NKÚ odhalil, že 2,6 miliard na památky bylo rozdělováno bezcílně a netransparentně. (Ilustrační foto)

Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na záchranu a obnovu kulturních památek, aniž stanovilo cíle, kterých chce dosáhnout. Odhalila to prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrola se týkala let 2019 až 2022, šlo konkrétně o 2,6 miliardy korun z šesti programů, které resort rozdělil mezi 7457 projektů. Kontroloři odhalili nedostatky i v hodnocení projektů, které bylo podle nich v některých případech netransparentní a neúměrně dlouhé.

Výsledky kontroly NKÚ zveřejnil v tiskové zprávě. Ministerstvo reagovalo, že NKÚ nezjistil porušení rozpočtové kázně. Nedomnívá se, že by bylo rozhodování o projektech netransparentní.

„NKÚ odhalil řadu nedostatků v tom, jak MK k obnově památek přistupovalo. Resortu například chyběly konkrétní cíle a plány týkající se obnovy památek, ministerstvo ale také například neplnilo opatření a úkoly, které si často samo stanovilo,“ upozornili kontroloři.

Kvůli absenci cílů nelze podle NKÚ vyhodnotit, co rozdělené peníze reálně přinesly a zda byly využity nejlepším možným způsobem.

„V tomto ohledu tak pokračuje problém, na který NKÚ upozornil už v podobně zaměřené kontrole z roku 2017,“ upozornili kontroloři.

Podle ministerstva jsou cíle logicky od počátku stanoveny, má to být záchrana hmotného kulturního dědictví a kompenzace za omezení vlastnického práva vlastníkům kulturních památek.

Nejvyšší kontrolní úřad také upozorňuje na to, že ministerstvo do ukončení kontroly nezpracovalo plán ani koncepci, ve které by stanovilo konkrétní opatření a úkoly týkající se záchrany a obnovy památek, podle nichž by se obnova památek řídila. To vše přitom mělo být hotové nejpozději v roce 2021, odhalili kontroloři. Ministerstvo uvedlo, že platným koncepčním dokumentem je Státní kulturní politika 2021-2025.

Hodnocení a výběr konkrétních projektů byly podle NKÚ u tří programů ze šesti netransparentní. Nebylo například jasné, jak a na základě jakých kritérií ministerstvo jednotlivé projekty posuzovalo, což vytvářelo netransparentní prostředí a nerovné podmínky pro uchazeče, upozornili kontroloři.

Resort bohužel žádosti vyřizoval fyzicky v listinné podobě a v krajním případě celý proces od podání žádosti do poskytnutí příspěvku trval i jeden a půl roku.
Resort se nedomnívá, že by bylo rozhodování o projektech netransparentní. (at)

Zdroj: https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/obnova-kulturnich-pamatek–bez-cilu–planu-a-casto-netransparentne-a-s-prutahy-id13366/