Nová vláda rozpoutala válku mezi českými zemědělci. Vadí jim zastropování dotací a další změny. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Vláda Petra Fialy (ODS) rozpoutala válku mezi českými zemědělci. Kabinet se totiž rozhodl, že změní strategický zemědělský plán připravovaný bývalou Babišovou vládou rok a půl. Agrární komoře ČR a Zemědělskému svazu ČR vadí mj. zastropování dotací pro velké podniky, který povede k obrovské nerovnosti podmínek a hrozí i zdražování potravin. Zástupci se proto chystají ve středu 12. lednu demonstrovat před Úřadem vlády ČR. 

Informoval o tom server Blesk.

Tzv. strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 určuje pravidla zemědělského hospodaření, jejich dodržování i fungování peněžních kompenzací.

Bývalá Babišova vláda na dokumentu pracovala poslední rok a půl a diskutovala ho s tuzemskými odbornými organizacemi.

Fialova vláda však udělala několik úprav, které však už se zemědělci neřešila. Zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu ČR se proto zlobí.

Jak upozornil server, změny jsou podle nich natolik špatné, že je na místě začít uvažovat o ústavní žalobě a pořádání demonstrací. Vadí jim hlavně zastropování dotací pro velké podniky.

„Povede to nejen k nerovnosti podmínek pro zemědělské subjekty, ale také k výraznému navýšení cen půdy a nájmů, což bude představovat existenční problémy nejen pro podniky střední velikosti, ale i pro menší soukromé podnikatele,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal s tím, že většina drobných zemědělců hospodaří na pronajaté půdě.

Pokud se k tomu přičte inflace, která může příští rok podle odhadů dosáhnout až 10 procent, občané v důsledku mohou pocítit extrémní nárůst cen potravin.

Oborové organizace hovořily podle iDnes.cz o demonstraci už dříve, chtěly ale počkat, co vyplyne z jednání s novým šéfem rezortu zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL).

Akce s názvem „Protest zemědělců proti nevyjednávání vlády ČR a proti diskriminaci“ se má konat 12. ledna od 10:00 do 14:00. Ve stejnou dobu bude pravděpodobně nová vláda žádat o důvěru Poslanecké sněmovny.

Představitelé komory a svazu na tiskové konferenci uvedli, že chtějí, aby se strategický plán poslal Evropské komisi ke schválení v podobě, kterou přijala bývalá vláda. (pel)


SPOLEČNÝ DOPIS AGRÁRNÍ KOMORY ČR A ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR ZASLANÝ PREMIÉROVI PETRU FIALOVI, (AGRÁRNÍ KOMORA, 6. ledna 2022)

Vážený pane premiére, 

společně zasedala představenstva Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky, které jednomyslně přijaly následující závěry: 

Přestože naše organizace zastupují významnou část podnikatelských subjektů všech velikostí a forem a výrobního zaměření, které obhospodařují více než 60 % zemědělské půdy a produkují více než 80 procent zemědělských komodit a potravin, nebyly do budoucího Programového prohlášení vlády zohledněny žádné naše připomínky.

Do dnešního dne neproběhlo oficiální projednání našich připomínek se zástupci koaliční vlády.

Jsme znepokojeni, že během několika dnů má dojít k zásadním úpravám tzv. Strategického plánu SZP EU, který se za účasti všech odborných nevládních organizací a zástupců občanské společnosti transparentně projednával po dobu téměř dvou let.

Nesouhlasíme zejména se zavedením zastropování přímých plateb a s významným navýšením tzv. redistributivní platby (platby na první hektary), která má být podle některých doposud neoficiálních informací až na neakceptovatelné úrovni 30 procent obálky přímých plateb, čímž by se Česká republika naprosto vymykala plánované skutečnosti v ostatních členských státech Evropské unie.

Připomínáme, že náš největší a produkčně nevýznamnější soused Německo nebude nejenom zavádět nástroj zastropování podpor v prvním pilíři, ale chystá se zavést pouze 12% redistributivní platbu, která navíc v kontextu Německa znamená relativně nižší sazbu vůči základní platbě BISS.

Stejně tak většina ostatních členských zemí bude v tomto období, kdy je poprvé redistributivní platba zavedena na unijní úrovni povinně, zůstávat na povinném minimu, tedy na 10 procent .

Extrémně nastavená výše platby na první hektary povede nejen k nerovnosti podmínek pro zemědělské podnikatele, ale také povede k výraznému navýšení cen půdy a nájmu, což bude znamenat existenční problémy i pro menší soukromé podnikatele, kteří z cca 50 procent hospodaří na pronajaté půdě.

Tato opatření se dotknou zemědělců, kteří produkují významnou část českých potravin a surovin pro tyto potraviny a kteří již nyní čelí extrémním inflačním tlakům. Těm nezbyde nic jiného než ztrátovou výrobu ukončit, což se negativně projeví v potravinové bezpečnosti České republiky a v extrémním růstu cen potravin pro české občany. Kromě současné energetické chudoby tak v roce 2022 a později čeká mnoho domácností také chudoba potravinová.

Naše lesnictví prochází historicky největší kalamitou. Upřednostnění mimoprodukčních funkcí v lesích ve vlastnictví státu významně ohrozí vyváženost základních pilířů trvale udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického a sociálního. Lze očekávat i fatální dopady do zaměstnanosti a do navazující zpracovatelské vertikály včetně existujících a historicky státem podpořených investic do zhodnocování dříví jako obnovitelné suroviny.

Návrhy na rozšiřování velkoplošných nejpřísněji chráněných území v kulturní krajině je nutné projednat v odborné diskuzi, zejména s ohledem na kulturní krajinu a obyvatele, již v území žijí. Upozorňujeme na vysokou míru finanční zátěže pro státní rozpočet vznikající při správě těchto území.

Doposud se jednalo o vládním prohlášení “o nás bez nás”. Důrazně požadujeme, abychom byli k současným i budoucím zásadním jednáním o agrární politice přizváni a náš většinový názor byl respektován.
 

S pozdravem 

Ing. Jan Doležal v. r.   
 Agrární komora České republiky

Ing. Martin Pýcha v. r.
Zemědělský svaz České republiky

Zeman jmenoval Nekulu ministrem zemědělství. Hodlá vrátit dotace malým zemědělcům

Povinné zastropování zemědělských dotací europarlamentem neprošlo. EU zavede „pětiletky“

Za 20 let ubylo v Česku 26 procent zemědělců. Snížil se hlavně chov zvířat