Vládní dluh ve 2. čtvrtletí 2021 stoupl ve srovnání s loňskem o 252 miliard korun na 2,517 bilionu korun. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Vládní dluh Česka stoupl ve 2. čtvrtletí roku 2021 proti loňsku o 252 miliard korun na 2,517 bilionu korun. Míra zadlužení vzrostla oproti loňsku z 39,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 42,7 procenta. 

Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v druhém čtvrtletí roku 2021 schodku 57,4 miliardy korun, což představovalo 3,8 procenta HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 43,2 procenta HDP, zatímco výdaje 46,9 procenta HDP.

Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 3,2 p. b. na 42,7 procenta HDP.

V druhém čtvrtletí roku 2021 došlo meziročně ke zlepšení salda hospodaření vládních institucí o 38,5 miliardy korun, k čemuž přispěly všechny vládní instituce, saldo hospodaření ústředních vládních institucí se vylepšilo o 11,5 miliardy korun a skončilo v deficitu 99,6 mld. Kč.

Místní vládní instituce i nadále hospodařily s přebytkem 33,4 miliardy korun, což meziročně představovalo nárůst o 19 miliard korun. Také hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zlepšilo o 7,9 miliardy korun a skončilo přebytkem 8,9 miliardy korun.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 14,1 procenta. Podílelo se na tom zejména zvýšení příjmů ze sociálních příspěvků o 17 procent na 257 miliard korun, daní z výroby a dovozu o 8,7 procenta na 176,4 miliard korun a daní z příjmů o 11,9 procenta na 117,4 miliard korun.

Pokles byl zaznamenán pouze u přijatých kapitálových transferů, a to o 7,9 procenta na 14,2 miliardy korun.

Výdaje vládních institucí pak oproti loňskému druhému čtvrtletí narostly o 6,4 procenta. Nejvíce se zvýšily výdaje na náhrady zaměstnancům (o 17,5 procenta na 173,5 miliardy korun), sociální dávky (o 6,2 procenta na 266,5 miliardy korun) a dotace (o 18,2 procenta na 60,4 miliardy korun).

Relativní výše revidovaného dluhu vládních institucí na konci roku 2020 dosáhla úrovně 37,7 procenta HDP.

Veřejné finance se loni dostaly zejména kvůli dopadům epidemie koronaviru do schodku 5,6 procenta HDP.

Předchozí dubnové údaje statistiků uváděly schodek 6,2 procenta HDP. V roce 2019 vykázaly veřejné finance přebytek 0,3 procenta HDP

Celkový veřejný dluh proti původně uváděným 38,1 procenta HDP loni dosáhl 37,7 procenta HDP, což bylo meziročně o 7,7 procentního bodu více.

Hospodaření vládních institucí loni skončilo ve schodku 318 miliardy korun. To je o 29,9 miliardy méně, než ČSÚ uváděl v dubnu

Babišova vláda svádí zvyšování schodku státního rozpočtu ČR na pandemii covidu-19, ve skutečnosti šlo ale na boj s koronavirem jen část peněz z celkového schodku 367 miliard.

Podle výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu zveřejněné v dubnu nejméně 147 miliard z deficitu šlo na výdaje, které vůbec nesouvisely s pandemií koronaviru.

Kromě krize a jejích dopadů se navíc projevila i dlouhodobá neschopnost státu dokončit zásadní projekty, které mají přinést pozitivní dopad na život občanů nebo výkonnost ČR. (pel)

Státní dluh ČR se vyšplhal na 2,33 bilionu korun. Každý obyvatel dluží 218 tisíc na osobu

Schodek rozpočtu ČR se v září prohloubil o dalších 28 miliard na 326,3 miliardy korun