Podle ČSÚ byla v Česku míra nezaměstnanost v listopadu jen 2,6 procenta.

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v Česku v listopadu 2,6 %. Meziročně se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,1 %. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

ČSÚ uvedl, že podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v listopadu 75,2 %. Oproti listopadu 2022 se snížil o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2 %, u žen 68,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 43,8 %, u 30–49 let 83,4 %, u 50–64letých 81,5 %.

„Volatilita měsíčních údajů poněkud zakrývá trendy posledního půlroku, kdy míra zaměstnanosti jak u mužů, tak u žen již neroste, což odpovídá ekonomickému vývoji,“ komentoval výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v listopadu 2,6 %. Meziročně se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,1 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,1 %. Oproti listopadu 2022 se snížil o 0,3 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (82,9 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,0 %) o 12,0 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce.

ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v listopadu 2023 za Česko na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Nezaměstnanost v ČR vzrostla v prosinci na 3,7 %. Uchazečů je poprvé víc než volných míst