Samosprávy chtějí zastavit vylidňování venkova. Budou žádat dotace pro menší obce a města. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) chce zastavit vylidňování venkova. V následujících sedmi letech bude mít ČR k dispozici přes 1 bilion korun z evropských fondů na oživení tuzemské ekonomiky a energetickou transformaci. Samosprávy budou žádat o dotace pro menší obce a města. 

Sdružení o tom informovalo na webu.

„Chceme-li zastavit či alespoň zmírnit vylidňování venkova, musíme zachovat a ideálně zvýšit dostupnost služeb v menších obcích a městech. Podporujme udržitelná, chytrá a tržní řešení, která v našich obcích zkvalitní život občanů a pomohou snížit i negativní dopady na životní prostředí. V době rostoucích cen energií se stále důležitějším tématem stává také podpora energetické soběstačnosti obcí,“ uvedl Stanislav Polčák, předseda sdružení.

Zástupci obcí zároveň upozorňují na skutečnost, že momentálně není vypsaný dostatek dotačních výzev na realizování inovačních projektů.

„S vyhlašováním nových výzev jsme skutečně pozadu, ale věřím, že se tento stav s příchodem nové vlády zlepší,“ dodal Polčák.

Rovněž byly vyhlášeny výsledky soutěže Obec 2030, projektu, který na podporu inovativních řešení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry businessu i státní správy.

Mezi pěti desítkami přihlášených vesnic a měst zvítězila obec Veselíčko z Olomouckého kraje se svým unikátním řešením pro zpracování a lokální využití bioodpadu.

Veselíčko má vlastní oběhový cyklus bioodpadu – ten z domácností míří do kompostárny a zpátky se vrací jako kompost na záhony obyvatel obce a do zámeckého parku.

Kompostárnu vybudovali už v roce 2015, a to na rekultivované skládce mimo obec.

„Nikomu kompostárna nepřekáží a využívá ji i deset okolních obcí,“ řekl starosta Veselíčka Tomáš Šulák. (pel)

Havlíčkovo ministerstvo bude dotovat obchody na vesnicích. Z rozpočtu vyčlení 39 milionů

Hospodaření obcí a krajů skončilo v přebytku přes 39 miliard, informovalo ministerstvo