Přijde den, kdy nám Babišovi lidé budou tvrdit třeba i to, že bez Andreje Babiše by v republice zavládl chaos…

Hvězdná hodina europarlamentu v kauze letního času poukázala na myšlenkové diskrepance některých našich zástupců v této instituce. Jako třeba u Babišovy europoslankyně Dity Charanzové, jejíž názor na státní manipulace s časem je stejně manipulativní, jako činnost samotného Andreje Babiše. Inu, vrána k vráně sedá…

Europoslankyně Charanzová (ANO) podivuhodně tvrdí, že by zrušení letního času vyvolalo problémy…

„Jasné a prokazatelné závěry vědeckých studií o dopadu na lidské zdraví chybí, úprava střídání času by vnesla chaos do celé řady zavedených systémů,“ prohlásila Charanzová, která hlasovala proti návrhu na zrušení letního času.

Její logika je bizarní až téměř babišovská. Tedy, je založená na přebarvování černé na bílou a bílé na černou. Základem tohoto myšlenkového „proudu“ je zaměňování příčiny a následku, potažmo zaměňování dobra a zla.

Podle babišovsko-charanzovské logiky je přirozeným stavem věcí to, že stát (pod laskavým poradenským vedením Evropské komise) manipuluje s časem, nutí obyvatelstvo posouvat ručičkami tam a zpět jako na psychedelickém kolotoči, jen aby poddaným dokázal, kdo je pánem a kdo kmánem.

Vrtochy božstva

Obhájci časových a dalších manipulací zamlčují tvrdá fakta, která jasně prokazují, že přínos letního času je nulový, zatímco problémy nenulové. Vzpomeňme třeba jen na nesmyslné zastavování vlaků, které musí hodinu čekat na to, až stát přírodě vnutí, aby se přizpůsobila novému času… 

Copak nevyvolává chaos jen to, že obyvatelé musí dvakrát ročně přesouvat hodinami tam a zpět a uzpůsobovat svůj život vrtochům úřednického božstva?

Podle babišovsko-charanzovských apologetů časových manipulací je však výše zmiňovaný chaos přirozeným stavem…

A naopak, zrušení letního času (tedy návrat k přirozenému světu, v němž lidé nemusí hýbat hodinami vpřed a vzad dle pískání vládních biřiců) považují tito samozvaní věrozvěstové morálky a nápravy světa za nebezpečný proces, jenž by prý vedl k chaosu.

Může existovat výmluvnější důkaz myšlenkové deformace takového názoru?  

Černá a bílá

Je evidentní, že Babiš a jeho politici, tedy lidé, kteří se po jeho zádech a penězích vyšplhali do všemožných parlamentů a funkcí, jsou spojeni ideou manipulativnosti, propagandismu a výše zmiňovaného přebarvování černé na bílou.

A je evidentní, komu tato politika převracení světa vzhůru nohama vyhovuje:

  • Vyhovuje Babišovým politikům, protože ti se díky umělému přebarvování zla na dobro drží ve funkcích, do kterých by se bez oligarchického mecenáše nedostali.
  • A vyhovuje Babišovi, protože právě on potřebuje co nejvíce zatemnit realitu a rozmlžit přirozenost. Právě on potřebuje převrátit pravdu v lež a naopak.

Jen v tomto babišovském světě, ve kterém jsou permanentně a systematicky zaměňovány pravda a lež, lze totalitní politiku elektronické kontroly tržeb „prodávat“ nebohému občanstvu jako „přirozené dobro“.

Jen v tomto umělé vytvářeném světě, v němž vládnoucí skupina převrací přirozené hodnoty v pravý opak, lze šikanu podnikatelů a zavádění státního účtenkového hazardu líčit jako nástroj sloužící k rozvoji společnosti…

Dystopické přetáčení

Ano, každá změna přináší určité problémy. Dá se však s klidem říci, že zrušení letního času je výjimkou. Návrat světa od současného dystopického přetáčení hodin dle pokynu komisařů zpět k přirozenému plynutí času nevyžaduje žádné podstatné úsilí. 

Stačí jen, aby příslušní činovníci zrušili příslušnou regulaci.

A i kdyby nějaké organizační náležitosti vyvstaly, byly by nicotné ve srovnání s chaosem, jež letní čas a umělé střídání vyvolává.

Nejbrutálnější regulace

Vždyť tuto časovou zlovůli lze bez váhání přiřadit k těm nejbrutálnějším a nejmasovějším regulacím, jakými stát dehonestuje vlastní obyvatelstvo. Šachmaty s hodinami se týkají každého jednotlivce v celé zemi, jenž se každý rok musí transformovat z člověka letního na člověka zimního a zase zpět.

Zrušení letního času by tedy z pohledu občanů – voličů nevyvolalo sebemenší chaos. Stát by prostě jen do životů lidí přestal (alespoň pokud jde o tok času) zasahovat. A v tom je problém.

Babišovci se světa bez regulací obávají, neboť jsou na něm hmotně zainteresováni. Ve světě bez regulací by nemohlo existovat kontrolní hlášení k DPH. Ve světě bez vládních invazí do životů lidí by nemohly existovat elektronická evidence tržeb, ani zákazy kouření v soukromých restauracích.

Babiš a jeho hnutí prostě regulace potřebují za každou cenu, ber kde a ber. Čím více, tím lépe. Jen tak si lze vysvětlit, že svéprávný člověk obhajuje existenci letního času a před jeho zrušením varuje strašákem vzniku chaosu.

Přijde den, kdy nám Babišovi lidé budou tvrdit třeba i to, že bez Andreje Babiše by v republice zavládl chaos…

Více o tématu čtěte zde:

Boj o změnu času: Europoslanci požadují zrušit střídání letního a zimního času

Stát jako nejvyšší pán života: Už 100 let lidmi manipuluje letním a zimním časem