ČR dostane na zdravotnictví v příštích letech 420 milionů korun z evropských a norských fondů.

Zdravotnictví v ČR dostane v příštích letech dotace 420 milionů korun z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Peníze jsou určeny na zlepšení duševního zdraví dětí, lepší prevenci onemocnění a na posílení role pacientů. V minulých letech šlo téměř 3,5 miliardy korun na zahájení reformy psychiatrie.

„Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

První cíl programu Zdraví je větší podpora duševního zdraví a pohody dětí. Navazuje na reformu psychiatrické péče, která byla dosud zaměřená hlavně na dospělé pacienty.

Finance dále poputují na podporu prevence a včasné rozpoznávání příčin onemocnění, zaměří se také na správné užívání antibiotik.

Peníze budou vyčleněny rovněž na posílení role pacientů a postavení jejich organizací.

Veřejné zdraví je od počátku fungování Fondů EHP a Norska prioritou.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem od roku 2004, kdy vstoupila do EU, a tím také do EHP. V prvním a druhém programovém období přišlo do Česka asi šest miliard korun. Aktuálně je ČR pátým největším příjemcem, po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

(pel)