Polsko dlouhodobě sužuje znečištěné ovzduší. Kvůli zhoršující se situaci se nyní do věci vkládají evropské instituce. V únoru Evropský soudní dvůr rozhodne, jestli hlavní město Varšava v otázce emisí porušuje unijní zákony. Za nekvalitní ovzduší mohou především v Polsku populární domácí kotle na pevná paliva. 

Polsko má podle Evropské agentury pro životní prostředí po Bulharsku nejhorší ovzduší z celé Unie. Z padesáti měst nejvíc zasažených smogem v EU se jich podle zprávy Světové zdravotnické organizace třicet nachází právě v Polsku. Hodnoty tam často mnohonásobně překračují hygienické normy.

Hlavním viníkem smogové situace jsou domácí kotle na pevná paliva. V zemi je jich tři a půl milionu. Dva miliony z nich jsou staré typy mimo jakékoli ekologické třídy, do kterých se přikládá v lepším případě uhlí.

„Tyto kotle ročně vyprodukují polovinu znečištění v Polsku, pro porovnání na dopravu připadá 10 %, na průmysl asi taky tak,“ upozornil aktivista Piotr Siergiej z iniciativy Polski Alarm Smogowy.

Letos v létě začne platit zákaz prodeje starých typů kotlů. Ty, které jsou v domácnostech, ale mohou fungovat dál.

V únoru pak Evropský soudní dvůr rozhodne, jestli země porušuje unijní právo o kvalitě ovzduší.

„Pokud země nebude plnit normy dál, tak může Evropská komise iniciovat nové líčení a výsledkem může být finanční postih,“ řekla právnička Malgorzata Smolaková, právnička z neziskové organizace Prawnicy dla Ziemi.

Poláci za špatný vzduch platí především zdravím: ročně zemře předčasně 46 tisíc lidí. Nejhorší je situace na jihu. Například v Krakově překračuje koncentrace škodlivin zdravotní limity zhruba 150 dní v roce. Jako první tak toto město zakázalo topit v kotlích na pevná paliva. Nařízení vejde v platnost příští rok.

Znečištěné ovzduší na jihu Polska představuje problém také pro Česko, neboť vítr přináší zplodiny i do příhraničních oblastí na české straně. Emise z komínů rodinných domů v Polsku jsou tak problémem zejména v Moravskoslezském kraji.

(jaz)