Centropol přišel na domácí energetický trh s nabídkou produktu "MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU", který nabízí fixaci ceny obchodní složky na jeden měsíc. (Ilustrační foto).

Společnost Centropol přišla nedávno na domácí energetický trh s nabídkou produktu s názvem „MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU“, který nabízí fixaci ceny obchodní složky na jeden měsíc a měsíční lhůtu má i případná výpověď smlouvy. Produkt Měsíčně se změnou dává zákazníkům bez průběhového měření spotřeby možnost profitovat z aktuálního dění na velkoobchodních energetických trzích. S tím, že je určen především pro aktivní spotřebitele, kteří mají nadstandardní přehled o energetice.

O podrobnější vysvětlení fungování a přínosů produktu tohoto pruduktu požádala redakce deníků BYZNYS NOVINY a ENERGETICKÉ NOVINY Jiřího Matouška, marketingového ředitele a člena představenstva firmy Centropol.

BYZNYS NOVINY: Jak se zatím zákazníci stavějí k produktu MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU? Najdou se takoví, kteří jej už využili? Dá se nějak procentuálně predikovat, kolik zákazníků jej bude využívat? Případně, jaký zájem je o produkty s kratšími fixacemi ceny?

Jiří Matoušek: Produkt s měsíční fixací ceny „Měsíčně se změnou“ má na celkových prodejích v měsíci květnu 2024 v segmentu domácnost a komoditě elektřina 20% podíl. Pokud se podíváme na sjednání smluv online na webu centropol.cz, podíl v komoditě elektřina za květen dosahuje 40 %. V komoditě zemní plyn je podíl pouze 10 %. Za prodej považujeme uzavřenou smlouvu se změnou dodavatele, tedy nově příchozí klienty. U produktů s fixací nově příchozí klienti nejvíce preferují fixaci ceny na období 1,5 roku.

Ve své zprávě uvádíte, že Měsíčně se změnou je „produkt pro nově příchozí zákazníky“… Znamená to, že stávající zákazníci CENTROPOLu na tento produkt přejít nemohou?

Produkt Měsíčně se změnou je produktem pro aktivní a erudované spotřebitele, kteří mění dodavatele. Nejedná se o produkt pro většinovou populaci, protože vyžaduje aktivní přístup klienta, minimálně při sledování oznámení o nové ceně, k němuž dochází prakticky každý měsíc.

Naši stávající klienti mají sjednány konkrétní produkty, u nichž je prodloužení smluvního závazku (takzvaná prolongace) předem definováno. Primárně se jedná o produkty s fixací ceny na 1 rok nebo na dobu neurčitou. V případě, že se na nás klient obrátí, domlouváme se s ním individuálně.

Rozumíme-li dobře, jde o produkt určený retailovým (nikoliv) firemním zákazníkům? Víte, o typově jaké zákazníky se jedná či může jednat? Z pohledu běžného spotřebitele se totiž zdá až téměř nepochopitelné, že by někdo měl čas a chuť neustále sledovat vývoj cen energií a podle toho buď o další měsíc pokračovat v tomto spotovém produktu, nebo být neustále připraven ke změně, pokud se situace na trzích změní…

Měsíčně se změnou není produktem „spotovým“, jeho cena není určována denním trhem v ČR. Produkt Měsíčně se změnou je definován pevnou neměnnou cenou vždy na jeden kalendářní měsíc, která je zajištěna dopřednými nákupy elektřiny či zemního plynu. Existuje aktivní skupina klientů se spíše vyšší spotřebou elektřiny, kteří nemají průběhové měření spotřeby a spotový produkt tak nemohou sjednat, nebo jej nepreferují. Právě pro ty je připraven produkt Měsíčně se změnou. Důležitý je fakt, že klienti mohou z tohoto produktu velmi rychle přejít na jiný produkt od Centropolu, například sjednat roční či delší fixaci ceny.

Dá se řádově kvantifikovat, kolik zákazník může využíváním tohoto specifického produktu měsíčně ušetřit ve srovnání s nějakým vaším standardním, nejběžnějším produktem?

Takové srovnání by mohlo působit jako příslib úspory a srovnávali bychom nesrovnatelné produkty. S ohledem na změny cen na velkoobchodních trzích směrem nahoru i dolů lze cenový benefit získat anebo nezískat. Zásadní je, že klient může z produktu Měsíčně se změnou přejít na jiný produkt od Centropolu téměř okamžitě.

Komunikujete výhody tohoto produktu, ale jaká jsou konkrétní rizika, když zákazník může tento produkt prakticky během měsíce opustit?

Komunikujeme nikoli výhody produktu, ale jeho podstatu a parametry. V naší explikaci k tomuto produktu jsou klienti s riziky seznámeni ještě před uzavřením smlouvy. Jedním z nich je možný rychlý růst ceny na velkoobchodním trhu, který může znamenat, že následný přechod na fixovaný produkt bude pro klienta méně výhodný, než by tomu bylo při uzavření smlouvy na produkt s fixovanou cenou například před dvěma měsíci.

Jaké přínosy má vytvoření a nabízení produktu MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU pro firmu CENTROPOL jako takovou?

Především rozšíření produktového portfolia o produkt určený pro specifickou skupinu klientů, která na trhu již existuje. Podobným produktem zaměřeným na konkrétní zákaznickou skupinu je například náš produkt Mini. Je připravený pro odběratele s nízkou spotřebou elektřiny do 1,2 MWh, obvykle v rekreačních nemovitostech bez fotovoltaické elektrárny. Vyznačuje se nízkým fixním platem, zhruba polovičním v porovnání s obvyklou výší měsíčního fixního platu na českém trhu.

Měl, či podle vás bude mít nějaký vliv na zájem o produkt MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU například vývoj na trhu s plynem, kde ceny zemního plynu pro evropské zákazníky před pár dny vystoupaly na letošní nejvyšší úroveň? Projevilo se to nějak směrem k produktu MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU?

V komoditě zemní plyn je produkt Měsíčně se změnou sjednáván ve výrazně menším poměru vůči celku i ve srovnání s komoditou elektřina.

Jakým produktům či produktu dávají vaši zákazníci nejvíce přednost? Platí stále, že doporučujete „Fixně online pro začátek na 1 rok“?

Doporučujeme primárně sjednávat produkty s fixovanou cenou na období maximálně dvou let. Nově příchozí klienti preferují zejména produkty s 1,5letou fixací ceny. Vzhledem ke komoditám pořízeným za nižší ceny, než jsou ty současné, spotřebitelé při případném přechodu k Centropolu neudělají chybu sjednáním fixace ceny i na dva roky. (sfr)


CENTROPOL ENERGY, a.s.  je český dodavatel energií s 21letou působností a silným finančním zázemím. Patří k nejrychleji rostoucím stabilním dodavatelům, v jeho péči je přes 300 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem i veřejných institucí.


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Centropol produktem s měsíční fixací ceny zkompletoval portfolio nabídky energií

ENERGETICKÉ NOVINY

ENERGETICKÝ SROVNÁVAČ