Elektrárny Opatovice zprovoznily novou turbínu k postupnému odklonu od spalování uhlí.

Elektrárny Opatovice zprovoznily s nákladem 581 milionů korun teplárenskou turbínu k postupnému odklonu od spalování uhlí. Nová turbína TG3 nese ženské jméno Romana podle výkonné ředitelky firmy Romany Zadrobílkové. Turbína je důležitou součástí modernizace a postupného odklonu od uhlí opatovické elektrárny.

Turbogenerátor Romana již od začátku ledna úspěšně vytápí domovy odběratelům opatovického tepla a dobře zapadá do sestavy výroby energií opatovického zdroje. Za více než šedesátiletou historii Elektráren Opatovice (EOP) se jedná již o třetí turbínu TG3, umístěnou na stejném místě.

Elektrárny Opatovice pokračují v započatém procesu dekarbonizace stávajícího hnědouhelného zdroje tak, aby do roku 2030 naplnily svůj závazek o ukončení spalování uhlí. V této souvislosti obnovily již druhou parní turbínu.

Turbína TG3 bude, stejně jako nová TG5 z roku 2020, zajišťovat spolehlivou výrobu energií a dodávky tepla do více než 63 000 domácností a dalších subjektů v celém regionu východních Čech.

Dodavatelem obou turbín se v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek stala společnost Doosan Škoda Power s.r.o.

„Modernizací parní turbíny TG5 bylo dosaženo předpokládaného výrazného zvýšení efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie, díky čemuž jsme mohli významně snížit energetickou náročnost, a tedy pozitivně ovlivnit dopad na životní prostředí v regionu. Totéž očekáváme od nově spuštěné turbíny TG3 ,“ uvedla Romana Zadrobílková, výkonná ředitelka EOP.

Náklady na realizaci zařízení dosáhly na téměř 581 miliónů Kč.

Cílem EOP je naplnit do roku 2030 závazek ukončení spalování uhlí. Do zamýšlené strategie dekarbonizace je zahrnutý i doplňkový zdroj ZEVO (zařízení na energetické využívání odpadu), ve kterém dostane odpad, který již nebude možné skládkovat ani dále recyklovat, nový smysl ve formě energetického využití.

Smysl takového zdroje vidí EOP nejen v zajištění stabilních dodávek tepla, ale také v pomoci naplňování cílů odpadového hospodářství České republiky a krajů, na jejichž pomezí se EOP nachází.

V kontextu dekarbonizace, tedy snižování emisí oxidu uhličitého (CO2), hrají oba turbogenerátory klíčovou roli při přechodu na udržitelnější způsob výroby tepla a elektřiny.

„Naše moderní turbogenerátory jsou navrženy a využívány tak, aby byly co nejefektivnější. Zvýšená energetická efektivita může snížit celkové emise CO2 na jednotku vyrobeného tepla a elektřiny. Navíc jsou navrženy jak pro parametry stávajícího zdroje, tak zejména pro budoucí provoz po ukončení spalování uhlí a přechodu na zemní plyn, “ doplnil Stanislav Ondráček, vedoucí oddělení strategického rozvoje EOP.

Zdůraznil také, že projekt spadá do klíčových projektů modernizace elektrárny a jejího odchodu od uhlí. O jejím významu hovoří i nominace na ocenění Projekt roku 2023 v sekci zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem v rámci dubnové konference Dnů teplárenství a energetiky 2024 v Olomouci.

Elektrárny Opatovice tak pro své odběratele zůstanou nejen stabilním výrobcem energií, ale stanou se novým, moderním a ekologickým zdrojem, který bude plnit podmínky uvedené v požadavcích na snížení emisí CO2. Projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Plánované ZEVO Opatovice pokračuje dle harmonogramu: Vstoupilo do procesu EIA