Česká pošta v loňském roce zvýšila ztrátu na 1,725 miliardy korun.

Státní Česká pošta za loňský rok zvýšila ztrátu o 1,044 miliardy Kč na 1,725 miliardy korun. V roce 2021 činila její ztráta 681 milionů korun. Tržby z prodeje služeb v loňském roce klesly meziročně o 976 milionů korun, tj. o 5,8 procenta. O 579 milionů korun se snížily výnosy z poštovního provozu.

„Největší pokles byl zaznamenán u mezinárodních příchozích zásilek (o 450 milionů), kde se cca od poloviny roku 2021 negativně projevila novela zákona o DPH, na základě které musejí koncoví zákazníci podávat celní prohlášení a odvádět DPH ze všech zásilek přicházejících ze zemí mimo EU,“ uvedla Česká pošta.

Osobní náklady meziročně klesly o 979 milionů korun kvůli snížení počtu zaměstnanců o 2243 osob v důsledku převedení těžké dopravy na externí firmy a dalším racionalizačním opatřením.

K dalším úsporám ve formě propuštění a uzavření poboček hodlá podnik přistoupit v letošním roce. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Česká pošta uzavře 300 poboček většinou ve větších obcích. Zveřejnila jejich seznam

Ministr Rakušan: Česká pošta se letos na konci roku může dostat do insolvence


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČESKÉ POŠTY, 28. 4. 2023

Hospodářský výsledek České pošty za rok 2022

Česká pošta pokračuje ve své plánované restrukturalizaci. Skupina České pošty vykázala za rok 2022 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši -1725 mil. Kč. V roce 2021 ztráta představovala 681 mil. Kč před zdaněním, tzn., že v porovnání s rokem 2021 se hospodářský výsledek před zdaněním zhoršil o 1 044 mil. Kč.

Tržby z prodeje služeb klesly meziročně o 976 mil. Kč (-5,8 %), a to především vlivem projektu Sčítání lidu, domů a bytů (-492 mil. Kč), který proběhl v roce 2021. Významně klesly též výnosy z poštovního provozu (-579 mil. Kč). Největší pokles byl zaznamenán u mezinárodních příchozích zásilek (-450 mil. Kč, -50,1 %), kde se cca od poloviny roku 2021 negativně projevila novela zákona o DPH, na základě které musejí koncoví zákazníci podávat celní prohlášení a odvádět DPH ze všech zásilek přicházejících ze zemí mimo EU.

Za vyššími výnosy z obstaravatelské činnosti (+119 mil. Kč) stojí především rozvoj kontaktních míst pro obsluhu zákazníků firmy ČEZ (+70 mil. Kč). Dále se podařilo dosáhnout vyšších odměn za spolupráci s ČSOB (+41 mil. Kč) a za služby SIPO pro výstavce (+37 mil. Kč) díky zdražení. Naopak klesající trend pokračoval u roznášky důchodů (-25 mil. Kč).

Pokles výnosů z ICT služeb (-41 mil. Kč) byl způsoben nižším zájmem občanů o služby Czechpointu (-22 mil. Kč), a to zejména o ověřování podpisů a výpisy z katastru nemovitostí v souvislosti s ochlazením trhu nemovitostí v důsledku růstu úrokových sazeb u hypoték. Druhým důvodem byly nižší výnosy z Datových schránek (-19 mil. Kč) vlivem menšího objemu provedených úprav informačního systému.

Ostatní provozní výnosy vzrostly o 433 mil. Kč v důsledku vyšších příjmů z prodeje nepotřebných nemovitostí (+374 mil. Kč), dále pak z prodeje vozidel (+29 mil. Kč) a pronájmu vozidel (+30 mil. Kč) v rámci realizace projektu outsourcing dopravy nad 3,5 tuny.

U osobních nákladů došlo k významnému meziročnímu poklesu (-979 mil. Kč). Hlavním důvodem byl pokles počtu kmenových zaměstnanců ČP o 2 243 FTE (-998 mil. Kč) vlivem realizace projektu outsourcing dopravy nad 3,5 tuny a racionalizačních opatřeních napříč ČP. V oblasti administrativních a podpůrných činností přinesla racionalizační opatření úsporu ve výši 157 mil. Kč.

Zároveň se méně využívali i zaměstnanci na dohody (-388 mil. Kč), z čehož 258 mil. Kč je způsobeno čerpáním dohod na projekt Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Druhým faktorem je vyšší využívání agenturních zaměstnanců. Opačně působilo navýšení mezd od 1. dubna 2021 (+118 mil. Kč), vyšší výplata odstupného (+67 mil. Kč), aj.

Finanční výsledek hospodaření se meziročně zhoršil o 25 mil. Kč, když prudký růst úrokových sazeb měl za následek nárůst nákladových úroků o 169 mil. Kč a výnosových úroků o 102 mil. Kč.