Telekomunikační unijní ministři definitivně schválili reformu trhu s elektřinou v EU.

Ministři členských zemí EU zodpovědní za telekomunikace na svém zasedání definitivně schválily reformu trhu s elektřinou v EU. Ta bude se souhlasem evropské komise mj. umožňovat i regulaci cen elektřiny. Úprava pravidel má údajně posílit stabilitu trhu, chránit spotřebitele před náhlými výkyvy cen a snížit evropskou závislost na ruském plynu.

Definitivní schválení reformy trhu s elektřinou v Evropské uni, oznámilo belgické předsednictví EU.

Cílem reformy má být to, aby byl trh cenově dostupnější a přívětivější pro spotřebitele a aby byli zranitelní zákazníci chráněni před odpojením od elektřiny.

Reforma trhu s elektřinou byla schválena při úterním jednání unijních ministrů zodpovědných za telekomunikace. Česko na zasedání zastupuje místopředseda vlády Ivan Bartoš.

Europoslanci normu schválili už na začátku dubna.

„Cílem právního předpisu je chránit spotřebitele před kolísáním cen. Poslanci zajistili, že spotřebitelé budou mít právo na přístup ke smlouvám s fixní cenou nebo s dynamickým určováním ceny a obdrží důležité informace o službách, k jejichž užívání se zavážou,“ vysvětlil Evropský parlament.

Dodavatelé podle něj nebudou moci jednostranně měnit podmínky smlouvy.

V právním předpisu se rovněž mluví o mechanismu pro případ krize cen energií. V situaci velmi vysokých cen a za určitých podmínek může Evropská unie vyhlásit regionální nebo celoevropskou krizi elektřiny, což členským státům umožní přijmout dočasná opatření ke stanovení cen elektřiny pro malé a střední podniky a pro energeticky náročné průmyslové spotřebitele. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

EU se shodla na reformě trhu s elektřinou. Se souhlasem EK bude umožňovat regulaci cen

EU schválila reformu trhu s elektřinou: Uzákoňuje regulaci cen pro spotřebitele