Den daňové svobody podle výpočtů poradenské společnosti Deloitte letos připadá na 19. června. (Ilustrační foto)

Daňoví poplatníci v Česku budou v roce 2021 podle výpočtů společnosti Deloitte pracovat na odvod daní státu 170 dní. Den daňové svobody, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana, letos připadne na 19. června. Je to o 3 dny méně než loni. Naopak podle výpočtů Liberálního institutu nastane den daňové svobody až 25. června. 

„Po dlouhodobém vzestupu daňové zátěže se loni trend otočil a letos snižování relativní daňové zátěže pokračuje. Odvrácenou stranou je ovšem negativní dopad na hospodaření vládního sektoru,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Za mírným snížením celkové daňové zátěže stojí podle Marka hlavně změny ve zdanění příjmů fyzických osob, tedy zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, zavedení paušální daně pro živnostníky nebo zavedení stravenkového paušálu.

V případě firem se pak jednalo o změny v odpisování dlouhodobého majetku. Zrušena také byla daň z nabytí nemovitých věcí.

Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Norové a Portugalci.

Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Francii, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku. Slováci budou mít den daňové svobody 5. června.

Deloitte počítá den daňové svobody z podílu celkových daňových příjmů státu na čistém národním důchodu.

Liberální institut pro výpočet dne daňové svobody používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí. Letos ho odhadl na 25. červen. (pel)

Poplatníci budou letos na stát pracovat 175 dní. Den daňové svobody nastane 25. června