Den daňové svobody v roce 2019 připadl podle Deloitte na 23. června. Liberální institut jej vypočetl na 28. května.

Den daňové svobody letos připadl na 23. červen. Vyplynulo to z výpočtů společnosti Deloitte. Podle její metodiky daňoví poplatníci v letošním roce pracovali na odvod daní státu plných 174 dní v roce, což je však o jeden den méně než v roce 2018.

Za den daňové svobody se označuje datum, od kterého již, pomyslně, veškerá mzda zůstává občanovi – daňovému poplatníkovi.

Až do tohoto pomyslného dne daňové svobody celý příjem poplatníka šel do státní pokladny.

Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V roce 2019 by měla celková daňová zátěž v české ekonomice mírně klesnout. Pomohlo tomu přeřazení vybraných služeb a zboží ze základní sazby DPH do první či druhé snížené sazby DPH,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Měnila se také celá řada parametrů daně z příjmu fyzických osob. V rámci spotřebních daní bylo nově zavedeno zdanění zahřívaných tabákových výrobků

Zároveň Marek upozornil, že dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá a již nyní podle data daňové svobody patří ČR do horní poloviny zemí EU podle výše celkové daňové zátěže.

Metodika společnosti Deloitte pro výpočet dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu.

Výpočet dne daňové svobody v ČR provádí také Liberální institut. Ten využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu. Podle Liberálního institutu nastal v ČR letos den daňového svobody již 28. května. (sfr)

VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Den daňové svobody nastal letos o 6 dní později. Lidé v Česku na stát pracovali 148 dní