Výstavba rezidence místo části bývalého průmyslového objektu Aritma ve Vokovicích získala klíčovou dohodu. (Foto: Rezidenční komplex, Vizualizace)

Plánovaná výstavba rezidenčního komplexu místo části bývalého průmyslového objektu Aritma ve Vokovicích získala klíčovou dohodu. Zástupci obyvatel Vokovic s městskou částí Praha 6 uzavřeli po několika letech jednání dohodu s investorem, společností Crestyl. Díky tomu se ve Vokovicích za striktně daných podmínek postaví bytové domy s komerčními prostory a ordinacemi a investor poskytne prostředky na výstavbu školky a chytrých dopravních řešení na území celých Vokovic.

„Průběžně jsme komunikovali se zástupci místních občanů a vnímali jejich pohled na situaci v lokalitě. Současně chceme, aby se Vokovice rozvíjely a jejich dříve průmyslová část, která měla skladové a výrobní funkce, získala nový život. Podařilo se tak dojednat, že investor vedle samotné výstavby bytů poskytne poměrně rozsáhlé kompenzace, z nichž místní budou moci těžit. Je to velice cenná dohoda, za níž chci všem účastníkům poděkovat,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

V areálu bývalé továrny tak na náklady investora vznikne mateřská škola pro 50 dětí, která bude po kolaudaci bezúplatně převedena do vlastnictví obce a rozšíří tak stávající síť mateřských škol v Praze 6. Projekt počítá i s prostory pro služby, které dle anket Spolku pro Hanspaulku mezi obyvateli Vokovic dlouhodobě schází.

„V rámci nového rezidenčního areálu vybudujeme dle dohody i samostatnou budovu vedle školky a zastávky MHD, která bude určená pro veřejné služby. Cílem je tyto prostory pronajmout například pro obchod, ordinace lékařů, nebo třeba kavárnu. Vše samozřejmě bude sloužit obyvatelům celého okolí,“ řekl Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl.

Dohoda se též zabývá otázkou dopravní zátěže. V posledních letech oblast tíží průjezd automobilů převážně ze středních Čech, jejichž řidiči využívají místní komunikace druhé a třetí třídy, aby se částečně vyhnuli Evropské třídě.

„Silnice ani křižovatky ve Vokovicích ale na takové objemy tranzitní dopravy nejsou plánovány. Dopravní úpravy by měly zabránit rozlití dopravy do vnitřní části Vokovic a také snížit objem dopravy v ulici Vokovická,“ uvedl místní obyvatel a místopředseda Spolku pro Hanspaulku Štěpán Gála.

Dle dohody bude na náklady investora vybudován inteligentní systém řízení provozu, který umožní regulaci vjezdu do Vokovic.

Pokud dojde k přetížení místních komunikací, další vozidla budou muset čekat na křižovatce mezi Horoměřickou a Na Krutci tak, aby doprava nezatěžovala prostředí obyvatelům Vokovic a také lesní porosty, kterými tato komunikace prochází. Spolu s rozšířením Horoměřické ulice, které plánuje pražský magistrát, by v ulici Na Krutci mělo dojít k omezení provozu.

Investor se v podepsané dohodě též zavázal přispět k rekonstrukci křižovatky Vokovická – Půlkruhová – Na Krutci, dále ve spolupráci s městskou částí a na základě participačního procesu přispěje k opravě náměstí V středu a v neposlední řadě k revitalizaci plochy před vstupem do Šárky v oblasti tenisového a fotbalového klubu Aritma.

Na základě studie a podnětu Spolku pro Hanspaulku investor také vybuduje novou naučnou stezku v horní části šárecké přírodní rezervace s informačním průvodcem určeným zejména dětem.

V rámci nového projektu nahradí současný průmyslový areál bývalé Aritmy klidná a volně přístupná rezidenční čtvrť s parkovými plochami. Vyroste zde 18 viladomů s celkem 224 byty a šest rodinných domů u hranice s lesními pozemky. Architektonické a urbanistické řešení objektů i veřejného prostoru klade důraz na propojení s blízkým lesem.

Významným pozitivním přínosem pro všechny obyvatele i návštěvníky Vokovic je i otevření a zprůchodnění celého areálu. Projekt je nyní ve fázi územního řízení, získání všech potřebných povolení a zahájení stavby se předpokládá v příštím roce.

Účastníci smlouvy se také dohodli na úzké spolupráci a vzájemné komunikaci po celou dobu výstavby tak, aby mohli všichni pružně reagovat na případné vzniklé problémy způsobené místním obyvatelům. (pel)