důvody, každý pátý pak přišel za prací. Pro 15 procent byl hlavní příčinou útěk ze země původu a snaha získat v Německu azyl.

Přistěhovalci, kteří do Německa přišli z rodinných důvodů, pocházeli ze 72 procent z Evropy, v případě migrace za prací to bylo dokonce 85 procent.

Téměř polovina (47 procent) všech uprchlíků z důvodu útěku a azylu přišla ze zemí Blízkého východu. Ti, kteří jsou v Německu zaregistrovaní kvůli studiu či vzdělávání, pochází ze 40 procent z Evropy a 38 procent z Asie.

V Německu nyní podle aktuálních statistik žije přes 83 milionů obyvatel.

(pel)