V projektu přechodu na DVB-T2 má být masivně zadotováno pozemní digitální vysílání, tedy jeden z možných typů, jakým si občan může zajistit TV signál a své oblíbené pořady.

Politická reprezentace v Česku chystá zásadní krok, který má zaručit nezvratnost přechodu pozemního TV vysílání v Česku na nový standard DVB-T2 a má současně přiklepnout masivní dotaci pro některé soukromé firmy, jež se živí terestrickým vysíláním digitálního signálu. Jak už to v případě státních dotací chodí, argumentace zastánců dotací byla i tentokrát deformovaná řadou mýtů.

Ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) jako „správný“ státní úředník hájí státní dotace a velkolepé, státem řízené projekty. Mezi takové patří i projekt přechodu České republiky z jednoho typu digitálního vysílání na nový, označovaný jako DVB-T2. O spuštění nového standardu vysílání (se starým obsahem) má rozhodnout vláda (kdo jiný, vláda chce řídit úplně vše) nejpozději začátkem roku 2021.

Havlíček obvinil odpůrce tohoto projektu z nekalých obchodních záměrů, které jsou údajně jen „konkurenčním bojem“. Tím ovšem zcela zamlžil podstatu sporu, kterým je tržní zvýhodnění Českých Radiokomunikací a dalších menších firem, zajišťujících digitální vysílání.

Tito vysílatelé pozemního digitálního signálu totiž mají dostat komplet uhrazeny veškeré náklady na přebudování své technické infrastruktury, tedy na nové vysílače, jež namísto signálu DVB-T budou šířit modifikovanou verzi, označovanou jako T2.

Ministerský útok

Ministr Havlíček v předvečer rozhodujícího hlasování poslanců o tzv. diginovele zaútočil tvrzením, že satelitní operátoři chtějí získat uživatele (tj. domácnosti, diváky) bezplatné televizní platformy, tedy digitálního televizního vysílání, pro placený satelitní příjem.

Taková argumentace je ovšem typickým zaměňováním příčiny a následků a současně i mícháním jablek s hruškami.
Provozovatelé satelitních a internetových televizí fungují na ryze komerční bázi, tedy čistě za své. Nedostávají a nedostanou žádné dotace ani kompenzace. Tito provozovatelé jistě a vždy usilují o nové zákazníky, tak jako každá komerční, tržní firma, neboť to je podstatou podnikání.

Pokud ministr obviňuje jednu skupinu tržních subjektů ze snahy získávat nové zákazníky v situaci, kdy dotyčné ministerstvo potažmo stát chtějí masivní finanční injekcí zvýhodnit na trhu druhou skupinu, jde o značně nekonzistentní způsob uvažování.


 


V případě projektu DVB-T2 se spor nevede o to, zda dotaci dostanou České Radiokomunikace, a nebo satelitní vysílatelé. Nevede se spor o to, zda budou zvýhodněny buď České Radiokomunikace a několik dalších podobných (tedy pozemní digitální vysílání), a nebo satelitní/internetoví operátoři (tedy placené TV vysílání uskutečňované přes satelity, kabelově či přes internet).

Problém je v tom, že v projektu přechodu na DVB-T2 má být masivně zadotováno pozemní digitální vysílání, tedy jeden z možných typů, jakým si občan může zajistit TV signál a své oblíbené pořady.

Je logické, že pokud stát vpadne na trh a jako slon v porcelánu zvýhodní formou masivní dotace jednu stranu, tedy jeden typ vysílání, pak tím znevýhodní jiné typy vysílání a zcela evidentně tím naruší doposud jakž takž férovou tržní soutěž, v níž pozemní TV vysílání vede v poměru 60 % ku 25 % nad placeným satelitním vysíláním.

Výhodou satelitního, kabelového a internetového vysílání je větší nabídka kanálů a vyšší kvalita vysílání (mnohem více kanálů v HD kvalitě). Relativním plusem terestrického digitálního vysílání je bezplatnost jeho příjmu.

Nekorektní logika

Ministrova „logika“ tedy není korektní. Satelitní operátoři se fakticky jen brání tomu, aby nebyl masivně zvýhodněn jejich systémový konkurent, tedy pozemní digitální vysílání. Brání se nestandardnímu kroku – zásahu vyšší moci, která (odvolávaje se na EU a svět) se rozhodla na trhu zvýhodnit jedny na úkor druhých.

Je evidentní, že pokud České Radiokomunikace (a spol) dostanou svoje náklady na technické zajištění nového vysílacího standardu DVB-T2 proplaceny z veřejných zdrojů, jejich pozice na trhu se automaticky posílí. Dotace, respektive stát a jeho anti-tržní ingerence narušují existující rovnováhu a dosavadní stav konkurenčního prostředí.

Satelitní, kabeloví a internetoví operátoři nečekají s otevřenou dlaní a čepicí v ruce na státní dotace: místo toho podnikají na čistě tržní bázi, tedy tak, jak se má správně a slušně podnikat. Neférového jednání se dopouštění ti podnikatelé, kteří z erárního (tedy z kapes ostatních) přijímají a čerpají jakékoliv dotace či podobná finanční zvýhodnění.



Vyšší kvalita

Ostatně, v souvislosti s plánovaným celostátním přechodem na nový vysílací standard DVB-T2 se objevují další zavádějící informace, šířené zřejmě těmi subjekty, které jsou na prosazení projektu hmotně zainteresováni. Veřejnosti je například některými médii prezentováno, že DVB-T2 bude nabízet více televizních programů ve vyšší kvalitě.

Jistě, nabídka více TV programů je možná, ale nikoliv jistá. Například TV NOVA (nejsledovanější televize s řadou kanálů) se zatím do připravovaného nového typu pozemního vysílání DVB-T2 nezapojila…

Vyšší kvalita TV vysílání v DVB-T2 je však diskutabilní. Podle některých odborníků a lidí z branže se může v souvislosti s novým standardem DVB-T2 na řadě míst v ČR kvalita příjmu zhoršit.

Pokud je onou vyšší kvalitou v DVB-T2 míněno více kanálů přenášených v HD (dnes v HD kvalitě vysílá pozemní digitální signál jen Česká televize a ani to ne u všech stanic), pak jde o čirou hypotézu. Komerční stanice se již dříve nechaly slyšet, že v HD kvalitě vysílat v pozemní digitální síti (DVB-T2) nebudou, respektive budou, ale jen za podmínky, že HD kanály budou zpoplatněny…

Samotné MPO na explicitní dotazy týkající se případného zvýšení kvality vysílání v DVB-T2 uvedlo, že „Pro diváky nemá dojít k zásadní změně kvality příjmu televizního vysílání. Podstatné je, že bude divákům zachován rozsah programové nabídky pozemního digitálního televizního vysílání i při podstatném zúžení rozsahu rádiových kmitočtů, na nichž je možné tento typ televizního vysílání provozovat“.

Údajné zvýšení kvality je tedy také jen jedním z řady mýtů, kterými je v Česku problematika přechodu na DVB-T2 opředena.


Více o tématu čtěte ZDE:

Masivní státní dotaci na DVB-T2 má dostat firma ČRa, která své zisky odvádí do zahraničí

České Radiokomunikace přiznaly, že od státu dostanou stovky milionů na vysílače DVB-T2

Spor o nové TV vysílání DVB-T2: Asociace napadla vládu ČR za porušení evropské směrnice