Plaga: Povinná maturita by byla jen experimentem a represí.

Povinná maturita z matematiky bude připravena v horizontu 8 až 10 let. Naznačil to ministr školství Plaga. Podle Plagova vyjádření pro regionální Deník prý žáci v současnosti selhávají a nedokážou využít teorii v praxi. Studenti by tak nadále při výběru maturitního předmětu měli volbu mezi mezi cizím jazykem a matematikou.

Tím by měl prakticky padnout původní návrh novely školského zákona, který je v připomínkovém řízení a měla jej začít projednávat Legislativní radou vlády.

Tato připravovaná novela, jejíž návrh však zatím Plaga nepodepsal, měla mimo jiné sjednotit termín povinné státní maturity z matematiky pro všechny typy škol na rok 2022.

Součástí bylo přenesení některých součástí maturity, jako například slohových prací, zpětně do pravomocí samotných středních škol.

Podle vyjádření ministerstva nejde o změnu názoru. Ministr nadále trvá na tom, že je matematika důležitá. V současné podobě je však prý pro nynější studenty nevyužitelná v reálném životě.

„Pan ministr se k odložení rozhodl na základě porovnání výsledků maturitní zkoušky z matematiky u vybraných úloh, kde se ukázalo, že největší neúspěšnost je u úloh z takzvané aplikované matematiky, kde mají prokázat žáci logické myšlení a schopnost aplikovat matematiku na každodenní situace,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Plagovi se údajně také nelíbí platné rámcové vzdělávací programy, v nichž je prý pro žáky vyhrazeno málo času na procvičování matematických příkladů a úloh.

Ministerstvo školství nyní konstatovalo, že právě proto není vhodné začínat rovnou represí, pokud k tomu nejsou vytvořeny podmínky, aby se děti mohly učit matematiku využitelnou v praxi.

Ministr Plaga vidí povinnou maturitu z matematiky jako reálnou v delším časovém horizontu, za osm až deset let.

„Matematika je důležitá, ale nechci, aby třetina žáků v maturitních oborech byla součástí experimentu, který je založen na tom, že pokud se stane maturita z matematiky povinnou, žáci se ji začnou více učit,“ zdůraznil Robert Plaga.

Podle ministerstva školství je potřeba upravit rámcové vzdělávací programy a redefinovat obsah vzdělávání tak, aby byla matematika zaměřena více na praktickou, využitelnou část.

Revize rámcových programů běží už několik let, ještě z dob minulého vedení ministerstva. (sfr)

VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Zrušení povinné maturity z matematiky je na dosah. Vláda projedná poslanecký návrh