Nebankovní společnosti mají v ekonomice důležitou roli, ukázala ekonomická studie. (Ilustrační foto).

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) a Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) nedávno představily výsledky své ekonomické studie. V ní se zabývaly mimo jiné rolí nebankovních společností na finančním trhu v České republice. Přestože to může znít překvapivě, výsledkem studie je zjištění, že právě „nebankovky“ hrají důležitou roli pro finanční stabilitu českých domácností.

Češi si půjčují od bank a nebankovních poskytovatelů, rodina a přátelé jsou až na třetím místě

Přesně takto zní jeden ze závěrů studie, kterou APNÚ a CETA společně zpracovaly. Nebankovní společnosti a jimi poskytované nebankovní půjčky jsou stabilním pilířem efektivního a zdravého finančního systému. Pro domácnosti jsou v oblasti financování dokonce větší jistotou než rodina a přátelé. Ti skončili ve studii až na místě třetím.

Potěšující je i zjištěný závěr ohledně nelegálních úvěrů a černého trhu s půjčkami – ty jsou v české společnosti odsunuty na naprostý okraj – a to právě díky licencovaným nebankovním společnostem.

Nebankovní půjčky představují podle studie pro spotřebitele důležitý tlumící prvek mezi bankami a neformálními výpůjčkami, včetně černého trhu. Význam nebankovních subjektů na oficiálním trhu přitom roste zejména v době zhoršujících se socioekonomických podmínek,“ uvedl Aleš Rod z CETA.

Role nebankovních společností se přitom zvyšuje, spolu s rostoucím zadlužením Čechů. V červnu 2022 už přesáhlo 3 biliony korun. Většinu z dluhu samozřejmě tvoří bankovní hypotéky, ale ani podíl spotřebních úvěrů není zanedbatelný.

Detaily se dozvíte v článku: Zadlužení obyvatel ČR přesáhlo 3,1 bilionu korun. Nejhůře splácejí v Ústeckém kraji.Jen jedno procento stížností

Díky nutnosti získat licenci od České národní banky se z úvěrovek stávají poskytovatelé s mnohem vyšší mírou transparentnosti, než tomu bylo před rokem 2017 (před účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru). Poměr stížností k celkovému počtu zákazníků činí podle výsledků studie jen 0,48 – 1,19 %. Vyřízení stížnosti přitom trvá v průměru 15 až 18 dní.

Podíl klientů v prodlení je stále vyšší než u bank

Průměrný podíl klientů v prodlení či zcela neschopných splácet průběžně klesal z 23 % v roce 2017 na 19 % v roce 2022. To svědčí o zlepšujícím se procesu vyhodnocování žádostí, ověřování a hodnocení bonity jednotlivých žadatelů.

Vlivem energetické krize se očekává opětovný nárůst, ale ten nebude způsoben samotnými nebankovními společnostmi a jejich přístupem k poskytování půjček, nýbrž změnou ekonomických a sociálních podmínek během trvání půjčky.

Nedobytnost pohledávek je na 4 až 6 %

Vyšší procento půjček v prodlení (19 % v roce 2022) je způsobeno i faktem, že jsou evidována byť jednodenní zpoždění se splátkou. Pokud se ale zaměříme na naprostou nedobytnost pohledávek, pak výsledky studie udávají oscilaci okolo 5 %. Dlouhodobě se totiž pohybuje mezi 4 a 6 procenty.

Jak ukazuje Barometr úvěrového trhu, největší problémy s nedobytností pohledávek se pravidelně objevují v kraji Karlovarském a Ústeckém. Ty nejnižší samozřejmě v Praze.

Domácnosti však nejsou jedinými, kdo se dostává do prodlení v plnění svých závazků. V našem článku se můžete dočíst nedávné odhalení Nejvyššího kontrolního úřadu, že odškodnění od ministerstva spravedlnosti dostávali lidé často až po zákonné lhůtě.Některé nebankovní společnosti jdou až nad rámec zákonné regulace

Studie APNÚ a CETA také ukázala, že některé nebankovní společnosti přistupují dokonce až nad zákonem požadované povinnosti.

Pro někoho to může být překvapivé, ale výsledky na reprezentativním vzorku subjektů z trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů ukazují, že sektor nebankovních půjček zvyšuje svou transparentnost a přijímá opatření odpovědného financování nad rámec regulace. To potvrzuje i klesající počet stížností a zvyšující se kvalita posuzování úvěruschopnosti,“ dodal Rod.

Nebankovní společnosti zamítají dvě třetiny žádostí o úvěr

Z publikované studie je vidět značný vývoj nebankovních poskytovatelů při posuzování žádostí. K bonitě klienta se stavějí stále zodpovědněji, a tak zamítají stále větší procento žádostí. Ze 40 % v roce 2017 narostlo procento zamítnutých nových žádostí až na 63 % v roce 2021.

I vzdělávání obchodních zástupců ze strany nebankovních společností nese své ovoce

Úvěrové společnosti se v posledních letech soustřeďují na důkladné proškolování obchodních zástupců. A tím se daří šířit i osvětu mezi klienty nebankovek, resp. i jen žadatele o půjčku. Jak? Spočívá zejména „v podávání informací rizikovým klientům například o tom kde zažádat o pomoc v tíživé sociální situaci, zda a na jaké sociální dávky mají nárok a kde k tomu všemu naleznou relevantní informace,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Právě APNÚ dlouhodobě prosazuje zodpovědné úvěrování. Členové APNÚ přijali etický kodex a musejí z něj vycházet.

Náš přístup ke klientům je vždy individuální, snažíme se pomáhat, poradit a bereme v úvahu jak situaci klienta, tak celkovou ekonomickou situaci na trhu, řídíme se naším Etickým kodexem. Aktivně spolupracujeme s neziskovými organizacemi, abychom našim klientům v případě zhoršení jejich situace dokázali co nejefektivněji pomoci. Stále platí, že klíčem k řešení problémů je zejména komunikace. Tedy aby se zákazník neuzavíral před světem, ale o svých problémech dal vědět co nejdříve,“ uvedl Aleš Perutka, předseda představenstva APNÚ.

APNÚ je členem Hospodářské komory České republiky, která je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. (kom)