Direct pojišťovna odmítá odpovídat na nepříjemné dotazy médií a odvolává se na novinářský syndikát a střet zájmů. (Ilustrační foto: Andrej Babiš a Pavel Řehák /na fotce vpravo/; redakční koláž).

Direct pojišťovna odmítá odpovídat na nepříjemné dotazy médií a odvolává se na novinářský syndikát a údajný střet zájmů. Tato pojišťovací instituce se zjevně nechala zneklidnit mediálními dotazy BYZNYS NOVIN týkajících se šéfa pojišťovny Pavla Řeháka a rozhodla se na otázky neodpovídat. Do celé situace navíc – nestandardně: na obranu firmy před novináři – vtáhla i profesní novinářskou organizaci Syndikát novinářů. Aby si svůj odmítavý postoj k mediálním dotazům navenek obhájila, odvolává se pojišťovna na konzultace s tímto profesním syndikátem.

Z uvedených konzultací – v rozporu s doporučením syndikátu – direct pojišťovna vyvodila, že na otázky BYZNYS NOVIN odpovídat nebude.

Odkazuje se přitom na údajný „střet zájmů“ BYZNYS NOVIN a na údajnou neetičnost kladení dotazů redaktorem. Otázky BYZNYS NOVIN se přitom týkaly události z roku 2020, kdy šéf direct pojišťovny Pavel Řehák přišel premiérovi české vlády Andreji Babišovi (ANO) v době koronavirové pandemie poradit, respektive přišel ho vyzvat k provádění radikálních, potažmo masivních opatření státu.

Tuto radu premiér Babiš přijal a začal provádět drakonická opatření. Výsledkem rozsáhlých vládních opatření byly (mimo mnoha jiných ekonomických negativ, ale samozřejmě i zdravotních pozitiv) enormní rozpočtové deficity České republiky a následná tuzemská ekonomická krize, jíž dominuje rekordně vysoká inflace (18 % meziročně v září 2022, 17,5 % v lednu 2023; 16,7 % za letošní únor), která velmi podstatně „ukrádá“ občanům z reálné hodnoty jejich výplat i úspor.

Současná tisková mluvčí direct pojišťovny Nela Maťašeje ve veřejném rozhovoru s Pavlem Řehákem (v roce 2020) o něm napsala, že o Řehákovi tehdejší premiér Andrej Babiš prohlásil, že „letos na jaře svými excelovými výpočty „zachránil Česko“.

Nebezpečné dotazy


BYZNYS NOVINY zaslaly direct pojišťovně v záležitosti jeho údajné „záchrany Česka“ dne 30. března 2023 následující dotazy:

1) V jakém vztahu vůči vládě ČR a jejímu premiérovi byl pan Řehák v době, kdy v čele vládní exekutivy ČR stál premiér Andrej Babiš? Měl pan Řehák v té době jakékoliv obchodní vazby s A. Babišem?

2) Pavel Řehák svými „tajemnými a údajně spásnými radami“ vládu (a zejména osobu premiéra Babiše) informačně motivoval k tomu, aby prováděla opatření, v jejichž důsledku se dnes ČR ocitla ve vážné ekonomické situaci. Připouští pan Řehák jakýkoliv díl spoluzodpovědnosti za konání vlády ČR v době koronavirové pandemie (či jakéhokoliv období této pandemie)?

3) Je si pan Řehák vědom toho, že vláda (potažmo premiér Babiš), které on poradil v době covidu, aby zavedla masivní regulatorní a finančně kompenzační opatření, způsobila obrovské deficity, respektive prováděla taková masivní opatření, v jejichž důsledku došlo k zásadnímu zhoršení ekonomických ukazatelů České republiky, včetně občany okrádající inflace?

4) Jaký má na to z dnešního pohledu pan Řehák názor?

5) Zná pan Řehák přesnou výši deficitů, které vytvořila vláda Andreje Babiš v letech 2020 a 2021? Do jaké míry přispěly podle pana Řeháka jeho rady premiérovi Babišovi k vytvoření těchto obrovských deficitů, které jsou fakticky nesplatitelné a budou Českou republiku a její budoucí generace tížit „navěky“?

6) Rozumí pan Řehák negativním důsledkům toho, pokud vlády kumulativně vytvářejí obrovské deficity státního rozpočtu?

7) Cítí pan Řehák vinu na tom, že Česká republika (i díky jeho radám vládě Andreje Babiše) se dostala do krize veřejných financí a to z velké části právě kvůli nesprávným rozhodnutím vlády Andreje Babiše, který vytvářel obrovské deficity právě s odvoláním na „tajemné prozření“ a následně pociťovanou nutnost (finančně) masivně řešit problémy covidu v ČR?

