Na kůrovcovou kalamitu v roce 2016 reagovaly Lesy ČR pomalu. Systémové řešení přijal státní podnik ale až v roce 2019, zjistila kontrola NKÚ.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) přistupoval ke kůrovci laxně. Kůrovcovou kalamitu řešil pomalu. Přestože situace začala gradovat v roce 2016, systémové řešení přijaly Lesy ČR ale až v roce 2019 ve strategii na léta 2019 až 2024. 

Informoval o tom Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři prověřili, jak Lesy ČR postupovaly při řešení kůrovcové kalamity. Zaměřili se také na vybrané položky hospodaření tohoto státního podniku v letech 2016 až 2018.

Kůrovcová kalamita začala gradovat v roce 2016. Lesy ČR ale na tuto situaci reagovaly jen dílčími opatřeními, jako bylo omezení úmyslné těžby nebo přesun pracovníků na zpracování kůrovce.

Ministerstvo zemědělství podnik nijak nenutilo, aby postupoval v řešení kalamity razantněji. Systémové řešení přijaly Lesy ČR až v roce 2019 ve strategii na léta 2019 až 2024.

Lesy ČR prodávaly dříví převážně dvěma obchodními modely. V prvním Lesy ČR nesou veškeré náklady na těžbu a prodávají dřevo ve vlastní režii. V roce 2018 tímto způsobem prodaly cca 7 % dříví s průměrnou cenou 1 263 Kč/m3.

Druhý model spočívá v přenesení nákladů na těžbu nebo jejich části na odběratele. Tímto způsobem podnik v roce 2018 prodal cca 93 % dříví.

Průměrná cena dříví při prodeji „na stojato“ v elektronické aukci byla 613 Kč/m3, při prodeji celých skácených stromů dosáhla 786 Kč/m3, zjistila kontrola.

Do roku 2017 byl pro Lesy ČR výhodnější druhý obchodní model. Při extrémní kůrovcové kalamitě už ale tak výhodný nebyl, a to kvůli zvýšeným nákladům a zároveň nižším prodejním cenám dříví.

„U tohoto způsobu prodeje Lesy ČR uzavírají s odběrateli dlouhodobé, převážně pětileté komplexní smlouvy na lesnické práce. Tento přístup ale není dostatečně flexibilní. Lesy ČR tak v době kalamity nebyly schopny včas reagovat na situaci, kdy rostla nahodilá těžba, klesaly ceny dřeva a na trhu byl nedostatek pracovních sil a lesnické techniky,“ uvedli kontroloři.

Kontrola prověřila u podniku i nakládání s nepotřebným majetkem a nákup právních, propagačních a dalších služeb. Podnik zde neměl žádné nedostatky a podařilo se mu také napravit nedostatky, které zjistila předchozí kontrola NKÚ. (pel)

Stát odmítl pomoc Romů při boji s kůrovcem. Vláda radši do akce povolá 4 500 Ukrajinců

Majitelé lesů v Česku požadují od státu 5 miliard na obnovu po napadení kůrovcem

Lesy ČR vytěžily rekordních 14 milionů kubíků dřeva. Na vině je sucho a kůrovec