Společnost STV GROUP se zúčastnila letošního veletrhu IQDEX 2022 v iráckém Bagdádu.

Společnost STV GROUP se zúčastnila letošního veletrhu IQDEX 2022 v iráckém Bagdádu. Představila na něm nejenom svoji munici, systém protidronové ochrany kritické infrastruktury a zájmových objektů, výstroj nebo pokročilé prostředky balistické ochrany jednotlivce, ale zejména komplexní program modernizace, oprav a údržby těžké bojové techniky.

V rámci veletrhu se konala také prezentace českého obranného průmyslu pro velení irácké armády za záštity a osobní účasti pana Petra Štěpánka, velvyslance České republiky v Iráku a pana plk. Stanislava Tesárka, přidělence obrany.

Veletrh zhodnotil Jiří Škrabal, ředitel pro business development STV GROUP: „Zástupci místních ministerstev i státních podniků vyslovili zájem o naše produkty i služby a věřím, že naše účast na veletrhu otevírá dveře pro další spolupráci. Velmi si vážíme podpory ze strany českých ministerstev obrany a zahraničních věcí, které společnou účast podniků obranného průmyslu zastřešily. Myslím, že jako Česká republika jsme měli zdaleka nejlepší stánek a můžeme být na co hrdí.“

Výrobní portfolio STV GROUP a.s. v současnosti zahrnuje náboje do ručních zbraní, ženijní, leteckou a velkorážovou dělostřeleckou munici, plastické trhaviny, ruční zbraně typu AK a protitankové zbraně RPG-7 a SPG-9.

Mimo to se STV GROUP a.s. zabývá ekologickou likvidací munice a patří mezi leadery v oblasti generálních oprav vojenské techniky a dodávek náhradních dílů jak na pozemní, tak na leteckou techniku. V této souvislosti je STV GROUP a.s. spolehlivým a prověřeným dodavatelem Armády České republiky a agentury NSPA.

Civilní činnosti STV GROUP zahrnují vývoj, výrobu a distribuci průmyslových trhavin, vrtné a trhací práce, obchod se železnými a neželeznými kovy, výrobu a prodej zábavní pyrotechniky, výrobu bezpečnostních materiálů, investiční činnost.

STV GROUP a.s. v současnosti zaměstnává přes 600 lidí a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v okresu Polička. Priority společnosti tvoří kontinuální zvyšování odbornosti svých pracovníků, zdokonalování výrobních technik a postupů, trvalé zvyšování bezpečnosti ve všech oblastech své činnosti, minimalizace dopadů vlastních aktivit na životní prostředí. (sfr)