Podíl spolufinancování u dotací EU se některým krajům zvýší. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Česko bohatne. Dostane proto méně peněz z EU. U evropských dotací se v programovém období 2021 až 2027 zvýší podíl spolufinancování ze státního rozpočtu v pěti krajích a hlavním městě. Změna podle ministerstva financí souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jejích regionů. Výpadek ve výši 6,5 miliard korun má pokrýt státní rozpočet. 

Informovaly o tom ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj ve společné tiskové zprávě.

„„S novými pravidly dochází k přesunu hned tří tuzemských regionů mezi ty, které v evropském měřítku patří mezi bohatší. Zároveň s tím pak Evropská komise vyžaduje v jejich případě vyšší podíl národního spolufinancování,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

České republice se přesto podařilo vyjednat ponechání 85% podílu evropského financování v méně rozvinutých regionech.

V nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 % a u rozvinutějších regionů byl podíl snížen z 50 % na 40 %.

„Jsem proto ráda, že jsme se se zástupci samospráv dohodli, že na národní úrovni nadále nebudeme regiony s výjimkou Prahy rozdělovat na chudé a bohaté a zachováme jednotný přístup ke všem příjemcům bez ohledu na region. Chceme, aby evropské financování na národní úrovni zůstalo jednotné a přehledné, ve výsledku z toho budou těžit především příjemci evropských peněz,“ řekla ministryně financí.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) pomůže obcím a krajům nadále realizovat evropské projekty státní rozpočet, a to i přes pokles příspěvku z evropských fondů pro jižní část republiky a Středočeský kraj.

„Budeme i tak nadále ve velké míře podporovat projekty na rekonstrukci škol, školek, našeho kulturního dědictví, ale také silnic, nemocnic či vybavení Integrovaného záchranného systému. To je dobrá zpráva směrem k rozvoji všech regionů, obcí a  měst v ČR,“ uvedla Dostálová.

Návrh nových pravidel vítá předseda Svazu města a obcí ČR František Lukl.

„Návrh pravidel pro nové programové období považuji ze strany státu vůči obcím a městům za velmi vstřícný a opravdu partnerský. Je to model, který představuje pevný základ pro výstavbu investičních projektů samospráv v rámci nového programového období“, řekl Lukl.

Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů.

Města a obce nebudou kofinancovat tyto projekty vyšší mírou než 15 %.

Mateřské, základní a střední školy budou platit 5 až 10 procent nákladů na celý projekt.

U veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí nebo příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost to bude 5 procent.

Zatímco v končícím programovém období představoval odhad sumy vynakládané na národní spolufinancování ze státního rozpočtu 59,7 miliardy korun, nově půjde o 66,2 miliardy korun. Státní rozpočet tak vynaloží o 6,5 miliardy korun více.

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2020 zaplatila do rozpočtu EU 648,8 miliard korun a získala 1,51 bilionu korun. Celkem Česko dosud získalo z EU o 859,9 miliardy korun více, než do něj odvedlo. (pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu.

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.

Eurodotace budou jen pro poslušné členské státy Evropské unie, dohodli pohlaváři