8) Může pan Řehák dokázat, že jeho inkriminované rady v době covidu poskytnuté premiérovi Babišovi verifikovatelně upozorňovaly na možné negativní budoucí ekonomické důsledky plynoucí z akcí vlády pro Českou republiku (deficity, státní dluh), daňové poplatníky a obyvatele (rekordní inflace)?

9) Je podle pana Řeháka legitimní, aby se vláda ČR rozhodovala a zásadně měnila svoji politiku na základě rad představitelů komerčních firem či jiných byznysových struktur, jako tomu bylo v případě rad pana Řeháka premiérovi Babišovi?

10) Nachází se podle pana Řeháka nyní Česko ve stavu ekonomicky „zachráněné země“?

11) V některých médiích se psalo o tom, že pan Řehák přešel z České pojišťovny do „skomírající“ direct pojišťovny. Je v současnosti direct pojišťovna nadále skomírající pojišťovnou a to natolik, že musí po odcházejících klientech vymáhat neexistující škody ve formě arbitrárně stanovených penále označovaných jako “nedoplatky“?

12) Udržela by se direct pojišťovna na trhu i bez toho, aby vymáhala „nedoplatky“, které jsou fakticky jen administrativně vykonstruovaným trestem za odchod klienta od direct pojišťovny; viz kauza NEDOPLATKY DIRECT POJIŠŤOVNY?

…….

Na uvedené dotazy direct pojišťovna odmítla odpovědět z důvodů uvedených v článku viz výše.


Řehákova role

Hlavním cílem uvedených dotazů bylo vyjasnit Řehákovu roli v kontextu Babišovy vládní politiky, jejímž výsledkem bylo fatální zhoršení makroekonomických ukazatelů ČR a následné tíživé důsledky, jimž tuzemská veřejnost čelí už několik let.

Babišova vláda pod záminkou masivního boje s covidem (v němž prokazatelně svou ingerencí předsedovi vlády sehrál roli Pavel Řehák) nakumulovala během 3 let (připravovala/novelizovala fakticky 3 státní rozpočty: na roky 2020, 2021 i 2022) rozpočtový deficit převyšující 1,1 bilionu Kč a tím nastartovala a expandovala inflaci, která snižuje životní úroveň většiny obyvatel ČR o významnou část jejich úspor a také o podstatnou část hodnoty jejich platů, respektive reálných příjmů.

Syndikát novinářů, jenž direct pojišťovna pro svůj odmítavý postoj k novinářským dotazům (respektive kvůli neochotě odpovídat) využívá, odmítl, že by pojišťovně doporučoval či naznačoval, že by na nepříjemné dotazy médií neměla odpovídat.

„Rozhodně popíráme, že bychom direct pojišťovně doporučili, aby neodpovídala na dotazy novinářů,“ uvedl Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů ČR.

„Kontaktoval nás zástupce direct pojišťovny, že by rád věděl, zda může jít o střet zájmů, pokud má někdo spor s touto pojišťovnou a pokud tento osobní spor je přenesen do mediální roviny. Naše odpověď zněla, že pokud by tomu tak bylo, budí to podezření ze střetu zájmů (budit podezření se nerovná tvrdit, že dané podezření je potvrzeno),“ odepsal na dotaz BYZNYS NOVIN dále Černý.

„Doporučili jsme, že pokud se direct pojišťovna domnívá, že byl porušen Etický kodex, může podat stížnost a Etická komise ji posoudí na základě podané stížnosti a vyjádření redakce, které by se stížnost týkala,“ upřesnil dále.

„K meritu věci samé se Syndikát novinářů nevyjadřoval, protože k ní nemá dostatek informací, proto naše vyjádření byla formulována v obecné rovině. Rozhodně popíráme, že bychom direct pojišťovně doporučili, aby neodpovídala na dotazy novinářů,“ upřesnil předseda Syndikátu novinářů. Informace a názory ke kauze „DIRECT POJIŠŤOVNY“ si lze přečíst také ZDE:


Je nutno znovu uvést, že podstata otázek, na které direct pojišťovna odmítla odpovídat, se týkala záležitosti tzv. “záchrany Česka před covidem“, jehož byl Pavel Řehák aktérem, zatímco BYZNYS NOVINY se na „záchraně Česka“ (tj. na regulatorních opatřeních vlády a na distribuci enormních finančních částek z veřejných zdrojů) nijak nepodílely.

Z logiky dění kolem covidových opatření plyne doposud nemedializovaná souvislost mezi poradenstvím pana Řeháka premiérovi Babišovi (ovlivnění názoru premiéra ve věci konání státu) a mezi ekonomickými důsledky, jež tvrdě zasáhly Českou republiku. (sfr)


VÍCE O TÉMATU DIRECT POJIŠŤOVNA ČTĚTE ZDE:

Direct pojišťovna vyhrožuje soudem k získání vymyšleného nedoplatku za povinné ručení

Direct pojišťovna žádá nedoplatek za odchod ke konkurenci a vyhrožuje klientům vymahači