Ekonomika Česka ve 3. čtvrtletí klesla o 0,7 procenta, zpřesnil ČSÚ odhad. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Ekonomika Česka ve 3. čtvrtletí roku 2023 klesla o 0,7 procenta. Ukázaly to zpřesněné odhady Českého statistického úřadu (ČSÚ). Původně statistici uváděli pokles o 0,6 procenta. 

Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) nižší o 0,5 procenta.

Za meziročním poklesem HDP stály nižší výdaje na konečnou spotřebu domácností a úbytek zásob. Pozitivně naopak působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, tvorba hrubého fixního kapitálu i zahraniční poptávka.

„Na straně poptávky byly ve 3. čtvrtletí hlavními faktory mezičtvrtletního poklesu HDP změna stavu zásob a zahraniční poptávka. Pozitivní příspěvek měly především výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí,“ uvedl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,2 procenta a meziročně klesly o 0,4 procenta. Z toho se výdaje na konečnou spotřebu domácností mezičtvrtletně snížily o 0,3 procenta a meziročně o 2,3 procenta.

Pokles nastal zejména u výdajů za nákup předmětů střednědobé a krátkodobé spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 procenta a meziročně o 3,9 procenta.

Tvorba hrubého fixního kapitálu mezičtvrtletně klesla o 0,3 procenta a meziročně vzrostla o 3,3 procenta. Meziročně rostly investice do dopravních prostředků, ICT a ostatních strojů a zařízení. Naopak klesaly investice do obydlí a ostatních budov a staveb a produktů duševního vlastnictví. Změna stavu zásob činila +79,3 miliardy korun, což bylo o 50,9 miliardy korun méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 91,5 miliardy korun, bylo tak o 60,1 miliardy korun vyšší než ve stejném období předchozího roku.

Vývoz klesl mezičtvrtletně reálně o 1,2procenta. V meziročním srovnání klesl o 0,5 procenta, kde vývoj nejvíce ovlivnil pokles vývozu pryžových a plastových výrobků a elektronických a optických přístrojů.

Naopak rostl vývoz elektrických zařízení a motorových vozidel. Dovoz klesl mezičtvrtletně o 1,1 procenta a meziročně o 1,8 procenta. (pet)