Novela státního rozpočtu ČR na rok 2021: Vystoupení opozičních poslanců v Poslanecké sněmovně, 18. února 2021.


Výběr z vystoupení opozičních poslanců k novele zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 v rozpravě Poslanecké sněmovny, 18. 2. 2021:

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Je schválen deficit na letošní rok minus 320 miliard korun. Za leden vznikl deficit minus 35 miliard korun. Na přímou pomoc bylo vyplaceno 15 miliard korun. Vláda má nástroje, jak využít rozpočtový výbor Sněmovny, pokud by neměla finanční prostředky, úpravou převodu finančních prostředků mezi kapitolami. Ale ta situace tady přece takhle nestojí. Přece nemáme po nějakých padesáti dnech tohoto roku situaci, že už by vláda neměla 320 miliard korun – ten deficit by byl pryč – a potřebovali bychom takhle na lusknutí prstu okamžiku ve stavu legislativní nouze projednat honem rychle schválení dalšího schodku, dalších minus 180 miliard korun.

Tak to udělejte v klidu, prostor pro zamyšlení nad pozměňovacími návrhy, hledáním úspor v rezortu efektivně. Proč tady musí být takovýto zásadní velký schodek schvalován v takovémto kalupu. Pojďte to prosím někdo zdůvodnit opravdu racionálně. Ani ne tolik pro mě, ale mnoho lidí se na to ptá, nechápe, říkají – takhle bychom nikdy nemohli hospodařit. Abychom druhý měsíc v roce řekli, že potřebujeme žít z jedné třetiny toho roku na dluh, jednu třetinu toho ročního rozpočtu jet na dluh. Ani ten argument s tím daňovým balíčkem nesedí. Ta částka, když se na ni podíváte, tak není taková, abychom mohli říct – to je 180 miliard korun.

A pokud se bavíme o těch kompenzačních programech, tak je tady furt prostor ty věci dělat per partes. Tak až v okamžiku, kdy tady bude schválen kompenzační bonus 2021, až se rozeběhne, až budou žádosti, tak to tady může ta Sněmovna projednat.

 

Zbyněk Stanjura (ODS)

Za prvé, paní ministryně měla pravdu v tom, že se jedná o navýšení výdajů zhruba o 77 mld. Těch 103 mld. můžeme říci, že v převážné většině reflektuje na schválený daňový balíček, ale popravdě řečeno, příjmová strana rozpočtu může trápit vládu politicky, ale ne ve výkonu toho, co vláda má zajišťovat. To znamená, pro to, co vláda má zajišťovat, má výdaje – 1810 nebo 13 mld. schválený rozpočet. Paní ministryně a vláda jako celek nám s vážnou tváří tvrdí, že jim 15. února došly peníze, že potřebují k těm 1810 přibližně ještě 77. Nikdo nemůže věřit tomu, že 15. února došly peníze. Kdyby bylo 15. října nebo 15. listopadu, tak je to pravdivá informace.

Mechanismus toho, jak přesouvat peníze, popsal některý z mých předřečníků, se souhlasem rozpočtového výboru. Nic akutního nehrozí. Paní ministryně má opět pravdu a vyvrátila vlastně vystoupení a argumenty pana poslance Volného z ANO, aby bylo jasné, ke kterému poslanci Volnému mluvím, který říká, že to potřebujeme pro kompenzační bonus pro živnostníky. To je vratka daně z příjmu fyzických osob. Tam žádný výdaj stát nemá.

Paní ministryně má pravdu v tom, že kompenzace městům a obcím už je výdaj. Bavíme se o účetním pohledu. Ale před chvílí vystoupila paní poslankyně Kovářová a jasně řekla a má pravdu, že ten výdaj bude za pět měsíců. (Nápověda: Za sedm.), No tak sedm, to je ještě větší čas.

Takže není žádný reálný argument pro to projednávat to v legislativní nouzi. Chápu, že vláda přichází s úpravou rozpočtu klidně v polovině února, ale myslím si, že máme projednávat řádným způsobem. Abych ukázal vstřícnost paní ministryni, nám vlastně nevadí, pokud bychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Když se podíváme na harmonogram, dnes je 18. února, to znamená, že na příští schůzi by mohlo být první čtení, protože na první čtení nejsou zákonné lhůty, tak kdyby to bylo hned tu první středu, teď nevím, jestli to je 1., nebo 2. března, takže hned po velikonočním pondělí může proběhnout druhé čtení, do půlky dubna třetí čtení, pak Senát, je to novela, ta jde i do Senátu, pokud se nepletu. (Poznámka z pléna.) Tak nejde, já nevím, to není zákon o státním rozpočtu, to znamená, nejpozději na konci dubna je hotovo.

Paní ministryně a pan premiér může tento čas, který nabízíme, využít k tomu, aby přesvědčili poslance KSČM, aby měli pro tu novelu většinu. Z dnešních vyjádření jsem pochopil, že většina je nejistá. Nic silnějšího neřeknu, než že je nejistá.

Tak vy se seženete proti zdi a ještě přidáváte plyn? A říkáte, to je skvělé, podpořte nás. My se do zdi narazit nechceme, nechceme zvyšovat rychlost, ale těch třicet dnů vám nabízíme jako řešení. Myslím si, že je to korektní pro obě dvě strany. Za třicet dnů se dají nachystat smysluplné pozměňující návrhy. Vy jste nám to poslali v pondělí v noci nebo v úterý ráno. Při tom všem, co jsme společně řešili, viz předchozí bod, nikdo nemůže po nás chtít, abychom za těch 48 hodin připravili kompetentní fundované provázané pozměňující návrhy.

