Česko vyčlení z rozpočtu 1,5 miliardy na pomoc Ukrajině. Další miliony pošle na humanitární pomoc. (Foto: Úřad vlády ČR)

Česko vyčlení z rozpočtu 1,5 miliardy korun na pomoc občanům Ukrajiny, kteří prchají před ruskou agresí a nemají možnost materiálního zabezpečení z vlastních nebo jiných prostředků. V rámci naléhavé pomoci poskytne Ukrajině také 300 milionů korun na humanitární účely. 

Informoval o tom Úřad vlády.

Konkrétní formy pomoci projednala vláda Petra Fialy na mimořádné schůzi v pátek 25. února 2022.

Rozhodla také o dalším balíčku sankcí, které Česká republika nad rámec unijních dohod uvalí na Ruskou federaci, a vyzvala k dalšímu posílení kybernetické bezpečnosti a k přijetí konkrétních kroků, které zamezí ruské straně v šíření dezinformací v kyberprostoru na občany ČR.

„Vláda České republiky odsoudila aktuálně prováděné hybridní působení proti zájmům České republiky a vyzvala všechny relevantní subjekty, aby přijaly opatření, která povedou k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese. Udělali jsme kroky k tomu, abychom oslabili hybridní působení a dezinformační kampaň, které jsme vystaveni,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Fialův kabinet také přijal preventivní kroky, které mají vést k posílení ochrany kybernetické bezpečnosti.

„Přestože máme pozitivní dojem z jednotného postupu států Evropské unie a NATO vůči Ruské federaci a je to určitě cenné, máme s kolegy z vlády pocit, že můžeme a musíme s naší historickou zkušeností udělat ještě něco navíc. Proto jsme se dnes rozhodli pro další sérii konkrétních kroků a opatření, kterými chceme jako Česká republika pomoci Ukrajině a jejím občanům v nerovném boji s ruským agresorem,“ dodal Fiala.

Vláda rozhodla vyčlenit 1,5 miliardy korun z rozpočtu Ministerstva vnitra na pomoc těm občanům Ukrajiny, kteří v důsledku ruské agrese a z ní vyplývajícího ohrožení přicestovali do České republiky. V rámci Programu pomoci občanům Ukrajiny připravilo Ministerstvo vnitra asistenční systém pro 5 tisíc osob v nouzi.

Pomoc zahrnuje zajištění ubytovacích kapacit, stravování, základních hygienických prostředků, kapesného, sociální a materiální asistence a zajištění dopravy a je zatím koncipována na čtyři měsíce.

Česká republika zároveň těmto uprchlíkům vystaví víza, která umožňují bez nutnosti dalších povolení nechat se v České republice zaměstnat.

Vláda ČR uvolnila také 23,653 milionu korun zajištění pomoci zejména na východě Ukrajiny v oblasti zdravotní péče a přístupu k vodě a sanitaci a 25 milionů korun z programu Pomoc na místě na pomoc vysídleným obyvatelům Ukrajiny na jejím území a v sousedních státech.

Celkem bude na naléhavou pomoc Ukrajině k dispozici ze státního rozpočtu 300 milionů korun, které budou určeny pro nouzové ubytování, zajištění pitné vody, potravin, dalších základních materiálních potřeb a zdravotní péče na území Ukrajiny i sousedních zemích, které budou čelit vlně migrace. (pel)

Západ nechal Ukrajinu na holičkách, postěžoval si Zelenskyj. Ke Kyjevu míří ruské tanky

Válka v Evropě vypukla: Putinovo Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ostřeluje města po celé zemi