Česká republika vyhrála ve 4 mezinárodních solárních arbitrážích celkem za zhruba půl miliardy korun. Souvisely s investicemi do fotovoltaických elektráren. Tribunál také nařídil firmám zaplatit Česku náhradu za právní zastoupení zhruba 5 milionů korun.

Česko uspělo ve sporu s firmami Photovoltaik Knopf Betriebs-Gmbh, WA Investments-Europa Nova Limited, Voltaic Network Gmbh a I.C.W. Europe Investments Limited.

Společnosti požadovaly odškodnění, protože podle nich byly poškozeny změnou podmínek státní podpory obnovitelných zdrojů energie, kterou Česká republika přijala jako opatření v souvislosti s ekonomickou krizí v letech 2007 a 2008.

Mezinárodní arbitrážní tribunál také firmám nařídil zaplatit České republice náhradu za právní zastoupení zhruba 5 milionů korun.

Soud podle resortu uvedl, že i přes omezení nepřiměřených zisků solárních investorů jim nadále byla zaručena přiměřená návratnost jejich investic.

V současné době stát čelí 9 mezinárodním arbitrážím.

Nejnákladnější arbitráží byl dosud pro Česko spor se společností CME ohledně znehodnocení investice do televize Nova. Stát v roce 2003 musel firmě zaplatit 10,6 miliardy korun.

(pel)