Paní ministryně, jak dlouho tu novelu připravovalo vaše ministerstvo? A my máme každý peníze na jednoho asistenta.

 

Jan Jakob (TOP 09)

Vážené dámy, vážení pánové, já nevěřím svým uším. Paní ministryni, prostřednictvím pana předsedajícího, co nám to vkládáte do úst nebo do myslí? My jsme nikdy nenavrhovali a nenavrhujeme škrtání a zvlášť klíčovým lidem v téhle zemi. Ale vy jste tady za poslední rok v téhle krizi nenavrhli jediné úsporné opatření. A pořád tady jedou vaše populistické programy, protože se blíží volby. Zároveň se oháníte tím, že nebude možné vyplatit bonusy zdravotníkům za loňský podzim. No, to snad není možné! (zvýšeným hlasem) Vždyť přece s tím jste museli v návrhu rozpočtu, schváleném, počítat! Prosím. Prosím, nevkládejte nám nic do myslí, nevymlouvejte se na nás a přijďte příště s nějakými úspornými opatřeními. Děkuji.

 

Mikuláš Ferjenčík (Pirátská strana)

Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, na to, co říkala o pomoci lidem. Snížit daně na dluh tak, aby to ti samí daňoví poplatníci nakonec museli splatit i s úroky, to není pomoc, to je hloupost. To za prvé.

Za druhé. Těch sto miliard nám teď chybí na to, abychom mohli pomáhat těm, které skutečně vážně zasáhla ta aktuální koronavirová a ekonomická krize. Těch sto miliard chybí, vy nám neustále opakujete, kolik že by stály ty naše návrhy. A já říkám, to těchto sto miliard by se bohatě vešli.

 

Jan Skopeček (ODS)

Také zareaguji na slova paní ministryně. Ona se tady zaštiťuje Výborem pro rozpočtové prognózy, jak ho poslouchá, jak ho respektuje, jak sestavuje rozpočet podle jeho rad, nicméně škoda, že stejnou intenzitu nebo že stejnou pozornost nevěnuje Národní rozpočtové radě, která postup a hospodaření této vlády dlouhodobě kritizuje. Takže existuje-li instituce, která dá paní ministryni za pravdu, tak o té instituci tu budeme slyšet, budeme slyšet její argumenty. Řekne-li to Národní rozpočtová rada, jak hospodaří vláda, že je to špatně a že velmi rychle narazíme na dluhovou brzdu, tak o tom paní ministryně radši mlčí.

Paní ministryně se chlubí přesnou prognózou Ministerstva financí. Za to je určitě dobré analytiky Ministerstva financí pochválit, nicméně to není zase tak důležité. To důležité, paní ministryně, je, že ty prognózy se dělají pro to, aby rozpočty byly sestaveny realisticky. A to se Ministerstvu financí v posledních letech nedařilo. A nejde jenom o období covidové krize, jde o období standardního ekonomického růstu, kdy se váš plán, schválený státní rozpočet, diametrálně lišit od jeho výsledku, od reality ve výši desítek miliard korun.

Takže já raději budu, když se vaši analytici netrefí v makroekonomické prognóze o pár desetinek, ale budu raději, když se vláda trefí ve výši, v řádu deseti miliard, co se týče plánovaného schodku a reality. Proto my chceme, aby to projednávání bylo podrobné. Vy prostě neumíte sestavovat rozpočty, ty rozpočty dopadají jinak, proto je potřeba to projednat ve výborech, proto je potřeba podávat pozměňovací návrhy, abychom vaše špatně navržené státní rozpočty, špatná čísla uvedli v realitu. Vy to nechcete, protože je vám jasné, že byste jinak takovouto sekeru, tento volební rozpočet, protože nejde o nic jiného než o volební rozpočet, jinak při tom dlouhém čtení neprosadili.

 

Věra Kovářová (TOP 09)

Paní ministryně zde hovořila o úsporách v podobě toho, že se nenavyšovaly platy státních zaměstnanců. Ale když jsme schvalovalo zrušení superhrubé mzdy, tak říkala, že je potřeba ji zrušit, aby státní zaměstnanci měli více peněz. A kolik to bude stát? Bude to stát sto miliard, tak ten argument je chybný. To za prvé.

Za druhé jsme chtěli aspoň nějaký náznak konsolidace veřejných financí a to, co jste, paní ministryně, uvedla, že to bude až na další politické reprezentaci, tak to může už být pozdě. My jsme po vás na rozpočtovém výboru chtěli slyšet aspoň nějaké body, jakým směrem by se Ministerstvo financí mohlo ubírat při konsolidaci veřejných financí. A stačilo říci, když říkáte, že superhrubá mzda byla zrušena na dva roky, takže oním opatřením bude právě návrat k superhrubé mzdě, jestliže chápu logiku, o které vy mluvíte. Takže pokud by to bylo možné, zda byste nám mohla nastínit aspoň nějaké body té konsolidace, protože další reprezentace, to můžete být buď vy, a nebo také někdo jiný, nechť tedy je tam nějaká návaznost na jedno volební období a pokračuje další. Děkuji.