Čeští vědci v prohlášení odsoudili přípravy 1. etapy výstavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. (Foto: MD ČR)

Desítky českých vědců spolu s děkany všech přírodovědeckých fakult v ČR zkritizovaly přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe, které v pondělí odsouhlasila Babišova vláda. Výstavba vodního koridoru podle nich zásadně a nenávratně poškodí krajinu. Megalomanský projekt navíc označili za hazard. Podle ministerstva dopravy je prohlášení zavádějící. 

Prohlášení připravili zástupci České společnosti pro ekologii a České limnologické společnosti.

„Považujeme za nepřijatelné, aby bez náležité společenské a odborné diskuse vláda projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci DOL či jeho části,“ je uvedeno v prohlášení.

Signatáři upozornili na to, že s ohledem na závěry Studie proveditelnosti i jejich vlastních šetření a odborných studií je zřejmé, že se jedná o projekt, který by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by poškodil životní prostředí.

Životní prostředí v ČR podle nich potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího vodního režimu.

„Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky nesmírně cenná území, která patří mezi evropsky významné lokality (EVL). Koridor DOL by zabral tisíce hektarů půdy a tato území zničil,“ uvedli.

„V současné situaci, charakterizované prudkými klimatickými a společenskými změnami, existuje obrovská nejistota ohledně budoucí vodní bilance naší krajiny, dostupnosti zásob vody a splavnosti našich řek, stejně jako nejistota ohledně rozvoje různých alternativních dopravních cest,“ pokračovali.

V takové situaci je podle nich plánování takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně měnících krajinu, naprostým hazardem.

„Jakékoli kroky ve prospěch projektu DOL tak považujeme za krajně nezodpovědné. Postup ve věcech tak velkého rozsahu, a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR i okolních států, může být založen pouze na široké odborné i společenské diskusi a na dostatečném zvážení všech odborných studií a dalších podkladů,“ uzavřeli.

Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že prohlášení je zavádějící. Zmínilo, že dopad projektu na životní prostředí se teprve bude vyhodnocovat.

„Investorská příprava tohoto úseku v žádném případě není rozhodnutím o zahájení výstavby vodního koridoru jako celku. Uvažované splavnění Odry do Ostravy může mít ještě řadu variant, které budou teprve diskutovány. Je zcela samozřejmé, že před jeho případnou realizací musí takové dílo projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejné diskuse a jednání s dotčenými obcemi a regionem,“ uvedl resort na webu. (pel)

Zemanův kanál Dunaj-Odra-Labe za 586 miliard dostal zelenou. Začít by se mohlo v roce 2031