V poslední den pro podání daňového přiznání předložili Svobodní svoji "daňovou revoluci", tedy předvolební daňové návrhy. Chtějí například sjednotit DPH na 14 procentech.

Svobodní chtějí lidem na daních ušetřit 80 miliard korun. Navrhli snížit a sjednotit DPH na sazbě 14 procent, zrušit daň z nabytí nemovitosti a zvýšit slevu na dani pro každého poplatníka o 1000 korun. Své daňové plány představili Svobodní pro volby do Poslanecké sněmovny. Mimo jiné navrhli také zrušení „zelené nafty“, což by se negativně dotklo podnikatelských aktivit Agrofertu. 

Daňové návrhy oznámili Svobodní v den, kdy končí termín pro podání daňového přiznání.

„Nabízíme nejlepší a atraktivní daňové změny. Lidem zůstane přes 80 miliard korun, které použijí určitě lépe, než to dokáže otylý státní rozpočet. Samozřejmě víme, kde ve státním rozpočtu úspory najít,“ prohlásil předseda Svobodných a europoslanec Petr Mach.

Úspory je podle něho třeba hledat v „nespravedlivých“ dotacích firmám a daňových pobídkách, „kdy jedni musí daně platit a jejich konkurence nikoli“.

Strana uvedla, že například rodina se dvěma dětmi by změnami, které navrhují Svobodní, získala a ušetřila ročně dohromady přes 40 tisíc korun. A ještě více by ušetřila, pokud v daném roce bude kupovat byt či dům.

 

 

Jedna DPH ve výši 14 % je podle Svobodných lepší než tři různé sazby, které jsou složité a vedou k různým daňovým únikům.

EU však v současné době nedovoluje mít jednotnou DPH nižší než 15 %. Svobodní tedy nejprve chtějí snížit DPH na 15 % a až ČR nebude v EU nebo až EU pravidlo zruší, tak ji dále snížit na 14 %.

Sjednocení DPH na 14 % by nechalo občanům v kapsách 16 miliard korun navíc.

Svobodní chtějí zvýšit o 1000 korun měsíčně (z 2070 na 3070 Kč měsíčně) slevu na poplatníka daně z příjmu. Lidem by tak zbylo navíc 54 miliard korun.

Strana chce také sloučit odvody na sociální zabezpečení a daň z příjmu fyzických osob, aby každý poplatník na zvýšenou slevu dosáhl.

„Sjednocení obou plateb navíc ušetří papírování,“ zdůraznili.

Svobodní také navrhli kompletní zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která činí 4 % z hodnoty koupené nemovitosti.

Svobodní považují tuto daň za nespravedlivé opakované zdanění.

„Tato daň zatěžuje už tak napjatý rozpočet někoho, kdo koupil byt nebo dům. Tato daň odrazuje lidi od prodejů a nákupů nemovitostí a komplikuje tak lidem stěhování se za prací“.

Celkem Svobodní chtějí lidem nechat v kapsách 81 mld. Kč, tedy 2 procenta hrubého domácího produktu. (sfr)


Kde na to Svobodní chtějí vzít:

 • Zrušení státní podpory biopaliv dodatečný výnos: 7 mld. Kč – díky odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva se sníží cena paliv, to povede k růstu poptávky a k nárůstu inkasa spotřební daně.
 • Zrušení investičních pobídek: 8 mld. Kč
 • Zrušení filmových pobídek: 1 mld. Kč – film bude dostatečně podpořen snížením DPH na 14 %.
 • Zrušení zelené nafty: 2 mld. – sleva na spotřební dani pro vybranou skupinu je nespravedlivá.
 • Zrušení podpory stavebního spoření:  5 mld. – pro nově uzavřené smlouvy
 • Zrušení dotací politickým stranám: 1 mld.
 • Transfery MMF a světové bance: 3 mld.
 • Zrušení podpory exportu: 3 mld.
 • Dotace průmyslovým podnikům: 3 mld.
 • Dotace k penzijnímu pojištění: 8 mld.– každý pracující bude mít větší bonus – o 1000 Kč vyšší slevu na dani každý měsíc.
 • Rušení zbytečných úřadů: 20 mld – propustíme 25 tisíc zbytečných úředníků a zrušíme 20 zbytečných úřadů.
 • Dotace na školní mléko a ovoce: 1 mld.
 • Příspěvek na bydlení: 10 mld. – znemožníme tak i zneužívání příspěvku spekulantům. Pro skutečně potřebnou sociální pomoc už dnes existují jiné možnosti.
 • Zelená úsporám – kotlíkové dotace , dotace instalace solárních elektráren apod.: 3 mld.
 • Dotace na pracovní místa a rekvalifikace: 9 mld.